Kategorie

Świadczenia dla kształcących się nauczycieli

Joanna Skrobisz
Nauczyciel skierowany do dalszej nauki może liczyć na przywileje w pracy. Jednak brak postępów w nauce może spowodować poważne konsekwencje, m.in. utratę płatnego urlopu na czas pobierania nauki.

Każdy pracodawca jest zobowiązany ułatwiać swoim pracownikom podnoszenie kwalifikacji oraz zapewnić pewne świadczenia tym, którzy podjęli taką decyzję. Jednak niektóre przywileje przysługują wyłącznie nauczycielom, którzy otrzymali skierowanie od dyrektora w celu odbycia nauki w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli.

Gwarancje otrzymania omawianych poniżej świadczeń zostały zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania.

Urlopy szkoleniowe

Reklama

Nauczyciel, który otrzymał od dyrektora skierowanie na dalsze kształcenie, korzysta zarówno z płatnego zwolnienia od pracy, jak też z urlopów szkoleniowych. Z pierwszego płatnego zwolnienia od pracy nauczyciel może skorzystać już w chwili ubiegania się o przyjęcie na studia w szkole wyższej lub wyższej szkole zawodowej. Wówczas na wniosek nauczyciela dyrektor udziela zwolnienia w wymiarze łącznie do 6 dni roboczych, które są przeznaczone na załatwienie formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych.

Nauczycielowi skierowanemu do odbywania nauki w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania bądź miejsce pracy przepisy rozporządzenia gwarantują zwrot kosztów przejazdu. Nauczyciel korzysta więc ze zwrotu kosztów przejazdu na obowiązkowe zajęcia i egzaminy oraz z ryczałtu na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w czasie obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Zasady wypłaty powyższych świadczeń określone są w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Należy pamiętać, że przed realizacją tego uprawnienia dyrektor może zobowiązać nauczyciela do przedstawienia zaświadczenia o uczestnictwie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w szkole wyższej.

Kolejnym świadczeniem, z którego korzysta nauczyciel odbywający naukę na podstawie skierowania, jest urlop szkoleniowy.

Nauczycielowi odbywającemu studia zaoczne lub wieczorowe w szkole wyższej przysługują płatne urlopy szkoleniowe w każdym roku studiów. Urlopy przeznaczone są na udział w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów.

Wymiar urlopów jest następujący:

• na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,

• na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli ostatni rok studiów w szkole obejmuje tylko jeden semestr, to płatny urlop szkoleniowy ulega skróceniu o połowę.

Reklama

W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów wymienionych wyżej, nauczycielowi przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). Urlopów i zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu udziela nauczycielowi dyrektor na podstawie dokumentacji przebiegu studiów.

Przepisy rozporządzenia dopuszczają również możliwość takiego ustalenia rozkładu czasu pracy nauczyciela, aby jego uczestnictwo w zajęciach w szkole wyższej nie powodowało konieczności zwalniania go z realizacji obowiązkowego wymiaru godzin pracy. Aby skorzystać z tej możliwości, należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły i załączyć zaświadczenie potwierdzające rozkład zajęć na studiach.

Nauczyciel powtarza rok lub choruje

Nauczyciel, który nie zaliczył roku studiów, traci prawo do płatnego urlopu szkoleniowego oraz ulg i świadczeń przewidzianych w rozporządzeniu przez okres powtarzania roku. W tej sytuacji nauczyciel ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć dydaktycznych i egzaminów.

Jeżeli jednak nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych, to dyrektor może przyznać nauczycielowi w tym czasie płatny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi i świadczenia przewidziane w rozporządzeniu.

Nauczyciel, który korzysta z urlopu szkoleniowego i zachorował, ma dwie możliwości, z których może skorzystać. Okres urlopu szkoleniowego przedłuża się o okres niezdolności do pracy bądź na wniosek nauczyciela dyrektor udziela części urlopu szkoleniowego niewykorzystanego z powodu niezdolności do pracy w terminie późniejszym.

WAŻNE!

Za czas urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły i przypadające do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, traktuje się jak godziny faktycznie przepracowane.

Wymienione wyżej świadczenia przysługują nauczycielom kształcącym się na studiach wieczorowych bądź zaocznych. Są jednak nauczyciele, którzy studiują eksternistycznie. Oni także mają prawo do urlopów i innych świadczeń. Nauczycielowi, który przystępuje do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych w systemie eksternistycznym, przysługują płatne zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów. Natomiast na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) nauczycielowi przysługuje ponadto 10 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego. Wszystkie wymienione wyżej świadczenia przysługują obligatoryjnie nauczycielowi, który został skierowany na studia przez dyrektora.

Nauczyciele dokształcający się

Zawód nauczyciela wymaga ciągłego dokształcania się. Jednak proces ten jest kosztowny. Dlatego też Karta Nauczyciela w art. 70a zapewnia możliwość dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Środki na dofinansowania wyodrębniane są z budżetu szkoły w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Podziału zgromadzonych środków przeznaczonych na dokształcanie dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Dodatkowym uprawnieniem, wynikającym z Karty Nauczyciela, mającym zachęcać nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji jest możliwość skrócenia przez dyrektora tygodnia pracy tego pracownika. Każdego nauczyciela obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. Natomiast nauczycielom dokształcającym się dyrektor szkoły może ustalić 4-dniowy tydzień pracy (art. 42c Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna:

• ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania nauczycielom urlopów dla dalszego kształcenia się, dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem, a także organów uprawnionych do ich udzielania (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 5).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?