Kategorie

Praca na dwóch etatach u tego samego pracodawcy

Jakub Kaniewski
Przepisy prawa pracy nie zabraniają zatrudnienia u tego samego pracodawcy na więcej niż jednym etacie. Wymaga to jednak spełnienia dodatkowych warunków, by nie narazić się na zarzut obchodzenia przepisów prawa.

Każdy pracownik ma prawo do organizowania swojego wolnego czasu według własnego upodobania. Wyłącznie od niego zależy, ile z tego czasu będzie chciał poświęcić na pracę i odpoczynek. W konsekwencji oznacza to, że jest on nieograniczony również w podejmowaniu zatrudnienia poza swoim podstawowym etatem. Dodatkową umowę o pracę (jak również umowę cywilnoprawną) może podpisać zarówno ze swoim obecnym pracodawcą, jak i każdym innym.

Czas pracy i rodzaj pracy

Reklama

Norma czasu pracy w przypadku pracownika zatrudnionego na pełny etat nie powinna zasadniczo przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

W związku z tym może się wydawać, że w sytuacji zawierania więcej niż jednej umowy z tym samym pracodawcą łączny czas pracy nie może przekroczyć pełnego etatu. Należy jednak wskazać, że norma czasu pracy nie odnosi się do kilku zatrudnień u tego samego pracodawcy, natomiast przedstawiony powyżej pogląd jest jedynie dominującym stanowiskiem prezentowanym w literaturze prawa pracy. Jego zwolennicy opowiadają się za koniecznością zagwarantowania pracownikowi odpowiedniego wypoczynku dobowego i tygodniowego. Pomimo że zakaz ten nie wynika wprost z przepisów prawa pracy, wydaje się więc, że trzymanie się tych reguł będzie bezpieczniejsze dla pracodawcy, a ponadto podczas ewentualnego sporu z pracownikiem czy kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy będzie łatwiej uniknąć zarzutu naruszenia przepisów.

Pracodawcy niestety często o tym fakcie nie pamiętają, a zawieranie przez nich kilku umów ma z reguły na celu obejście przepisów o pracy w godzinach nadliczbowych. Zwracał na to uwagę wielokrotnie Sąd Najwyższy, który podniósł m.in., że pracodawca zawierający drugą umowę z jednym pracownikiem ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy, niż ta, która jest przewidziana w pierwszej umowie o pracę, przy czym nie może dopuścić się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych. Oprócz tego pracodawca jest zobligowany zadbać o przestrzeganie norm dotyczących dobowego i tygodniowego odpoczynku pracownika.

Przykład

Reklama

Pracownik pracuje w niewielkiej firmie. Z wykształcenia jest informatykiem i grafikiem. Pracodawca zamierza zatrudnić go na stanowisku informatyka, jednocześnie powierzając zadania z zakresu marketingu. Niezależnie od tego, że prawa te są różne rodzajowo, każda z nich musi być tak podzielona na ułamek etatu, by łącznie zatrudnienie nie przekraczało 8 godzin na dobę, np. na stanowisku informatyka na 3/4 etatu, zaś na stanowisku specjalisty ds. marketingu na 1/4 etatu, odpowiednio 6 i 2 godziny.

Analizując problematykę podwójnego zatrudnienia, Sąd Najwyższy sugeruje uwzględnianie zasady: jeden pracownik – jedna umowa (wyrok SN z 13 marca 1997 r.). W jednym z wyroków stwierdził nawet, że pomimo istnienia kilku umów zachodzi ryzyko uznania, że pracownik i tak jest zatrudniony na podstawie jednej umowy. Sąd Najwyższy uznał bowiem, że w razie wykonywania na rzecz pracodawcy kilku rodzajów pracy podporządkowanej należy domniemywać, że strony łączy jeden stosunek pracy. Przy wykonywaniu na rzecz tego samego pracodawcy nawet kilku rodzajów podporządkowanej pracy domniemanie przemawia za istnieniem jednego stosunku pracy, choćby charakteryzującego się odpowiednio złożoną konstrukcją przedmiotu zobowiązania i struktury swojej treści (wyrok SN z 14 lutego 2002 r.).

Jak zauważył Sąd Najwyższy, aby pracodawca nie został posądzony o manipulowanie czasem pracy, prace powinny być przede wszystkim rodzajowo odmienne (uchwała SN z 12 marca 1969 r.). Jednak w przypadku sporu sądowego i tak będzie decydował konkretny przypadek danej sprawy, w konsekwencji czego nawet różne prace mogą zostać potraktowane jednakowo.

WAŻNE!

Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.


Dodatkowe obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający jednego pracownika na podstawie dwóch umów o pracę musi pamiętać, że z każdego stosunku pracy ma wobec pracownika do wypełnienia te same obowiązki.

W pierwszej kolejności pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi na piśmie informacji o: obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia, prawie do urlopu wypoczynkowego i wymiarze tego urlopu, długości okresu wypowiedzenia umowy i innych.

Dla każdego stosunku pracy powinna być także prowadzona oddzielna dokumentacja z nim związana, co oznacza, że taki pracownik będzie posiadał dwie teczki akt osobowych.

To samo tyczy się prowadzenia, rozliczenia i ewidencji czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, np. dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. Także wynagrodzenie musi być liczone osobno dla każdej umowy.

Kontynuując, te same zasady będą odnosiły się także do obliczania:

 • ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • odpraw,
 • odszkodowań,
 • świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (jeżeli istnieje u danego pracodawcy) i
 • innych świadczeń.

Powyższa zasada znajduje także zastosowanie wobec uprawnień związanych z każdego rodzaju urlopem oraz świadczeniami rodzicielskimi, zasiłkami za czas niezdolności do pracy z powodu choroby itp.

Pracodawca powinien także pamiętać o tym, że przed dopuszczeniem do pracy na każdym ze stanowisk muszą zostać przeprowadzone badania lekarskie i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Świadczenie innej pracy wymaga więc osobnego orzeczenia lekarskiego. To samo dotyczy szkoleń z zakresu bhp, zapoznania z przepisami i zasadami dotyczącymi wykonywanych prac i przekazania informacji o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jeżeli jest to związane z danym stanowiskiem pracy, pracownikowi przysługuje również dla każdego z nich oddzielne wyposażenie w odzież roboczą i obuwie robocze.

Zakończenie stosunku pracy następuje także osobno dla każdego z nich. Wymaga więc wydania dwóch świadectw pracy i osobnego rozliczenia z danej umowy, np. w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Podstawa prawna:

 • art. 29, art. 128, art. 226, art. 229 § 4, art. 2373 i art. 2374 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo:

 • wyrok SN z 13 marca 1997 r. (I PKN 43/97, OSNP 1997/24/494),
 • uchwała SN z 12 marca 1969 r. (III PZP 1/69, OSNC 1969/11/197),
 • wyrok SN z 14 lutego 2002 r. (I PKN 876/00, OSNP 2004/4/60).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.