Kategorie

Czy specjaliście ds. płac grożą kary za wypłaty niezgodne z prawem dokonywane na polecenie pracodawcy

P. Kuźniar Aleksander
Niedawno podjęłam pracę jako specjalistka w zakresie kadr i płac. Zorientowałam się, że zakład pracy, w którym zostałam zatrudniona, rozlicza się z pracownikami niezgodnie z prawem (szef zwleka z wypłatą wynagrodzeń, część wynagrodzenia płaci „pod stołem”, zaniża należności z tytułu podróży służbowych itp.). Czy jako kadrowa mogę być pociągnięta do odpowiedzialności za postępowanie pracodawcy? Co zrobić, by nie narazić się na żadne zarzuty?

RADA

Jeżeli rozlicza Pani należności przysługujące pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie podlega Pani odpowiedzialności w tym zakresie. Nie odpowiada Pani za zwłokę w wypłacie, do której dokonania potrzebna jest zgoda szefa. Odpowiedzialność ponosi jedynie pracodawca, który jako osoba decyzyjna narusza przepisy o wypłacie świadczeń pracowniczych.

UZASADNIENIE

Reklama

Odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika podlega każdy, kto wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi (np. należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentów itp.) albo innemu uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika. Identycznej odpowiedzialności podlega ten, kto wysokość przysługujących pracownikowi należności wynikających ze stosunku pracy bezpodstawnie obniża albo dokonuje z nich bezpodstawnych potrąceń. Popełnienie któregokolwiek z wymienionych wykroczeń jest zagrożone karą grzywny w granicach od 1000 zł do 30 000 zł.

Wykroczenia te należą do tzw. grupy wykroczeń powszechnych, co oznacza, że może być o nie obwiniony każdy, kto w zakładzie pracy jest odpowiedzialny za naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Odpowiedzialności tej może podlegać zatem nie tylko pracodawca, ale również pracownik kadr lub księgowości. W konkretnym przypadku będzie to zależało od zakresu czynności określonych pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością za prawidłowe naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Pracodawca zatrudniając wykwalifikowaną kadrę przerzuca na nią część odpowiedzialności w tym zakresie. Nie zmienia to jednak faktu, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy jest terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom.

Reklama

Z przedstawionej przez Panią sytuacji wynika, że to pracodawca samodzielnie podejmuje decyzję o wypłacie określonych kwot pieniężnych na rzecz pracowników z tytułu łączącego ich z zakładem stosunku pracy. Jeżeli zatem dokonywane przez Panią naliczenia należnych pracownikom wynagrodzeń za pracę oraz innych należności, takich jak np. koszty związane z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych, są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą między stronami umową o pracę, to nie będzie Pani podlegała odpowiedzialności z tytułu niewypłacenia ich w naliczonej wysokości. Wypłacanie pracownikom zaniżonych należności w porównaniu z tymi, które zostały naliczone na podstawie obowiązujących przepisów, było bowiem decyzją pracodawcy.

Podobnie kwestia wygląda, jeżeli chodzi o nieterminowe wypłaty wynagrodzenia pracownikom, jak również wypłacanie dodatkowych kwot nieobjętych listą płac. Jeżeli pracodawca decyduje się wypłacać pracownikom część wynagrodzenia niewynikającą z umowy o pracę i nieobjętą listą płac, to czyni to na własną odpowiedzialność i nie ma podstaw do przypisania odpowiedzialności z tego tytułu pracownikowi kadr czy księgowości. Dokonywanie przez pracodawcę tego typu czynności, poza oficjalnie prowadzoną księgowością w zakładzie, nie czyni Pani z tego tytułu odpowiedzialnej, chociażby posiadała Pani wiedzę o tym nielegalnym działaniu pracodawcy.

Należy jednak pamiętać, że wypłacanie pracownikom części wynagrodzenia poza listą płac, „pod stołem” stanowi przestępstwo polegające na niezgłaszaniu do ubezpieczeń społecznych prawdziwych danych stanowiących podstawę do naliczenia składek na te ubezpieczenia. Ponadto związane z takimi wypłatami uchylanie się od opodatkowania i nieujawnianie organom skarbowym właściwej kwoty podstawy opodatkowania jest jednym z przestępstw karnych skarbowych.

Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowników wynikających ze stosunku pracy, polegające przykładowo na celowym zaniżaniu należności z tytułu podróży służbowej lub nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia pracownikom może być zakwalifikowane jako przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 2.

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

Przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym należą do przestępstw ściganych z urzędu. Osoba mająca wiedzę o popełnieniu takiego przestępstwa, która nie powiadamia o tym odpowiednich organów, nie będzie jednak podlegała z tego tytułu odpowiedzialności. Karane może być bowiem wyłącznie niezawiadomienie organów ścigania o wiedzy na temat przygotowania, usiłowania lub dokonania najcięższych przestępstw, takich jak np. zabójstwo czy porwanie statku lub samolotu.

• art. 94 pkt 5, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,

• art. 218, art. 219, art. 240 Kodeksu karnego,

• art. 54 Kodeksu karnego skarbowego,

• art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

Aleksander P. Kuźniar

specjalista w zakresie prawa pracy

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.