Kategorie

Dyżur medyczny

Joanna Skrobisz
Lekarze i inni pracownicy posiadający wyższe wykształcenie, którzy wykonują zawód medyczny, mogą być zobowiązani przez pracodawców do pełnienia dyżuru medycznego.
Reklama

Dyżur medyczny pełniony jest przez pracowników poza normalnymi godzinami pracy w zakładach opieki zdrowotnej, który świadczy swoje usługi na rzecz osób wymagających udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. Placówki ochrony zdrowia muszą zapewnić opiekę zdrowotną pacjentom, szczególnie jest to ważne w szpitalach, które funkcjonują przez 24 godziny na dobę. Dlatego przepisy ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dopuszczają możliwość wcześniejszego planowania dyżurów przez pracodawców, przygotowania grafików i odpowiedniego zaplanowania pracy lekarzy.

Czas dyżuru wlicza się do czasu pracy, jednak w jego ramach pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w wymiarze, który przekracza 37 godzin 55 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym. Unormowanie to jest odstępstwem od zasad określonych przepisami kodeksu, w myśl których praca w godzinach nadliczbowych nie może być planowana, może być ona zlecana pracownikom tylko w sytuacjach wynikających ze szczególnych potrzeb pracodawcy.

WAŻNE!
Dyżur medyczny z chwilą wliczenia do czasu pracy może być realizowany w ramach normalnego czasu pracy pracownika, a także może być planowany w ramach pracy w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej:

 • czas dyżuru jest wliczany do czasu pracy,
 • za czas dyżuru pełniony poza normalnymi godzinami pracy przysługuje wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe,
 • istnieje możliwość planowania pracy w godzinach nadliczbowych, w wymiarze do średnio 48 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym,
 • istnieje możliwość przekraczania średnio 48 godzin tygodniowo za uprzednią zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.

Pracodawca może zobowiązać lekarza lub innego pracownika, który posiada wyższe wykształcenie i pracuje w ZOZ, do pracy w formie dyżuru medycznego w wymiarze do 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast zaplanowanie dyżurów w wymiarze, który przekracza 48 godzin, może nastąpić tylko po wyrażeniu na to zgody pracownika. Zgoda ta musi być wyrażona na piśmie i może zostać przez pracownika cofnięta. O cofnięciu zgody pracownik musi poinformować pracodawcę na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Odpoczynek po dyżurze

Reklama

Przepisy ustawy nie określiły, ile może trwać dyżur w ciągu danej doby. Kodeks pracy przez dobę pracowniczą rozumie 24 kolejne godziny, począwszy od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę. W każdej dobie pracowniczej rozliczany jest dobowy wymiar czasu pracy pracownika, dyżur, a także dobowy okres odpoczynku. Zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej pracownikowi w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Przepis ten jest bardziej restrykcyjny niż zapisy Kodeksu pracy, gdyż wyklucza naruszenie zasady 11-godzinnego odpoczynku nawet w sytuacji konieczności prowadzenia akcji dla ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Przykład
Maksymilian P., lekarz chorób wewnętrznych, rozpoczął pracę w szpitalu o godzinie 7.30 i do 15.05 wykonywał swoje obowiązki w ramach normalnego czasu pracy. Następnie rozpoczął dyżur medyczny, który trwał do godziny 7.30 następnego dnia. W tym czasie z uwagi na powódź w szpitalu został wprowadzony ostry dyżur i powstała konieczność zwiększenia personelu medycznego. Mimo zgody Maksymiliana P. na rozpoczęcie pracy o godzinie 16.00 tego dnia pracodawca nie może dopuścić lekarza do pracy. Może on w takiej sytuacji rozpocząć pracę dopiero o godzinie 18.30.


Z uwagi na to, że czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa pracownika do dobowego i tygodniowego odpoczynku, odpoczynek dobowy powinien być udzielany po zakończeniu dyżuru, którego maksymalny okres trwania musi zamykać się w obrębie 24 godzin od chwili rozpoczęcia pracy. Natomiast dyżur zawsze musi przypadać po okresie normalnej pracy, ponieważ okres odpoczynku dobowego ma przypadać bezpośrednio po dyżurze.

Zdaniem Głównego Inspektora Pracy pracownik medyczny, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 7 godzin i 35 minut, może pełnić dyżur, którego czas trwania nie przekracza 16 godzin i 25 minut, a dla osoby pracującej przez 12 godzin w równoważnym czasie pracy dyżur nie będzie mógł przekraczać 12 godzin. Dyżur pełniony w dniu wolnym od pracy mógłby trwać nawet do 24 godzin.

Wynagradzanie za dyżur

Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny przysługuje wynagrodzenie oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości 50% lub 100% w zależności od tego, w jakim dniu pełniony jest dyżur.

Dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę przysługuje za dyżur pełniony:

 • w nocy,
 • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
 • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Natomiast dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia należy się za pracę w ramach dyżuru w każdym innym dniu.

Za pracę w niedzielę uznaje się pracę wykonywaną w okresie 24 kolejnych godzin, poczynając od godziny 6.00 w tym dniu, a kończąc o godzinie 6.00 w następnym dniu (poniedziałek), chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina rozpoczęcia i zakończenia tego dnia.

Pracownik medyczny pełniący dyżur w porze nocnej otrzyma również za każdą godzinę takiej pracy dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki minimalnego wynagrodzenia. Dodatek, o którym mowa w art. 32 l pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wynoszący 65% stawki godzinowej przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym w zmianowej organizacji czasu pracy.

Przykład
Lekarz zatrudniony w szpitalu pracuje w czwartek od 7.00 do 14.35 (7 godz. 35 min.). Następnie ma wyznaczony dyżur do godziny 7.00 dnia następnego w piątek (16 godz. 25 min.). Za 7 godz. 35 minut otrzymuje normalne wynagrodzenie (wynagrodzenie zasadnicze za pracę wykonaną określoną w umowie o pracę). Natomiast za każdą godzinę dyżuru – normalne wynagrodzenie oraz dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia, a za pracę od 23.00 do 7.00 – dodatek 100% za godziny nadliczbowe (pora nocna) oraz dodatkowo 20% za pracę w nocy.

Ewidencja czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać ewidencję czasu pracy pracowników, w tym ewidencję czasu dyżurów pełnionych przez pracowników, którzy wyrazili zgodę na pracę ponad 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, a także udostępniać ją organom, które sprawują nadzór i kontrolę. Kontrolujący mogą w przypadku zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników pracujących na dyżurach zakazać lub ograniczyć możliwość wydłużania maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.