Kategorie

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

Beata Naróg
Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia
Osoby objęte wspólną odpowiedzialnością materialną muszą mieć zapewnioną możliwość sprawowania nadzoru nad powierzonym im mieniem m.in. przez swobodny dostęp do tego mienia.

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, które związane są z dysponowaniem pewnym mieniem, można powierzyć je na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Umowę taką można zawrzeć z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy zarówno na czas nieokreślony, jak i umów okresowych (na czas oznaczony, na okres próbny czy na zastępstwo).

Wyżej wymieniona umowa dla swojej ważności musi być zawarta w formie pisemnej, a na jej zawarcie muszą wyrazić zgodę wszyscy pracownicy, którzy mają być nią objęci.

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie zakładu pracy powierzone im łącznie jest nieważna, jeżeli nie została zawarta na piśmie (uchwała SN z 18 kwietnia 1988 r., III PZP 62/87).

Zależności między maksymalną liczbą zatrudnionych pracowników a możliwością wspólnego powierzenia im mienia zawiera poniższa tabela:

@RY1@i26/2010/005/i26.2010.005.000.0018.101.jpg@RY2@

Wskazane wyżej limity osobowe nie obejmują pracowników, którzy wykonują pracę w miejscu powierzenia, tj. nie obejmują osób:

 • wykonujących czynności niezwiązane z dysponowaniem mieniem,
 • wykonujących pracę dorywczo lub przez czas określony,
 • nowo przyjętych do pracy wykonujących czynności związane z dysponowaniem mieniem – do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,
 • młodocianych w okresie odbywania przygotowania zawodowego, a po zakończeniu tego przygotowania – do czasu przeprowadzenia najbliższej inwentaryzacji,
 • odbywających praktykę zawodową.

Wyżej wymienione osoby mogą wykonywać jakiekolwiek prace w miejscu powierzenia mienia wyłącznie za pisemną zgodą pracowników objętych wspólną odpowiedzialnością materialną.


Prawidłowe powierzenie mienia

Reklama

Jednym z warunków późniejszego egzekwowania stwierdzonych w powierzonym mieniu niedoborów jest prawidłowe powierzenie tego mienia, tj. w taki sposób, aby pracownicy mogli się z niego wyliczyć. Prawidłowe powierzenie mienia to takie, które dla przejmującego ustala stan zerowy, czyli punkt wyjścia w kierunku późniejszych rozliczeń, bowiem inwentaryzacja początkowa i końcowa dają możliwość wyliczenia ewentualnego braku (wyrok SA w Katowicach z 21 kwietnia 1995 r., III APr 82/94).

Podstawą ustalenia rodzaju oraz ilości powierzonego mienia (a więc ustalenia „punktu zerowego”) jest spis z natury (inwentaryzacja), w którym biorą udział przedstawiciele pracodawcy oraz pracownicy, którzy będą objęci tą odpowiedzialnością. W przypadku gdy pracownik nie może wziąć udziału w inwentaryzacji (np. z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny), inwentaryzację przeprowadza się w obecności innej osoby wskazanej na piśmie przez pracownika (osoba ta może wziąć udział w spisie z natury za zgodą pracodawcy). Natomiast jeżeli pracownik nie bierze udziału w inwentaryzacji i nie wskaże innej osoby – skład komisji reprezentującej pracodawcę musi być co najmniej 3-osobowy.

Treść umowy

W umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej, oprócz wskazania stron umowy, terminu jej zawarcia i wskazania inwentaryzacji, na podstawie której powierzono mienie, powinny znaleźć się również zapisy o długości okresu nieobecności pracownika, która nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności jego i pozostałych pracowników.

Przykład

W umowie zapisano, że nieobecność pracownika w pracy trwająca do 30 dni nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności materialnej. Jednak pracownik, któremu mienie powierzono, był nieobecny w pracy z powodu choroby od 8 kwietnia do 30 września 2009 r. Polecono zatem niezwłoczne, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od upływu ww. 30-dniowego terminu, przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji.

Ponadto w umowie należy wskazać, w jakich częściach pracownicy odpowiadają za stwierdzony niedobór. Możliwy jest zapis, że wszyscy odpowiadają w równych częściach.


Zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność za mienie uwarunkowana jest:

 • powstaniem szkody (stwierdzenie niedoboru),
 • bezprawnością zachowania (naruszeniem obowiązków pracowniczych – brakiem dbałości o mienie),
 • winą pracownika,
 • wystąpieniem związku przyczynowego między zachowaniem pracownika a powstałą szkodą.
Reklama

W razie powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się wystarczy wykazanie przez zakład pracy, że szkoda jest następstwem nierozliczenia się pracownika – tak stwierdził w uchwale z 29 grudnia 1975 r. Sąd Najwyższy, V PZP 13/75.

Należałoby zaznaczyć, że ubytki w mieniu można podzielić na niezawinione (spowodowane np. ubytkami naturalnymi, stratami losowymi) i niedobory zawinione, które będą efektem działań pracowników, np. obroty dokonywane niezgodnie z dokumentacją, niesystematyczność w pracy, błędy w pomiarach itp.

W przypadku powierzenia mienia pracownicy odpowiadają za szkodę w pełnej wysokości, tj. zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści. Zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego z 24 lutego 1989 r. w sprawach materialnej odpowiedzialności pracowników wysokość szkody ustala się według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (art. 363 § 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.). W razie wyrządzenia szkody w walucie obcej ustalenie odszkodowania następuje z reguły według średniego kursu obowiązującego w dacie ustalenia odszkodowania (III PRN 1/89).

Pracownik objęty wspólną odpowiedzialnością materialną może uwolnić się od niej, jeżeli wykaże, że szkoda ta powstała z przyczyn od niego niezależnych (np. na skutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających rozliczenie się z tego mienia) lub gdy wykaże, że szkoda w całości lub w części spowodowana została przez niektórych tylko pracowników (wówczas za całość szkody albo za jej stosowną część odpowiadają tylko sprawcy).

Podstawa prawna:

 • art. 124 i 125 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (DzU z 1996 r. nr 143, poz. 663),
 • orzeczenia Sądu Najwyższego:

– wyrok z 24 lutego 1989 r. (III PRN 1/89, OSP 1990/7/279),

– uchwała z 18 kwietnia 1988 r. (III PZP 62/87, OSNC 1988/12/165),

– uchwała z 29 grudnia 1975 r. (V PZP 13/75, OSNC 1976/2/19),

 • wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 kwietnia 1995 r. (III APr 82/94, OSA 1997/7–8/22).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?