Kategorie

Ułatwienia w zakresie stosowania prawa pracy

Zenon Waligórski
Pracodawca może żądać badania stanu trzeźwości pracownika. Badanie przeprowadza upoważniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, np. policja.

Niektóre ze zmian prawa wprowadzone w ostatnim czasie do polskiego porządku prawnego mają duże znaczenie dla pracodawców. Nowelizacje zostały przeprowadzone m.in. ustawami z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców oraz z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ich celem jest zmniejszenie biurokracji i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Część zmian w prawie wprowadzonych tymi ustawami ma bezpośredni wpływ na pracodawców i pracowników.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Reklama

Zbliża się sezon urlopowy i dlatego warto upewnić się, w jakim terminie pracownik powinien wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy. Otóż od początku tego roku obowiązuje znowelizowany art. 168 k.p. Zmiana została wprowadzona ustawą o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców. Obecnie wspomniany przepis stanowi, że urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 k.p. należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Powyższa zasada nie dotyczy urlopu na żądanie udzielanego zgodnie z art. 1672 k.p.

Wraz z wejściem w życie zmienionego przepisu pojawiły się wątpliwości związane z jego interpretacją. Zastanawiano się, czy urlop zaległy za 2011 r. powinien być udzielony do końca marca czy do końca września 2012 r. Państwowa Inspekcja Pracy w odpowiedzi na te wątpliwości stwierdziła, że ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców nie zawiera przepisów przejściowych, które dawałyby podstawę do stosowania po 31 grudnia 2011 r. przepisu art. 168 k.p. w dotychczasowym brzmieniu. W związku z powyższym należy przyjąć, że urlop niewykorzystany do końca 2011 r. powinien zostać udzielony pracownikowi najpóźniej do 30 września 2012 r.

Przykład

Jadwiga R. jest zatrudniona w przedsiębiorstwie X. W 2011 r. wykorzystała 15 dni urlopu wypoczynkowego z przysługujących jej 20 dni. Do 30 września 2012 r. pracodawca powinien jej udzielić zaległego urlopu w wymiarze 5 dni. Niezależnie od zaległego urlopu za 2011 r. pracownicy przysługuje urlop za 2012 r.

Obiekty budowlane

Reklama

Pracodawcy łatwiej jest budować lub przebudować obiekty, w których mają znajdować się pomieszczenia pracy. Wynika to stąd, że od początku roku nie ma obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii rzeczoznawców bhp w stosunku do projektów, na podstawie których będzie wykonywana budowa lub przebudowa takiego obiektu budowlanego (lub jego części). Pracodawca jest zobowiązany zapewniać, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 213 § 1 k.p.).

Należy przy tym pamiętać, że karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowi o tym art. 283 § 2 pkt 2 k.p.

Oświadczenie zamiast zaświadczenia

W pewnych sytuacjach pracodawcy mają prawo żądać od kandydatów do pracy przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy wystarczające może być oświadczenie kandydata o niekaralności? Całe to zamieszanie wynika ze zmian przepisów wprowadzonych przez ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ustawa ta zmieniła m.in. art. 220 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.). Stanowi on, że organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jeżeli znane są one organowi z urzędu bądź możliwe są do ustalenia przez organ.


Procedura przyjmowania do pracy opiera się na przepisach prawa pracy, które dokładnie określają, jakich informacji może domagać się osoba rekrutująca. Jeżeli jednak odrębne uregulowania ustawowe wymagają dla zatrudnienia na określonym stanowisku niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych czy ustalenia uprawnienia kandydata do zajmowania określonej funkcji, potencjalny pracodawca może zażądać od kandydata do pracy przedstawienia informacji z Krajowego Rejestru Karnego.

Wspomniany wyżej art. 220 k.p.a. dotyczy organu administracji publicznej. Stronami procedury rekrutacyjnej są pracodawca i kandydat do pracy, a zatem nie mogą mieć tutaj zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że kandydat do pracy powinien przedstawić potencjalnemu pracodawcy, który nie jest organem administracji publicznej, zaświadczenie o niekaralności.

Przykład

Marcin W. stara się o pracę w spółce „Dariusz Zach i Jan Lis – usługi transportowe sp. z o.o.” w charakterze kierowcy zawodowego. Przepisy wymagają, aby nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku. Z tego powodu powinien dostarczyć przyszłemu pracodawcy zaświadczenie o niekaralności. Zaświadczenie to nie może być zastąpione oświadczeniem, ponieważ procedura zatrudniania nowego pracownika jest regulowana przepisami prawa pracy, a więc nie jest procedurą administracyjną na linii urząd–obywatel.

Badanie trzeźwości

Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców zmieniła również przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze zm.). Po nowelizacji art. 17 ustawy możliwe jest badanie stanu trzeźwości pracownika na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie samego pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Badanie przeprowadza upoważniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik służby zdrowia.

Dzięki tym regulacjom pracodawcy mogą skutecznie egzekwować od pracowników wymóg zachowania trzeźwości w pracy. Po przeprowadzeniu badań pracodawca ma pewność, że pracownik spożywał alkohol. W takiej sytuacji może podjąć decyzję o wypowiedzeniu umowy o pracę albo nawet o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia.

Przykład

Janusz P. udał się do pracy po całonocnej imprezie imieninowej. Jego przełożony wyczuł od niego woń alkoholu i wezwał policję, aby zbadała stan trzeźwości pracownika. Badanie wykazało, że Janusz P. jest nietrzeźwy. Przełożony nie dopuścił pracownika do pracy i wymierzył mu karę dyscyplinarną.

Podstawa prawna:

 • art. 1 ustawy z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 232, poz. 1378),
 • art. 1, 5 ustawy z 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (DzU nr 106, poz. 622).

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?