| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków pracownik może ponieść odpowiedzialność pracowniczą.

Z odpowiedzialnością materialną pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy mamy do czynienia, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:

• powstanie szkody,

• bezprawność,

• wina (umyślna bądź nieumyślna),

• związek przyczynowy (między zawinionym działaniem lub zaniechaniem a wystąpieniem szkody).

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków wyrządził pracodawcy szkodę ze swojej winy, ponosi odpowiedzialność materialną przewidzianą w przepisach Kodeksu pracy.

Szkoda jest następstwem działania pracownika w stosunku do dobra prawnie chronionego, które powoduje zarówno stratę, jak też utratę spodziewanej korzyści, tj., której mógłby się spodziewać pracodawca, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Jeżeli działanie pracownika było podyktowane winą umyślną, wówczas będzie on odpowiadał zarówno za rzeczywistą stratę, jak i za spodziewane korzyści. Jeżeli natomiast zostanie stwierdzona nieumyślność w działaniu pracownika, jego odpowiedzialność będzie się ograniczać do wysokości rzeczywistej straty. Pracownik ponosi odpowiedzialność jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, z których wynikła szkoda (art. 115 k.p.). Musi wystąpić związek przyczynowy między działaniem pracownika a powstaniem szkody. Szkoda musi być naturalnym następstwem działania lub zaniechania pracownika.

Wina pracownika może przyjąć formę winy umyślnej lub nieumyślnej. Wina umyślna występuje wtedy, gdy pracownik chce wyrządzić szkodę (zamiar bezpośredni) albo, przewidując możliwość jej popełnienia, godzi się na to (zamiar ewentualny).

Z winą nieumyślną mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik przewiduje możliwość wyrządzenia szkody, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że jej uniknie (jest to lekkomyślność), lub możliwości takiej nie przewiduje, choć mógł i powinien ją przewidzieć (będzie to niedbalstwo).

Granice odpowiedzialności

Kodeks pracy ogranicza jednak odpowiedzialność pracownika za wyrządzoną szkodę. Ma to miejsce w sytuacji, gdy pracodawca lub osoba trzecia sami przyczynili się do powstania lub zwiększenia szkody. Również pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na zasadzie ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w tym za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Pracodawca jest zobowiązany wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz wysokość powstałej szkody. W razie twierdzenia pracownika, że pracodawca przyczynił się do powstania szkody, wykazanie tego faktu spoczywa jednak na pracowniku.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »