Kategorie

MBA – czy to się opłaca?

Paweł Berłowski
Paweł Berłowski
Studia MBA przestały być tak dużym atutem dla posiadających ten dyplom kandydatów do pracy, jak jeszcze 10 lat temu. Jest ich dużo i mają różne notowania. A jednak – jak wynika z badań – absolwenci Master of Business Administration mogą pochwalić się okołodwukrotnie lepszymi zarobkami niż pozostałe osoby na tych samych stanowiskach.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2009 roku, osoba na stanowisku dyrektorskim zarabiała 20 tys. zł, jeśli mogła pochwalić się dyplomem MBA, a tylko 9900 zł, jeśli nie miała takiego wykształcenia. W przypadku stanowisk kierowniczych była to różnica 9500 do 5000 zł. Rośnie również liczba ogłoszeń pracy dla absolwentów. Według portalu infopraca.pl w ciągu ostatniego roku liczba ofert dla absolwentów studiów podyplomowych (w tym MBA) wzrosła o 15 proc.

Reklama

Firmy oferujące swoim pracownikom dofinansowanie takich studiów zwykle zastanawiają się, czy po ich skończeniu będą w stanie zaproponować im u siebie adekwatną do nich ścieżkę rozwoju. Bo jeśli nie, to inwestują w konkurencję. Bo dyplom MBA to lepsze stanowisko, firma, zarobki... Czy rzeczywiście?

 Myślę, że trudno jest jednoznacznie określić, że jest to wynik dyplomu – mówi Wojciech Janus, farmaceuta z ukończonym MBA, doświadczeniem w sprzedaży, marketingu oraz dziale medycznym. – Na MBA idą w większości ludzie ambitni, którzy z dużym prawdopodobieństwem bez dyplomu, też mogliby zmienić pracę na lepszą – dodaje. Uważa, że MBA w Polsce to nadal nie są studia na poziomie światowym i jeszcze długo nimi nie będą. Podkreśla jednak, że lokalnie MBA daje znacznie szersze spojrzenie na pracę, stanowisko, projekty, problemy.

 Olbrzymią wartość posiadają nawiązane w trakcie studiów kontakty. – ALK robi profilowe MBA i naprawdę jest to duża wartość dodana, żeby poznać ludzi na podobnym etapie kariery. W moim przypadku takim dużym plusem było ułożyć i przygotować dalszą ścieżkę kariery (oraz narzędzia, które w tym pomagają) – ocenia Wojciech Janus.

Porównania i rankingi

Mamy dziś w kraju kilkadziesiąt programów noszących nazwę MBA, o bardzo różnej jakości. Chcąc wybrać te właściwe, możemy bez problemu dotrzeć do interesujących nas informacji.

Znajdziemy je m.in. na specjalnych portalach, w wyszukiwarkach internetowych, zestawieniach wg różnych kryteriów oraz w rankingach. Na przykład na stronie mbaportal.pl w wyszukiwarce znajduje się około 50 programów MBA oferowanych przez wyższe uczelnie w Polsce. Portal aktualizuje dane, komunikując się z uczelniami, a automatyczny przelicznik walut według bieżącego kursu NBP pozwala zestawić aktualne ceny poszczególnych kursów.

Koszt studiów MBA w Polsce waha się od 4 tys. do ponad 100 tys., a średnia cena wynosi około 30 tys. zł.


Reklama

W sekcji porównującej opisane na portalu programy uwzględnia się takie kryteria, jak: nazwa, organizator, partnerzy, początek programu, języki wykładowe (w proc.), liczba godzin, czas trwania edycji (semestry, lata), opłata za czesne, początek kolejnej edycji, akredytacje, miasta (lokalizacja studiów) oraz typ programu (np. Executive MBA).

Ze studentami i absolwentami możemy skontaktować się osobiście dzięki grupom dyskusyjnym funkcjonującym na portalach społecznościowych (np. na GoldenLine.pl jest ich około 30) czy w serwisach tematycznych lub uczelnianych.

Chcąc poznać rankingi, możemy zasięgnąć informacji wyspecjalizowanych instytucji. Jedną z nich jest Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM, które w 2010 roku po raz trzeci ogłosiło swój rating. Ocenie poddano następujące cechy programów: dojrzałość instytucjonalna programu, umiędzynarodowienie programu, stawiane kandydatom wymagania rekrutacyjne, przebieg procesu rekrutacji, program kształcenia, sposób realizacji programu kształcenia, awans zawodowy absolwentów, budowanie wspólnoty absolwentów.

Z kolei podczas przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy rankingu MBA Perspektywy 2011 programy oceniano wg następujących kryteriów: jakość studentów (12 proc. oceny), jakość kadry naukowo-dydaktycznej (18 proc.), wartość merytoryczna programu (18 proc.), wsparcie technologiczne (6 proc.), ranga programu (7 proc.), prestiż dyplomu (24 proc.), ocena programu przez absolwentów (15 proc.).

A może zrobić własny MBA?

Dla szefów firm czy dyrektorów personalnych, rozważających podnoszenie kwalifikacji menedżerskich swoich pracowników, ciekawym przykładem może być BRE Bank, który zorganizował własny wewnętrzny program MBA. Atutem takiego rozwiązania jest to, że program łączy wiedzę teoretyczną z jej bezpośrednim zastosowaniem w miejscu pracy. Z kolei nad zachowaniem zgodności z międzynarodowymi standardami oraz jakością merytoryczną studiów w BRE czuwa RSM Erasmus University wraz z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów.

Trend wewnętrznych akademii, uniwersytetów jest widoczny już od wielu lat. I podobnie jak wewnętrzne szkolenia, ma swoje niekwestionowane zalety. Przede wszystkim zapewniają one silny związek z rzeczywistością biznesową własnej firmy. Z kolei szkolenia zewnętrzne – np. w formie studiów MBA – pozwalają na szersze spojrzenie, bogate kontakty w środowisku poza firmą. Można wybierać.


Komentarze absolwentów studiów MBA

Paweł Gałecki

dyrektor Departamentu Polityki Sprzedażowej, MR Bank SA European MBA, Akademia Leona Koźmińskiego

Zarząd DZ Bank Polska SA podjął decyzję o skierowaniu mnie na studia MBA latem 2006 r. Postawił jednak następujące warunki brzegowe: studia musiały być realizowane przez renomowaną międzynarodową uczelnię wyższą oraz prowadzone w języku angielskim. Ofertę taką przedstawiła Akademia Leona Koźmińskiego realizująca studia MBA z University of Bradford.

Studia ukończyłem w grudniu 2008 r. W listopadzie 2009 r. otrzymałem propozycję objęcia Departamentu Polityki Sprzedażowej w konkurencyjnej instytucji finansowej – MR Bank SA. Był to znaczący awans pionowy w mojej karierze zawodowej. Obecnie w zakresie moich obowiązków znajduje się m.in. nadzór nad dziewięcioma oddziałami i dwoma filiami Banku oraz trzema wydziałami w Departamencie. Bezpośrednio zajmuję się m.in. procesem zarządzania zmianą, optymalizacją procesów sprzedażowych, coachingiem pracowników sprzedaży (sam również sprzedaję) oraz wprowadzaniem narzędzi pomiaru efektywności przychodowo-kosztowej w centrach zysku w banku. Realizacja powyższego w stopniu wymuszonym przez dramatycznie szybko zmieniający się rynek usług bankowych nie byłaby możliwa bez uzupełnienia mojej dotychczasowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń zawodowych o solidne wsparcie merytoryczne uzyskane w toku przedmiotowych studiów MBA.

Ernest Bartosik

dyrektor generalny, BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. Executive MBA, Akademia Leona Koźmińskiego

Studia MBA były dla mnie źródłem wiedzy wymaganej od nowoczesnego menedżera. Wspominam MBA jako okres ugruntowania umiejętności nabytych podczas wcześniejszych studiów, szkoleń, pracy na kolejnych stanowiskach oraz, co najważniejsze, pozyskanie nowej wiedzy z szerokiego programu MBA. W moim przypadku były to przede wszystkim aspekty związane z zarządzaniem finansami przedsiębiorstwa oraz umiejętność kompleksowego spojrzenia na funkcjonowanie organizacji. Z perspektywy minionych lat uważam, że ukończenie MBA miało kardynalny pozytywny wpływ na moją karierę zawodową. W ciągu dwóch lat z pozycji menedżera średniego szczebla awansowałem na stanowisko dyrektora działu marketingu. Po kolejnych dwóch latach objąłem funkcję członka zarządu w Sandoz Polska. Dzisiaj, z pozycji dyrektora generalnego firmy, trudno mi sobie wyobrazić skuteczne wykonywanie zawodu menedżera bez wiedzy i doświadczeń nabytych podczas studiów MBA.

Michał Głowiński

IT Business Partner, Aviva Europe Executive MBA, Akademia Leona Koźmińskiego

MBA zaczyna się od wyboru konkretnego programu. Kurs w całości po angielsku? A może polscy specjaliści na światowym poziomie? Co później? Postawiłem na nieprofilowany Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, mimo że moja praca była mocno związana z IT. Z czasem zrozumiałem, dlaczego wymagane jest doświadczenie zawodowe. MBA to cały proces: przygotowanie, edukacja, relacje z ludźmi, a później praktyczne wykorzystanie umiejętności. To nie są zwykłe studia. Po obronie nie było telefonów od pośredników pracy ani podwyżki. Trzeba uzbroić się w cierpliwość. Trochę jak w filmie Matrix – dostajemy wiedzę, ale dopiero po czasie i długim treningu zaczynamy kontrolować świat wokół siebie. Potrafimy zrobić rzeczy, które wcześniej wydawały się nieosiągalne, a obserwatorzy nie mogą wyjść z podziwu. Znajdujemy naśladowców. Wtedy dopiero przychodzi pełna satysfakcja. Rozpoczynając studia, zarządzałem jednostką IT w jednej z największych instytucji finansowych na świecie, ale nie znałem wielu aspektów działania firmy jako całości. Po MBA to się zmieniło i pozwoliło osiągnąć kolejny stopień w karierze. Zmieniłem pracodawcę i obecnie odpowiadam za wybrane obszary IT wspierające biznes ubezpieczeniowy w 12 krajach Europy.


Lucyna Chwastowska

R&D Director, Tietoenator Polska, Executive MBA, Polish Open University

Podczas pracy w korporacji zostałam nagle rzucona na głęboką wodę, to było klasyczne „płyń albo zgiń”. Z dnia na dzień dostałam nieprawdopodobny zakres odpowiedzialności z minimalną kontrolą, w zasadzie wymagano ode mnie tylko jednego: rezultatów. Szybko się zorientowałam, że samą ciężką pracą nie podołam, że doba jest za krótka, a ryzyko błędów zbyt poważne. W ten sposób pojawiła się idea studiów MBA. Jako inżynier, programista i project manager musiałam zdobyć inny rodzaj wiedzy, szerszą perspektywę, globalne spojrzenie. Musiałam posiąść umiejętność patrzenia na firmę oczami mojego zagranicznego szefa. Wymagania co do studiów były proste: chodzi o jakość, nie o papier. Studia w POU są akredytowane przez Association of MBAs, zmuszają do myślenia i są międzynarodowe. Efekty? Zostałam członkiem zarządu polskiego oddziału. Czuję się nieźle przygotowana do działań w trakcie kryzysu i myślę, że moi pracownicy to doceniają. No i wdrażam swoją małą idee fixe: podnoszenie standardu prowadzenia biznesu w Polsce, tak aby określenie „firma zarządzana po polsku” przestało być pejoratywne.

Łukasz Durkalec

dyrektor techniczny, Advatech, absolwent studiów Executive MBA w Polish Open University

Menedżer to zawód jak każdy inny. Wymaga konkretnej wiedzy, umiejętności i narzędzi, których w tym przypadku nie da się schować w podręcznej teczce. Uważam, że w Polsce w większości przypadków nie ma tradycji menedżerskich podobnych do tych na Zachodzie. Uczymy się zarządzać, tak jak uczymy się demokracji. Dlatego ważne jest zdobywanie wiedzy nie tylko przez samokształcenie, eksperymenty na żywym organizmie i własną intuicję, ale przez kompetentny trening. Obecne spowolnienie gospodarcze jest znakomitym momentem na podniesienie kwalifikacji, usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności, które z powodzeniem wykorzystam, by lepiej przetrwać te trudniejsze lata i przygotować firmę do kolejnego ożywienia na rynku. Zajęcia w POU cechuje bardzo duży nacisk na praktyczne wykorzystanie umiejętności oraz elastyczne podejście do zmieniającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. Dużą wagę przywiązuję do współpracy z nietuzinkowymi osobami oraz do miękkich aspektów zarządzania, które moim zdaniem w bieżącym roku nabiorą istotnego znaczenia.

Mariusz Benna

prezes zarządu, VIX Automation Sp. z o.o. absolwent studiów MBA, Polish Open University

Rozpoczynając studia MBA w Wyższej Szkole Zarządzania, miałem za sobą już kilkuletnią praktykę menedżerską i doświadczenie w kierowaniu kilkudziesięcioosobowym zespołem. Jednakże w związku z posiadanym wykształceniem o charakterze wyłącznie technicznym moje umiejętności zarządzania opierały się jedynie na nabytych doświadczeniach oraz samodzielnej lekturze literatury fachowej. Podejmując decyzję o podjęciu studiów, zadawałem sobie podstawowe pytanie: czy mogę się na nich rzeczywiście nauczyć czegoś wykraczającego poza posiadaną już praktykę zarządzania?

Szybko przekonałem się, że decyzja o podjęciu studiów była słuszna. Liczne prace analityczne i raporty, które musiałem wykonywać w ramach programu studiów, a które dotyczyły wprost zarządzanej przeze mnie organizacji, pozwoliły na szybkie przełożenie nabytej wiedzy na działania praktyczne. Jedną z najważniejszych korzyści odniesionych podczas studiów MBA była także możliwość wymiany informacji i doświadczeń z innymi studentami menedżerami. Liczne prowadzone podczas zajęć dyskusje i analizy pozwoliły na wzajemną wymianę doświadczeń i przekazywanie najlepszych praktyk zarządzania. Było to doświadczenie, którego wartości nie da się porównać ze zdobywaniem wiedzy z podręczników zarządzania.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?