Kategorie

Co może zrobić trener biznesu, aby uczestnicy szkolenia wynieśli z niego jak najwięcej korzyści?

Wiele osób, które przeszły, czasem kosztowne dla organizacji, szkolenia, zapomina nowo poznane metody i szybko powraca do starych, często nieefektywnych nawyków. Co może zrobić trener biznesu, aby utrwalić wiedzę uczestników oraz wpłynąć na trwałe pozyskanie przez nich nowych kompetencji? W jaki sposób powinien planować i realizować swoją pracę, aby ta dawała długotrwałe korzyści jego klientom?
Reklama

Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób trenerzy biznesu mogą wpływać na trwałą zmianę kompetencji uczestników swoich szkoleń, wymaga zdefiniowania pojęcia „kompetencja”. Większość opisów dotyczących kompetencji zwraca uwagę na trzy główne obszary: wiedzę, umiejętności i postawy. Wiedza odnosi się do tzw. twardych obszarów kompetencji – takich jak np. znajomość prawa w zakresie handlu zagranicznego. Umiejętności skorelowane są z reguły z aspektami społecznymi, np. biegłością w prowadzeniu negocjacji czy też ze zręcznością w wywieraniu wpływu. Postawy natomiast – z cechami osobowościowymi, czyli zaangażowaniem w wykonywaną pracę, stosunkiem do rozwoju osobistego bądź chęcią osiągania coraz lepszych wyników. Oczywiście na pojęcie kompetencji zawodowych można spojrzeć jeszcze z innych perspektyw, np. kompetencji poznawczych lub fizycznych, jednak te, z punktu widzenia wpływu trenera na zwiększenie efektywności zawodowej szkolonych przez niego osób, są mniej istotne.

Warto zwrócić szczególną uwagę na ostatni składnik kompetencji – postawę. J. Strealu zauważa, że „Wybitne rezultaty zawodowe i powodzenie w życiu osiągają jednostki charakteryzujące się dużą potrzebą osiągnięć (ambicją i nieprzeciętną motywacją)”1. Dlatego istotne jest, by trener, któremu zależy na utrwaleniu wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń, nauczył się wpływać również na ich podejście i aspiracje, a przełożony zlecający szkolenie docenił znaczenie każdego z tych trzech aspektów.

Wsparcie na starcie

Reklama

Jednym z głównych elementów, które mają wpływ na efektywność szkoleniową, jest zaangażowanie uczestników. Trener biznesu, który chce zwiększyć tzw. transfer wiedzy oraz zmotywować ludzi do zmiany zachowań, powinien zadbać o to, aby prowadzony przez niego projekt był wydarzeniem ważnym oraz ekscytującym. Narzędzi wspierających w osiągnięciu tego celu ma wiele, poczynając od zainteresowania szkolonych samą osobą trenera, a na zaskakujących i różnorodnych formach ćwiczeń skończywszy.

Mniej oczywistym, a niezwykle cennym działaniem jest pozyskanie wsparcia wysokiej kadry zarządczej. Menedżer przekonany o potrzebie i wadze szkolenia stanowi nieocenioną pomoc we wpływaniu na wspomniane wyżej postawy uczestników. Pracownicy, którzy widzą zaangażowanie przełożonego, bardziej docenią rolę spotkań w kontekście realizacji priorytetowych celów organizacji. W związku z tym szkoleniowiec nadzorujący projekt, niezależnie od tego, czy jest trenerem wewnętrznym czy zewnętrznym, którego wynajęła firma, powinien zachęcać możliwie najwyższych rangą menedżerów do odbycia rozmowy ze szkolonymi pracownikami i podkreślenia rangi szkoleń.

Rola bezpośredniego kierownictwa

Krótka organizacyjna odprawa z pracownikami to dobry początek działań wspierających, jakie może podjąć kadra menedżerska. Kolejnym niezwykle istotnym etapem jest podjęcie przez zarządzających działań, które zmierzają do prawidłowej identyfikacji potrzeb rozwojowych szkolonych pracowników. Rolą trenera konsultanta jest w tej sytuacji uświadomienie kierownictwu firmy, że tylko prawidłowe zdiagnozowanie tego, kogo, z czego i w jaki sposób należy szkolić, daje szansę na efektywne wdrożenie nowej wiedzy i umiejętności. Dobrą praktyką jest bliska współpraca menedżera odpowiedzialnego za osoby obecne na warsztatach z trenerem, który ma je prowadzić. Korzyści z takiej kooperacji są dwojakie. Z jednej strony, im lepiej trener pozna i zrozumie specyfikę pracy ludzi, których ma uczyć, tym lepszy program szkoleń będzie w stanie stworzyć. I z drugiej strony, im lepiej menedżer pozna treści szkoleniowe i zaangażuje się w ich przygotowanie, tym chętniej będzie wspierać swój zespół w korzystaniu z nowych rozwiązań po szkoleniu.

WAŻNE

Trener powinien zadbać o możliwość konsultacji z kierownikiem przed szkoleniami, w ich trakcie i po nich oraz przygotować go do wspierania podwładnych w ćwiczeniu nowych zachowań.


Kroki, jakie może podjąć menedżer, są różne – od spotkań z zespołem lub poszczególnymi osobami, na których omówione zostaną treści i zaplanowane dalsze działania wdrożeniowe, przez cykliczne zebrania zespołu w celu wymiany spostrzeżeń, aż po indywidualne spotkania, gdzie formalny lider zespołu wciela się w rolę coacha lub mentora. Z pewnością trener powinien zawsze zadbać, aby kierownik spotkał się ze swoimi pracownikami i zapytał ich o rodzaj wsparcia, jakiego od niego oczekują, ustalił cele rozwojowe z poszczególnymi osobami oraz koniecznie określił, kiedy i w jaki sposób sprawdzany będzie poziom ich realizacji. Regularne spotkania menedżera z jego ludźmi, docenianie choćby najmniejszych przejawów zmiany zachowań, ustalenie sposobu monitorowania zmian i nagradzanie za postępy w znaczący sposób wpływają na przeniesienie trenowanych podczas szkolenia rozwiązań na codzienną praktykę biznesową.

Dobór metod pracy trenerskiej

Kiedy trener uzyska gwarancję, że szkoleniom nadano wysoki priorytet w życiu firmy oraz gdy odpowiednio przygotuje menedżerów liniowych do wsparcia zespołów, czas, aby sam wnikliwie rozważył formy przeprowadzenia treningu. W ich doborze powinien pamiętać o wspieraniu wszystkich trzech obszarów kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Do najbardziej wartościowych form szkoleniowych należą scenki rodzajowe, gry symulacyjne i biznesowe, ćwiczenia indywidualne i w mniejszych grupach, case study oraz zadania problemowe. Należy unikać długich wykładów, obszernych prezentacji oraz nader wnikliwych analiz filmów lub nagrań. Ogólna dyrektywa brzmi: im więcej przestrzeni na działanie uczestników i im mniej aktywności trenera, tym lepiej. Szkoleniowiec, chcąc wpłynąć na rozwój kompetencji, powinien zrezygnować z seminaryjnego sposobu prowadzenia zajęć i podjąć trud stworzenia programu aktywizującego uczestników. Niezwykle ważne jest stworzenie programu na podstawie cyklu Kolba bazującego na koncepcji nauki poprzez doświadczenie.

Zadania egzystencjalne

Oparcie programu szkolenia na cyklu Kolba doskonale sprawdza się w pracy z ludźmi zmotywowanymi i otwartymi na nowe treści. Co jednak powinien zrobić trener, którego grupę cechuje brak motywacji i chęci do zmian lub wręcz wrogość wobec firmy lub trenera? To duże wyzwanie dla szkoleniowca, szczególnie gdy zlecający szkolenia oczekuje efektów w postaci długotrwałych zmian w zachowaniach jego ludzi. Niemal pewnym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest skorzystanie z metody zadań egzystencjalnych. Metoda ta polega na wywołaniu silnych, często również negatywnych emocji w uczestnikach szkolenia. Celem tego zabiegu jest zanurzenie w doświadczeniu, które spowoduje zmianę postaw i znacząco wpłynie na zapamiętywanie kluczowych zagadnień. Autorzy „Podręcznika Trenera”, opisując zastosowanie tej metody, piszą, że trening tym różni się od szkolenia, że wiedzę buduje się na bazie doświadczeń i przeżyć uczestników”2. W myśl zasady trener zamiast np. mówić (nawet w bardzo obrazowy sposób) o regułach wywierania wpływu społecznego, powinien zastosować je w relacji z grupą. Dzięki temu, grupa, która uległa wpływowi trenera, będzie miała doskonałą okazję na własnej skórze odczuć działanie danej techniki i zastanowić się, dlaczego była ona skuteczna w rękach trenera.

Narzędzia wspierające długotrwały rozwój

Trener, którego celem jest inicjowanie trwałych zmian w zachowaniach uczestników szkoleń, ma do dyspozycji cały arsenał narzędzi. Jednym z nich jest tworzenie tzw. mostów pomiędzy poszczególnymi modułami szkoleniowymi. Krótkie i zgrabne podsumowanie trenowanych metod systematyzuje warsztat i pozwala uczestnikom na lepsze ułożenie treści. Ponadto ludzie, którzy rozumieją celowość poznawanych przez siebie rozwiązań oraz uważają je za logiczne, z reguły z większym zaangażowaniem pracują w trakcie szkolenia. Trener powinien co najmniej kilka razy w ciągu dnia szkoleniowego robić krótkie podsumowania oraz sprawdzać, czy uczestnicy wszystko zrozumieli i czy nie mają żadnych pytań.

Inną metodą angażowania uczestników jest poproszenie ich o deklarację, nad czym chcą pracować po zakończeniu szkoleń. Trener może przed warsztatem stworzyć gotowy formularz bądź zaproponować grupie zapisanie pomysłów na czystej kartce. Następnie, w podsumowaniu dnia, może poprosić każdego z uczestników o podzielnie się na forum grupy najważniejszymi elementami do rozwoju. Deklaracja napisana własnoręcznie, a do tego wypowiedziana przed gronem kolegów z pracy i wynikająca z tego chęć bycia konsekwentnym, będą stanowiły dodatkową motywację do wprowadzania zmian. Trener może także umówić się z uczestnikami i ich menedżerem na weryfikację i wsparcie kierownicze w realizacji ustalonych w ten sposób celów.


Proces szkoleniowy

Osiąganie trwałych efektów w postaci nowej wiedzy, umiejętności oraz zmiany postaw uczestników wobec wykonywanych zadań możliwe jest jedynie wtedy, gdy pozwolimy trenerom na stworzenie procesu rozwojowego, a nie tylko na przeprowadzenie szkoleń. Proces różnić się powinien od szkoleń dogłębną analizą potrzeb szkoleniowych, pełnym wsparciem kadry kierowniczej oraz działaniami podejmowanymi pomiędzy poszczególnymi szkoleniami. Do takich działań należą np. zadania wdrożeniowe, czyli swoiste prace domowe zaprojektowane i zlecone przez trenera, których celem jest utrwalenie wiedzy i umiejętności. Bardzo wartościową formą domknięcia warsztatów są tzw. spotkania follow up. To zajęcia, na których pod okiem trenera uczestnicy mogą porozmawiać na temat wdrażania nowych metod oraz udzielić sobie informacji zwrotnej dotyczącej ich umiejętnego wykorzystania. Trener natomiast, w zależności od swoich kompetencji, może wcielić się w rolę coacha lub mentora, wspierając starania swoich podopiecznych. W procesie rozwojowym trener może także pracować indywidualnie ze szkolonymi osobami, zarówno pomiędzy szkoleniami, jak i pewien czas po ich zakończeniu, przyjmując, w zależności od potrzeb, rolę coacha, doradcy lub eksperta w danej specjalizacji. Dobrą praktyką trenerską jest również pozostawienie szkolonym telefonicznego kontaktu oraz zachęcenie ich do konsultowania kwestii wymagających doprecyzowania nawet do kilku miesięcy po zakończeniu projektu.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.