| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Przedwstępna umowa o pracę

Przedwstępna umowa o pracę

Gdy pracodawca uchyla się od zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę, pracownik może żądać jej zawarcia lub odszkodowania. W odwrotnej sytuacji pracodawca może żądać jedynie odszkodowania.

Umowa przedwstępna nie jest dokumentem regulowanym przez przepisy prawa pracy. Kwestie związane z zawieraniem takiej umowy oraz odpowiedzialności związanej z niewłaściwym wykonaniem zawartej umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Przepisy te należy stosować do stosunku pracy z mocy artykułu 300 k.p.

Niezbędne elementy umowy przedwstępnej

Umowa przedwstępna, jak każda umowa, musi zawierać podstawowe dane, bez których sporządzone pismo nie jest umową.

Należy do nich zaliczyć następujące elementy:

  • oznaczenie stron umowy – w przypadku zawarcia przedwstępnej umowy o pracę będą to dane pracodawcy i przyszłego pracownika,
  • oznaczenie przedmiotu umowy – w tej sytuacji przedmiotem umowy będzie zawarcie przyrzeczonej umowy o pracę,
  • istotne postanowienia umowy przyrzeczonej – czyli umowy o pracę.

Dodatkowo umowa przedwstępna powinna zawierać informacje dotyczące terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przepisy określają, że jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona (umowa o pracę), nie został oznaczony, to umowa powinna być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej (pracodawca lub pracownik). Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Istnieje jednak pewne ograniczenie powyższej zasady. Przepisy Kodeksu cywilnego zastrzegają, że jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Przykład

Pracodawca 2 stycznia 2012 r. zawarł z kandydatem do pracy umowę przedwstępną, zgodnie z którą umowa o pracę miała być zawarta 1 kwietnia 2012 r. Umowa jednak nie została zawarta, gdyż kandydat uchyla się od jej podpisania. W takiej sytuacji pracodawca nie może domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej, gdyż sąd nie może zmusić niedoszłego pracownika do świadczenia pracy. Pracodawca może domagać się odszkodowania.

Pracodawcy muszą pamiętać, że w przypadku gdy umowa przedwstępna spełnia warunki konieczne dla ważności umowy przyrzeczonej, upływ określonego w niej terminu nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania do zawarcia umowy przyrzeczonej. W wyroku z 27 stycznia 2000 r. Sąd Najwyższy podkreślił, że jeżeli w umowie przedwstępnej nie zostały spełnione warunki potrzebne do ważności umowy przyrzeczonej, w szczególności nie została zachowana jej forma, upływ terminu, w którym ma być zawarta umowa definitywna, powoduje wygaśnięcie zobowiązania do jej zawarcia, a strona uprawniona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej (art. 390 § 1 k.c.). Natomiast gdy umowa przedwstępna czyni zadość wymogom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności co do formy, z chwilą nadejścia terminu zawarcia umowy przyrzeczonej wymagalne staje się roszczenie strony uprawnionej o jej zawarcie (art. 390 § 2 k.c.), konsekwencją wymagalności staje się rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia tego roszczenia (art. 390 § 3 k.c.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »