Kategorie

Prozdrowotna kultura organizacyjna jako czynnik wzmacniający lojalność pracowników

Sylwia Rogala-Marciniak
Poza prawidłowo prosperującym systemem zarządzania oraz warunkami finansowymi, ważnym czynnikiem decydującym o związaniu się pracownika z firmą jest podmiotowe podejście do niego i jego potrzeb. W jaki sposób poprzez zainteresowanie się potrzebami pracownika budować kulturę organizacyjną kształtującą określone postawy swoich podwładnych: lojalność i zaangażowanie?

Lojalność rozumiana jest najczęściej jako utożsamianie się pracownika z organizacją, silne przywiązanie do firmy, zespołu, w którym się pracuje na co dzień, a także uczciwość i postępowanie zgodnie z prawem wobec firmy. To także reprezentowanie organizacji na zewnątrz poprzez realizowanie jej celów, dbanie o dobre imię i tworzenie odpowiedniego wizerunku, zmierzanie do ogólnego rozwoju i umacniania pozycji rynkowej. Sposobów tworzenia kultury wspierającej rozwój pracownika jest wiele, ale obserwując rynki krajów zachodnich, można zauważyć tendencję do budowania lojalności poprzez poprawę ogólnych warunków pracy. Akcent stawiany jest zwłaszcza na wdrażanie programów wspierających samopoczucie i kondycję zdrowotną pracowników, w rozumieniu o wiele szerszym niż tylko medyczny – koncentrując się na całościowym rozwoju psychofizycznym pracownika.

Dlaczego inwestować w lojalność?

To pierwsze pytanie, jakie pojawia się wśród pracodawców. Otóż powodów jest wiele. Przede wszystkim dlatego, że budowanie lojalności przeradza się w zaangażowanie i wydajność. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Walker Information, zdecydowana większość (92 proc.) lojalnych pracowników obsługuje klientów powyżej postawionych im wymagań lub w pełni je realizując. Natomiast pracownicy niezadowoleni z pracy prawie o połowę rzadziej (54 proc.) wywiązują się ze swoich obowiązków w pełni lub powyżej oczekiwań. Pracownicy, którzy lubią swoją pracę, mają większe chęci do działania, lepiej pracują. Co więcej, zaangażowany pracownik to taki, który ma silne pragnienie, aby pozostać członkiem danej organizacji, jest skłonny do wysokiego poziomu wysiłku na jej rzecz oraz wierzy w cele i wartości swojej organizacji. Jeśli firma stawia na pierwszym miejscu swoich pracowników, szybko zauważy efekty.

Zastosuj metodę małych kroków

To drugie kluczowe pytanie, które zadają sobie menedżerowie zainteresowani innowacyjnym inwestowaniem w swój personel. Dryfując wśród spektrum możliwości, jakie obecnie oferuje rynek, dokonanie najlepszego wyboru może wydawać się trudne. I owszem, wiele firm może dziś opowiedzieć o nietrafionych programach, jakie zdecydowało się wdrożyć. Nie będzie jednak spektakularnych rezultatów, jeśli inicjatywy nie poprzedzi się identyfikacją potrzeb. Przeprowadzenie chociażby prostej ankiety, zawierającej podstawowe pytania z obszarów budujących satysfakcję, pozwoli ocenić, w którą stronę najsensowniej się udać, które działania są najbardziej pożądane. W rzeczywistości implementacja całościowej kultury zdrowej firmy w różnych strukturach organizacyjnych nie zawsze jest prosta, jednakże sprawdza się tu metoda znana z filozofii działania Kaizen: droga małych kroków. Oznacza to, że nie trzeba od razu decydować się na działania na szeroką skalę, ale systematycznie wdrażać pojedyncze możliwości, które pozwolą na uzyskanie informacji zwrotnej od pracowników na temat postrzegania takiej koncepcji.


Co można zrobić?

Pracodawca ma obecnie możliwość wpłynięcia na poprawę funkcjonowania osób zatrudnionych poprzez rozwijanie nawyków prozdrowotnych oraz tworząc kulturę wspierającą zdrowy styl życia. Oto przykładowe możliwości:

Inwestycja w ergonomię biura

Samo wykonywanie pracy biurowej w dłuższym okresie powoduje różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości. Po pierwsze, przebywanie w sztucznym środowisku, w którym zarówno wentylacja, jak i oświetlenie są nienaturalne – w dodatku przez 8 godzin dziennie – bardzo osłabia organizm. Dodatkowo w typowej pracy biurowej brak ruchu, a siedząca (zazwyczaj niewłaściwa) pozycja przy komputerze w dłuższej perspektywie powoduje różne schorzenia kręgosłupa oraz układu kostnego. Zainwestowanie w ergonomię przestrzeni nie tylko sprawi, że biuro i otoczenie nabiorą estetyki i przyjaznego klimatu, lecz także dadzą pozytywny oddźwięk w samopoczuciu pracowników. Dlaczego? Większa część codziennego życia pracowników jest związana z ich pracą. W związku z tym warunki, w jakich przebywają i pracują, będą wpływać na ich aktywność, efektywność oraz wydajność.

Zorganizowanie pokojów ciszy

Jednym z praktykowanych w zagranicznych, a w ostatnich latach i polskich firmach, jest tworzenie w przestrzeniach biurowych pokoi ciszy, tzw. chillout roomów. Są to strefy umożliwiające pracownikom krótkie, aczkolwiek autentyczne, zrelaksowanie się, odstresowanie, wyciszenie. Jest także miejscem do nieformalnych spotkań, przerw w pracy, nieoficjalnych spotkań zespołów. Poprzez swoją formę uspokaja, a jednocześnie pobudza kreatywne myślenie.

Aktywność fizyczna dostępna dla pracowników

Regularne ćwiczenia wpływają na wydajność, energię, wzrost koncentracji oraz lepszy nastrój poprzez obniżenie poziomu napięcia. Pracodawca może zaoferować osobom zatrudnionym różne formy aktywności ruchowej: pakiety socjalne (siłownia, basen, fitness etc.), stworzyć salę do ćwiczeń na terenie firmy (siłownia, zajęcia z jogi) czy wprowadzić inicjatywę wspólnego relaksu po pracy podczas gier zespołowych lub aktywnego pobytu w klubach fitness. Warto tu zauważyć, że często pojawia się problem, iż pracownicy nie wykorzystują karnetów wykupionych przez firmę. Powodem tego może być brak wiedzy na temat właściwej/optymalnej formy aktywności ruchowej. Należy zbadać ten problem, pytając pracowników, co byłoby dla nich najbardziej użytecznym rozwiązaniem.

Zdrowe jedzenie podczas pracy

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odpowiednia dieta może podnieść poziom wydajności w pracy nawet o 20 proc. Badania wskazują, że większość ludzi ma złe nawyki żywieniowe w pracy, co negatywnie wpływa na efektywność wykonywanych obowiązków służbowych. Firma może również wspierać ten obszar u pracowników, edukując ich, w jaki sposób właściwie się odżywiać, czy też wprowadzając odpowiednie menu do stołówki biurowej, organizując zdrowy catering.


Programy work-life balance

W ostatnich czasach wyzwaniem staje się wypracowanie rozwiązań, które usatysfakcjonują pracowników pragnących łączyć życie zawodowe i robienie kariery z czasem wolnym, życiem z rodziną. Jedną z odpowiedzi są programy równowagi praca–życie oferujące całą gamę możliwości wspierania życia rodzinnego: od warsztatów dla młodych rodziców, poprzez pokoje dla młodych mam w biurach, aż po tworzenie przedszkoli na terenie firmy. Aktualna zmiana przepisów prawa daje także możliwość tworzenia firmowych żłobków, co spotkało się z dużym zainteresowaniem pracodawców. Inwestycja w programy work-life balance to dla organizacji sposób, by mieć efektywnych i niesfrustrowanych pracowników. Dla pracowników to sposób na efektywność we wszystkich obszarach życia, na pełnienie swoich ról – zawodowej i pozazawodowej – z zaangażowaniem, energią i satysfakcją dla siebie i pracodawcy.

Elastyczne formy zatrudnienia

Inną możliwością na dylematy pracodawcy związane z problemami, które są pochodną zobowiązań pracowników wobec rodziny, konieczność opieki nad dziećmi czy innymi członkami rodziny, są elastyczne formy zatrudnienia. Pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, tak aby osiągać możliwie najlepsze efekty, umożliwiają również łączenie obowiązków służbowych z innymi zobowiązaniami z życia pozazawodowego.

Wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Cisco przez agencję InsightExpress wśród 2,6 tys. pracowników i informatyków z 13 krajów dowodzą, jak bardzo duże znaczenie ma możliwość pracy w dowolnym miejscu – czynnik ten może wpływać na lojalność wobec firmy (13 proc.), wybór stanowiska – (12 proc.) i morale (9 proc.). Na przykład dwóch na trzech pracowników na całym świecie (66 proc.) przyznało, że przyjęliby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem i większą elastycznością korzystania z urządzeń, dostępem do mediów społecznościowych i mobilnością, rezygnując z lepiej płatnej oferty, pozbawionej jednak takiej elastyczności.

Organizacja wyjazdów w duchu wellness

Doraźne działania, jakie może podjąć pracodawca w celu gratyfikacji swoich podwładnych, to organizowanie wyjazdów czy cyklicznych eventów firmowych w nurcie prozdrowotnym. Oznaczać to będzie po prostu, że tematyka i aranżacja wyjazdu skupią się wokół aktywności oraz promowania nawyków i zachowań prozdrowotnych wśród podwładnych. Mogą to być przykładowo: wyjazdy do ośrodków SPA czy eventy, w które wpisane są różne aktywności ruchowe, jak taniec, zajęcia jogi, zajęcia outdoorowe.

Warsztaty i szkolenia

Istotnym uwarunkowaniem kształtowania lojalności pracowniczej jest również monitorowanie wyczerpania emocjonalnego i potencjalnego wypalenia zawodowego. Zaradzić tu mogą oferowane licznie szkolenia, na przykład: radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie energią życiową. Pozwolą one nabrać refleksji do swojego stylu życia i pracy, a także wypracować nowe umiejętności związane z tworzeniem prozdrowotnych nawyków.


Dobry przykład idzie z góry

Aby podjąć słuszną decyzję co do wyboru optymalnego rozwiązania dla swojej organizacji, potrzebne jest spełnienie dwóch warunków: wspomniana już wcześniej rzetelna analiza potrzeb oraz przyzwolenie na realizację tej strategii z góry, gdyż bez tego nie odniesie ona żadnych efektywnych rezultatów. Piramida obrazuje, w jaki sposób realizacji pomysłu powinna przejść przez organizację.

Istotne z punktu widzenia identyfikacji pracownika z organizacją, a więc jego zaangażowania w pracę, jest to, czy jego potrzeby i wartości są tożsame z wartościami charakterystycznymi dla danej kultury organizacyjnej. Poczucie spełnienia potrzeb oraz oferowania różnych możliwości wspierających życie jest źródłem pozytywnych wzmocnień dla poczucia swej wartości i spełnia funkcję motywacyjną. To z kolei wpływa na tworzenie poczucia bliskości i bezpieczeństwa. Lojalność jest zjawiskiem pochodzącym ze sfery wartości, a więc takim, które buduje się przez długi czas, w konsekwentnym procesie systematycznych działań. Opłacalność tej inwestycji już od wielu lat opisują specjaliści, wskazując na wewnętrzny i zewnętrzny wymiar lojalności (zobacz tabelę).

Obecnie wachlarz możliwości działań pracodawcy jest wystarczająco duży, aby w odpowiednim miksie zapewnić satysfakcjonującą pracę podwładnym. Czy to się opłaca? A czy opłacają się koszty związane z absencją czy rotacją pracowników? W obecnych czasach coraz częściej możemy spotkać się z szybko wypalonymi pracownikami, którzy już po kilku latach swojej aktywności zawodowej poszukują ucieczki oraz alternatyw, które może za mniejszą kwotę, ale pozwolą zachować balans między pracą a życiem, jak też poczuć, że życie trwa również w pracy. Tak więc niewątpliwie zyskowne jest wyjście im naprzeciw i stworzenie takiej przestrzeni, z której nie tylko nie będzie chciało się odchodzić, ale którą będzie się chciało rozwijać i wspierać.

 

Czym jest zdrowa firma?

Zdrowa firma oznacza zintegrowaną strategię promocji zdrowia w miejscu pracy. W praktyce oznacza to nie tylko opiekę medyczną czy rozwijanie umiejętności uwarunkowanych obejmowanym stanowiskiem, lecz także zainteresowanie obszarami związanymi z zarządzaniem emocjami, umiejętnością regeneracji i odpoczynku (także w trakcie dnia pracy), właściwym odżywianiem czy podejmowaniem aktywności ruchowych przez podwładnych.

@RY1@i13/2011/006/i13.2011.006.000.0058.001.jpg@RY2@

@RY1@i13/2011/006/i13.2011.006.000.0058.002.jpg@RY2@

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
148,20 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.