reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 186/04

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2005 r. sygn. II PK 186/04

Obowiązek pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej powstaje w terminach określonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie określiły terminu wypłaty odszkodowania - w okresach miesięcznych (art. 1012 § 3 k.p.). Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk,

Obowiązek pracodawcy zapłaty odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej powstaje w terminach określonych w klauzuli konkurencyjnej, a jeżeli strony nie określiły terminu wypłaty odszkodowania - w okresach miesięcznych (art. 1012 § 3 k.p.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Herbert Szurgacz (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2005 r. sprawy z powództwa Roberta A. przeciwko „D.” Spółce z o.o. w S. o odszkodowanie, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z dnia 28 listopada 2003 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu-Sądowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Pozwem z dnia 25 kwietnia 2001 r. powód Robert A. domagał się zasądzenia na jego rzecz od strony pozwanej „D.” Spółce z o.o. w S. odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy: 1) za okres obowiązywania umowy, 2) za czas od ustania stosunku pracy do chwili wniesienia pozwu, 3) odsetek od niewypłaconego w terminie odszkodowania.

W zakresie pierwszego żądania powód cofnął powództwo i postępowanie zostało umorzone.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2003 r. Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powoda kwotę 17.424 zł z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym począwszy od dnia rozwiązania stosunku pracy. Rozstrzygnięcie zostało oparte na ustaleniach, że powód zawarł z pozwaną umowę o pracę na okres próbny trzech miesięcy na stanowisku kierownika sklepu. W dniu 1 czerwca zawarto z powodem dodatkową umowę o zakazie konkurencji, w której powód zobowiązywał się, że w okresie zatrudnienia i trzech lat po jego ustaniu nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Za powstrzymywanie się od działalności konkurencyjnej powód miał otrzymywać odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia uzyskiwanego przed ustaniem stosunku pracy. Po okresie próbnym umowa o pracę nie została przedłużona. Powód pozostawał przez dłuższy czas bez pracy, podejmowane później zatrudnienia powód dobierał z uwzględnieniem zakazu konkurencji. Ponieważ pracodawca nie płacił należnego odszkodowania, powód zwrócił się pisemnie o jego wypłatę. Pracodawca odmawiał wypłaty umówionego odszkodowania z uzasadnieniem, że z dniem doręczenia odpowiedzi na pozew został zwolniony z zakazu konkurencji, ponieważ umowa o zakazie konkurencji została z powodem zawarta omyłkowo, a przesłanki do zawarcia umowy nie zaistniały, gdyż powód nie miał dostępu do informacji mających szczególne znaczenie dla strony pozwanej. Zdaniem Sądu, w sprawie nie zaistniały przesłanki pozwalające stronie pozwanej uchylić się od skutków prawnych zawartej umowy w postaci wady oświadczenia woli strony pozwanej. Powód miał dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia funkcjonowania pozwanej Spółki. Z kolei umowa o zakazie konkurencji nie przewidywała okoliczności, które umożliwiałyby stronie pozwanej jej wcześniejsze jednostronne rozwiązanie, a powoływanie się po zawarciu umowy na to, że pracownik nie miał dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zgodnie ze stanowiskiem judykatury, nie może wywołać skutku prawnego.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna GHMW – Hulist, Prawdzic Łaszcz – Radcowie Prawni spółka partnerska

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne związane z bieżącą obsługą przedsiębiorców (głównie spółek handlowych).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama