REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Parapodatkowe obciążenia pracodawców z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych

Małgorzata Tylewicz - Piwnik
Strategie popularyzacji zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz przyjęte przez poszczególne państwa rozwiązania instytucjonalne i prawne w wymierny sposób wpływają na statystyki zatrudnienia tej grupy społecznej.

Z dwóch wyraźnie zarysowujących się na tle Europy modeli zatrudniania osób niepełnosprawnych: antydyskryminacyjnego i kwotowego, Polska obrała politykę motywowania pracodawców do angażu osób z niepełnosprawnością, którą realizuje poprzez system kar finansowych za nieosiąganie odpowiedniego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych charakterystyczny dla systemu kwotowego.

Autopromocja

Podmioty zobligowane do wpłat na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został nałożony na pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągających wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%. Identyczny wskaźnik obowiązuje państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi, instytucje kultury oraz jednostki organizacyjne zajmujące się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii. Jedynie dla państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych, publicznych i niepublicznych szkół, zakładów kształcenia nauczycieli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych określono niższy pułap i już osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 2% skutkuje brakiem obowiązku dokonywania wpłat na PFRON.
Krąg podmiotów zobowiązanych do wpłat na PFRON determinuje zatem osiągany przez nie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który oznacza przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Sposób wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Do stanu zatrudnienia u danego pracodawcy zalicza się jedynie pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie wlicza się jednak - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego;
 • przebywających na urlopach wychowawczych;
 • nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej;
 • będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy;
 • nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego;
 • przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Stan zatrudnienia zwiększają natomiast osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, zwolnieniach lekarskich czy urlopach bezpłatnych udzielonych na podstawie Kodeksu pracy, których obowiązek udzielenia nie wynika z ustaw szczególnych.
Jeżeli w danym miesiącu stan zatrudnienia u pracodawcy nie jest stały, to należy zastosować metodę średniej arytmetycznej polegającą na zsumowaniu dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (łącznie z niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy – przyjmujemy w tym przypadku stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego, jeśli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy) i podzieleniu otrzymanej sumy przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca.
Dysponując danymi na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zatrudnienia ogółem, możemy ustalić wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych według wzoru:

WZON = (ZON/ZO) x 100%

Autopromocja

Uprawnienia rodziców w pracy

Publikacja prezentuje zasady korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich oraz pracodawcy w tym zakresie
Kup książkę

WZON – wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
ZON – zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
ZO – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


Wysokość wpłaty na PFRON

Wysokość comiesięcznej wpłaty na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.
Kwotę miesięcznej wpłaty na PFRON możemy zatem wyliczyć posługując się następującym wzorem:

W = 0,4065 × PW × (ZO × 0,06 - ZON)

W – kwota miesięcznej wpłaty,
PW – przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
ZO – zatrudnienie ogółem,
ZON – zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

W przypadku zatrudniania osób niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi utrudniającymi wykonywanie pracy, do których zalicza się:

Autopromocja

Akademia Prawa Pracy

Cykl 5 szkoleń, w trakcie których omówione zostaną wyłącznie praktyczne zastosowania przepisów prawa pracy.
Sprawdź

 • chorobę Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota) oraz niedowidzenie,
 • głuchotę i głuchoniemotę,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsję,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenię,
 • późne powikłania cukrzycy,

kwotę miesięcznej wpłaty na PFRON należy ustalić na podstawie następującego algorytmu:

W = 0,4065 × PW × [ZO × 0,06 -(3 x ZONZS + 2 x ZONUS + ZON)]

W - kwota miesięcznej wpłaty,
PW - przeciętne miesięczne wynagrodzenie,
ZO - zatrudnienie ogółem,
ZON – zatrudnienie osób niepełnosprawnych,
ZONZS – zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami,
ZONUS – zatrudnienie osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ze szczególnymi schorzeniami.

Ważne!
Zatrudnienie zawsze podajemy w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.


Obniżenie wysokości wpłat

Autopromocja

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi (z wyłączeniem handlu) lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.

Terminarz obowiązków związanych z wpłatami na PFRON

Pracodawca, który zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do wpłat na PFRON w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące powstanie obowiązku, dokonuje wpłaty na wskazane konto Funduszu, składając jednocześnie miesięczną deklarację.

Podstawa prawna:

 • art. 21, 22, 49 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (DzU z 1998 r. nr 124, poz. 820 ze zm.),
 • art. 2 Kodeksu pracy,
 • art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: POPON
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju?

  Czy w 2024 przysługuje dodatek za czas przestoju? Jeśli tak, to ile w 2024 wnosi wynagrodzenie za czas przestoju w zakładzie pracy? Czym jest gotowość do pracy? Jak zgłosić gotowość do pracy? Czy w okresie przestoju można wykonywać inną pracę?

  Dyżur 2024

  Czy za czas dyżuru w 2024 r. przysługuje wynagrodzenie? Ile za dyżur w 2024? Dyżur domowy czy przysługuje wynagrodzenie? Jak jest traktowany dyżur pod telefonem? Gdzie w ramach dyżuru pracownik powinien pozostawać w gotowości?

  Odszkodowanie za nierówne traktowanie pracowników wzrasta od 1 stycznia 2024 r. Można dostać co najmniej 4242 zł. W lipcu 2024 r. kolejna podwyżka – do 4300 zł

  Nierówne traktowanie pracowników to podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy. Przepisy Kodeksu pracy zakazują nierównego traktowania i określają minimalną wysokość odszkodowania należnego pracownikowi, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu. Ile wynosi minimalne odszkodowanie za nierówne traktowanie? Wyjaśniamy. 

  Też się pogubiłeś z niedzielami w grudniu? Kiedy otwarte Biedronka, Kaufland, Lidl, Tesco? [Kalendarz handlowy dla Wigilii, Świąt, Sylwestra]

  3 grudnia, 10 grudnia, 17 grudnia, 24 grudnia i 31 grudnia 2023 r. Niedziele Świąteczne i "Sylwestrowa". Które sklepy otwarte. Kiedy zakaz handlu w Święta i Sylwestra? 

  REKLAMA

  Wigilia już zawsze bez handlu? Sejm przyjął nowelę

  Debaty nad Wigilią wypadającą w niedzielę handlową nie ustają. Sejm przyjął w środę nowelę Polski 2050-TD, zgodnie z którą, gdy niedziela przypada 24 grudnia, to handel pracuje w dwie kolejne niedziele poprzedzające Wigilię.

  ZUS: Ponad 16,1 mln ubezpieczonych, w tym 1,1 mln cudzoziemców. To 6,9 proc. ogółu zgłoszonych do ubezpieczeń

  Ubezpieczeni w ZUS to 16 184 tys. osób. Spośród zgłoszonych do ubezpieczeń jest 1 112 tys. obywateli innych państw. Cudzoziemcy stanowią zatem 6,9 proc. osób objętych ubezpieczeniem społecznym w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane za koniec września 2023 r.

  ZUS zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do FUS na 2023 r. Składki pokrywają wydatki w 84 proc.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrezygnował z 8 mld zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na 2023 rok. Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową FUS – takie informacje przekazało kierownictwo ZUS.

  Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

  Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy. 

  REKLAMA

  Urlop na żądanie 2024

  Urlop na żądanie w 2024 roku - ile dni przyznaje Kodeks pracy? Czy urlop na żądanie jest płatny? Czy pracodawca może odmówić urlopu? Jakie są zasady korzystania z urlopu na żądanie? Oto wzór wniosku do pobrania.

  Styczeń 2024 – godziny pracy, dni wolne

  Styczeń 2024 - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaka jest norma godzin w tym miesiącu. Sprawdź kalendarz stycznia 2024 roku. Do końca stycznia pracodawca musi oddać dodatkowy dzień wolny za święto wypadające w sobotę czyli 6 stycznia – Święto Trzech Króli.

  REKLAMA