Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pieniądze to nie wszystko

Tomasz Nocuń
Przeciętny pracownik ma wrodzoną niechęć do pracy i unika jej, jeśli tylko może. Nie chce brać na siebie odpowiedzialności, woli raczej być kierowany. Jest mało ambitny i nad wszystko przedkłada bezpieczeństwo i święty spokój. Z tego powodu większość ludzi musi być zmuszana, kontrolowana, kierowana i straszona konsekwencjami, aby podejmować odpowiedni wysiłek ukierunkowany na osiągnięcie celów organizacji.

Powyższe twierdzenie nie jest w żadnym wypadku uniwersalną prawdą opisującą wszystkich pracowników, niezależnie od miejsca, w którym pracują, ale streszczeniem tzw. Teorii X sformułowanej w latach 60. przez Douglasa McGregora1. Uważa on, że tego typu podejście do pracowników reprezentowane jest przez większość organizacji. Potępia je, przeciwstawiając mu jednocześnie Teorię Y, która mówi, że:
- przeciętny człowiek nie ma wrodzonej niechęci do pracy, co więcej w odpowiednich warunkach może być ona źródłem satysfakcji;
- kontrola i kary nie są jedynymi środkami egzekwowania realizacji celów i osiągania wyników; ludzie potrafią wytworzyć mechanizmy samokierowania i samokontroli, jeśli realizują cele, co do których mają pełne przekonanie;
- najważniejsza nagroda dla pracownika to satysfakcja i samorealizacja, które są następstwem wysiłku włożonego w działanie na rzecz organizacji;
- przeciętny pracownik może w odpowiednich warunkach nauczyć się nie tylko akceptować odpowiedzialność, ale też jej poszukiwać;
- większość pracowników posiada potencjał pozwalający im wykorzystać własną wyobraźnię, pomysłowość i kreatywność do poszukiwania rozwiązań problemów napotykanych w pracy;
- we współczesnej gospodarce potencjał intelektualny przeciętnego człowieka jest wykorzystywany tylko częściowo.

Mimo że teorie McGregora liczą sobie przeszło 40 lat, nie straciły wcale na aktualności. Ponadto utrata dominującej pozycji przez sektor produkcyjny na rzecz sektora usług i rozwój gospodarki opartej na informacji i wiedzy jeszcze bardziej uwydatniają przewagę Teorii Y nad X. Nie sprawia to jednak, że motywowanie stało się łatwiejsze.

Studium przypadku

Fabryka Kieszonkowych Urządzeń Elektronicznych (FKUE) ma na koncie dwa przeboje rynkowe: przenośny odtwarzacz CD (skonstruowany 15 lat temu) i pierwszy w kraju odtwarzacz plików mp3 (4 lata temu). Oba produkty sprzedawały się znakomicie dzięki bardzo dobrej jakości i przystępnej cenie. Jednak od dwóch lat FKUE stopniowo traci rynek, przejmowany przez jego największego konkurenta - firmę Lobo. Na domiar złego wywiad gospodarczy donosi, że Lobo planuje w przeciągu pół roku wypuścić na rynek nowy, rewolucyjny produkt łączący w sobie cechy odtwarzacza mp3, telefonu i zapalniczki.

FKUE w największej tajemnicy opracowała koncepcję podobnego produktu, ale z aparatem fotograficznym zamiast zapalniczki. Niestety, prace zespołu projektowego posuwają się zbyt wolno. Poza tym istnieją obawy, że pomimo doskonałego zaplecza technicznego dział produkcji może nie podołać wyzwaniu (wyprodukowaniu dużej ilości zupełnie nowego produktu) zanim Lobo opanuje rynek.

Obecny system motywowania sprowadza się do premii finansowych: półrocznej dla wszystkich pracowników - od wyników firmy, proporcjonalnie do podstawowego wynagrodzenia (niestety, wyniki za ostatni rok były słabe), pracownicy produkcji otrzymują nagrody za przekroczenie normy, a pracownicy umysłowi - uznaniowe premie za szczególne osiągnięcia. Dodatkowo zwyczajem jest, że wszyscy pracownicy otrzymują produkty firmy w prezencie bożonarodzeniowym (ostatnio odtwarzacze mp3).

Zarząd FKUE postanowił zatrudnić znanego specjalistę od motywowania, pana Stefana.

Podczas spotkań z pracownikami zanotował on:
- pracownicy produkcji (w większości młode osoby, w tym kobiety) pytają o możliwość elastycznych godzin pracy (opieka nad dziećmi),
- pracownicy umysłowi (szczególnie zespół projektowy) narzekają na konieczność przychodzenia do pracy razem z produkcją (godz. 7.00),
- pracownicy produkcji wiedzą o planowanym produkcie konkurencji, jednak nie mają pojęcia, że FKUE szykuje odpowiedź; uważają, że zespół projektowy nie funkcjonuje sprawnie,
- konkurencja oferuje wyższe wynagrodzenia, jednak często wymaga pracy po godzinach.

Następnie wspólnie z zarządem, przedstawicielami zespołu projektowego i produkcji ustalono cele:
- dla zespołu projektowego: ukończenie projektu wzornictwa (obudowy, kolorystyki itp.) w przeciągu miesiąca, a wnętrza produktu (elektronika i oprogramowanie) w ciągu 2 miesięcy;
- dla działu produkcji: rozpoczęcie produkcji obudowy w ciągu 2 miesięcy, montażu gotowych produktów w ciągu 5 miesięcy.

Z pomocą pana Stefana dobrano następujące środki motywujące:
- elastyczny czas pracy zespołu projektowego,
- firma wynegocjowała ze żłobkiem oraz przedszkolem w najbliższej okolicy pulę miejsc dla dzieci pracowników oraz opłaca rodzicom bezpośredni transport prosto z firmy,
- w dotychczasowym systemie premii finansowych wprowadzono jedną zmianę: podzielono pracowników produkcji na cztery zespoły i nagrody za wydajność przyznawane są zespołowo,
- zorganizowano spotkanie przedstawicieli zarządu z pracownikami, na którym ujawniono plany wprowadzenia nowego produktu; podkreślono jego wyjątkowość (bez zdradzania kluczowych informacji), przedstawiono cele firmy oraz przypomniano o istniejących mechanizmach motywowania, które uzależniają wysokość premii od wyników przedsiębiorstwa.

Siedem miesięcy później, zaledwie dwa tygodnie po premierze nowego produktu firmy Lobo, Fabryka Kieszonkowych Urządzeń Elektronicznych zaprezentowała swój odtwarzacz. Został on entuzjastycznie przyjęty przez rynek.

Przebieg procesu motywowania

Poniższy opis stanowi próbę usystematyzowania zadań, które ma wykonać osoba planująca działania motywacyjne. Należy pamiętać o tym, że działania te nie powinny mieć charakteru jednorazowego, ale tworzyć spójny, działający długofalowo system. W procesie motywowania można wyznaczyć sześć praktycznych kroków (opracowanie w oparciu o „Zintegrowany model motywowania” S. Borkowskiej2).

Krok 1.

Wytyczenie celów, określenie zadań

Motywowanie nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia celów organizacji. Precyzyjne określenie pożądanych efektów jest konieczne do oszacowania wysiłku, który pracownicy będą musieli włożyć w ich uzyskanie. Niezmiernie istotne jest również to, aby zrozumieli oni i zaakceptowali zadania.

Analiza czynników wewnętrznych

Należy przyjrzeć się umiejętnościom, możliwościom i doświadczeniom pracowników, które mają wpływ na relatywną trudność i pracochłonność zadań. Trzeba także określić ich oczekiwania względem wykonywanej pracy, ponieważ wyznaczanie zadań odpowiednich do preferencji danej osoby lub grupy może samo w sobie mieć efekt motywujący.

Interesująca praca, która pozwala na samorealizację, będzie zwykle chętnie wykonywana przez osoby o wysokich kwalifikacjach, podczas gdy niskokwalifikowani pracownicy zwykle preferują proste zadania, a wartością jest dla nich przede wszystkim samo wynagrodzenie.

Analiza czynników zewnętrznych

Na stopień trudności oraz sposób wykonywania planowanych zadań często mogą mieć wpływ zmienne niezależne od nas, takie jak: działania konkurencji, dostępność zasobów, uwarunkowania geograficzne, kulturowe i wiele innych, w zależności od specyfiki działalności naszego przedsiębiorstwa.

Ustalenie kryteriów oceny osiągnięcia zadań

Musimy konkretnie określić, kiedy uznamy, że cel postawiony na początku procesu motywacji został osiągnięty. W zależności od jego specyfiki może to być np. uzyskanie założonej wielkości sprzedaży, udziału w rynku lub też wprowadzenie nowego produktu w danym terminie.

Krok 2.

Dobranie środków motywujących (nagród)

Motywowani pracownicy poza tym, że muszą znać i rozumieć wyznaczone im zadania, powinni także wiedzieć, w jaki sposób zostaną wynagrodzeni za swój wysiłek. Nagroda może przyjąć najróżniejszą postać, od najbardziej oczywistej - wynagrodzenia pieniężnego - poprzez różnego rodzaju świadczenia, aż po tak nieuchwytne wartości jak poczucie realizacji, uznanie, szacunek i prestiż. Dobierając środki motywujące, trzeba mieć na uwadze, że w procesie motywacji świadomość nagrody ma niesłychanie wielką wagę. Podczas wyboru powinniśmy wziąć pod uwagę kilka elementów.

Oczekiwania i główne wartości cenione przez motywowanych

W większości zestawień na pierwszym miejscu listy czynników motywujących pracownicy wymieniają pieniądze, co jest naturalne, gdyż większość z nas pracuje dla wynagrodzenia. Niemniej jednak oddziaływanie motywujące pieniądza zmniejsza się wraz ze wzrostem zarobków oraz charakteryzuje się relatywnie krótką żywotnością. Przeprowadzenie dokładnej analizy oczekiwań pracowników, najlepiej przy ich współudziale, może wykazać, że silny efekt motywujący przyniosą profity innego rodzaju, np.: umożliwienie elastycznego czasu pracy czy zwiększenie poczucia bezpieczeństwa poprzez gwarancję zatrudnienia.

Relacja nagrody do efektu i efektu do wysiłku

Pracownicy, którzy znają stojące przed nimi zadania i wiedzą (lub przewidują), jakiej nagrody mogą się spodziewać, dokonają oceny relacji nagroda-efekt oraz oszacują, jakiego wysiłku będzie się od nich wymagało. Właściwy dobór środków motywujących powinien zapewnić równowagę pomiędzy wszystkimi trzema elementami tak, aby ich relacja była sprawiedliwa w odczuciu motywowanych.

Dotychczasowy system motywowania

Wybrane metody powinny brać pod uwagę dotychczasowe działania motywujące stosowane w przedsiębiorstwie, ich skuteczność oraz efekt uczenia się organizacji (długotrwałe stosowanie tych samych metod, bez urozmaicania ich nowymi, może prowadzić do stopniowego zmniejszenia skuteczności).

Metody motywowania u konkurencji i na podobnych stanowiskach

Porównywanie się pracowników z osobami wykonującymi zbliżone zadania w innych firmach (lub w ramach tego samego przedsiębiorstwa) w znaczący sposób wpływa na poczucie sprawiedliwości. Wynik na niekorzyść może doprowadzić do rezultatu przeciwnego niż zamierzony.

Długofalowy wpływ wybranych środków

Dobierając metody motywowania, musimy przewidzieć ich wpływ na zachowania pracowników nie tylko w krótkim i średnim, ale także długim czasie. Wysoka premia wypłacona kilka razy pod rząd może sprawić, że zostanie ona przyjęta jako coś normalnego, a jej zmniejszenie lub brak podziała demotywująco. Natomiast wytyczanie norm i nagradzanie ich przekroczenia może w długim okresie doprowadzić do obniżenia jakości lub fałszowania sprawozdań.

Krok 3.

Realizacja zadań

Na etapie realizacji zadań przez pracowników niezmiernie ważne jest skontrolowanie, czy dokonany przez nas dobór metod motywowania przynosi oczekiwane efekty. Jeżeli tak się nie dzieje, konieczna może być ich korekta, wzmocnienie (zintensyfikowanie narzędzi motywujących lub zwiększenie nagrody) lub oba działania naraz.

Krok 4.

Ocena efektu działań

Należy przeprowadzić ją zgodnie z przyjętymi wcześniej kryteriami, biorąc przy tym pod uwagę: stopień osiągnięcia planowanych rezultatów, wysiłek włożony przez pracowników w relacji do obiecanej nagrody, dodatkowe okoliczności realizacji zadań (np. nieprzewidziane utrudnienia wynikające z przyczyn zewnętrznych).

Krok 5.

Realizacja ewentualnej nagrody

Przed nagrodzeniem pracowników za ich działania powinniśmy uwzględnić wyniki oceny dokonanej w kroku 4. i, o ile to konieczne, dokonać korekty nagrody. Działanie takie może mieć miejsce, jeśli relacja wysiłek­efekt­nagroda uległa znaczącej zmianie w stosunku do sytuacji wyjściowej (np. wykonanie zadań wymagało znacznie więcej wysiłku).

Należy pamiętać, że podobnej oceny dokonają pracownicy i brak korekty na tym etapie może pociągnąć za sobą poczucie niesprawiedliwości.

Krok 6.

Satysfakcja pracowników

Osiągnięcie pozytywnego efektu procesu motywacji skutkuje nie tylko wykonanymi zadaniami, które były rozwinięciem wytyczonych na początku celów, ale również wzmocnieniem pożądanych w przyszłości postaw pracowników.

Praktyczne kroki w procesie motywowania

1. Wytyczenie celów, określenie zadań:
- analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych procesu motywacji,
- ustalenie kryteriów oceny osiągnięcia zadań.

2. Dobranie środków motywujących (nagród) biorąc po uwagę:
- oczekiwania i główne wartości cenione przez motywowanych,
- relację nagrody do efektu i efektu do wysiłku,
- dotychczasowy system motywowania,
- metody motywowania u konkurencji i na podobnych stanowiskach,
- długofalowy wpływ wybranych środków.

3. Realizacja zadań.

4. Ocena efektu działań (również z punktu widzenia pracowników).

5. Realizacja nagrody (powtórne sprawdzenie relacji nagroda-efekty).

6. Satysfakcja pracowników (efekt motywacyjny).

Tomasz Nocuń

_______________________
1. Douglas McGregor, The Human Side Of Enterprise. Annotated Edition, McGraw-Hill Companies, New York 2006.
2. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji”, red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 331.

Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Nowe zasady tworzenia i funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych w zakładach pracy (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
  Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
  Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!
  Technologia i wellbeing - transformacja rynku pracy?
  Technologia już dziś jest częścią codziennego życia zawodowego dużej grupy pracowników, a w przyszłości jej udział będzie rósł. 65 proc. Polaków uważa, że kompetencje cyfrowe będą odgrywać coraz ważniejszą rolę na rynku pracy, a 60 proc. ocenia, że osobom biegłym w nowych technologiach będzie łatwiej o podwyżki i awanse – wynika z badań przeprowadzonych przez Grupę Pracuj. Cyfryzacja i zmiana modelu pracy na zdalny lub hybrydowy staje się także stałym elementem wellbeingu pracowniczego. Do korzystania z dobrodziejstw tej sytuacji skłonne są przede wszystkim młode osoby, które szukają pracy elastycznej, dopasowanej do ich stylu życia.
  Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej
  Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko uczestniczyła 2 sierpnia 2022 r. w posiedzeniu Rady Ochrony Pracy. Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
  Kontrola legalności zatrudnienia PIP
  Na temat kontroli dotyczących legalności zatrudnienia prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy wypowiedział się dla agencji Newseria Biznes Dariusz Górski, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.
  „Czternasta emerytura” - KRUS
  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnego w 2022 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów.
  Czy służba strażaka w OSP może być zaliczona do stażu pracy strażaka zawodowego?
  Czy możliwe jest uwzględnienie stażu służby strażaka ochotnika (nie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) do celów obliczenia wynagrodzenia tego strażaka zatrudnionego już później jako strażaka zawodowego pracującego na pełny etat? Czy trzeba równo traktować te dwie grupy zawodowe?
  Niedziela handlowa – sierpień 2022
  Sierpień 2022 ma 4 niedziele. Czy któraś z tych niedziel to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  ZUS może dofinansować poprawę bezpieczeństwa pracy
  Koszty świadczeń wynikających z wypadków przy pracy tylko w 2021 r. wyniosły 664 322 700 zł. Koszty pracodawcy to jedno, ale oczywiście kluczową do zaadresowania kwestią pozostaje możliwość poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Na początku 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie obszaru BHP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak przygotować się do programu?
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.