| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > Ręczne prace transportowe

Ręczne prace transportowe

Najwyższe półki regału są na wysokości 2,50 m. Na regale mają być składowane paczki o ciężarze do 10 kg. Jakie wymagania powinny być spełnione, aby układanie na półkach i zdejmowanie paczek z półek regału było bezpieczne?

Ręczne prace transportowe powinny stanowić wyjątek w zakładzie pracy. Aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, pracodawca powinien odpowiednio organizować pracę oraz zapewnić bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Przez pojęcie „ręcznych prac transportowych” rozumie się każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich w szczególności poprzez: unoszenie, podnoszenie, przenoszenie, układanie, przesuwanie.

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy – jako organizatora procesów pracy – jest zapewnienie stosowania odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do wyeliminowania ręcznych prac transportowych. W razie braku możliwości wyeliminowania takich prac, pracodawca – w celu ograniczenia zagrożeń i zmniejszenia uciążliwości związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów, a także ułatwienia wykonywania tych czynności – jest obowiązany:

 • odpowiednio organizować pracę, w szczególności poprzez stosowane metod pracy zapewniających:
 • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek,
 • wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy,
 • ograniczenie do minimum odległości (w poziomie i w pionie) ręcznego przemieszczania przedmiotów,
 • uwzględnienie wymagań ergonomii ograniczających ryzyko urazów, poprzez: zapewnienie przenoszenia ciężarów jak najbliżej ciała i w stabilnej pozycji pracownika, eliminowanie pracy wykonywanej tylko za pomocą skrętu tułowia, a także przy pochyleniu tułowia przekraczającym 45o;
 • zapewnić bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy, w szczególności poprzez:
 • wyposażanie pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej, uwzględniając zagrożenia wynikające ze sposobu opakowania przemieszczanych przedmiotów (ostre krawędzie, wystające elementy, umiejscowienie środka ciężkości, wytrzymałość opakowania),
 • przestrzeganie ograniczeń ujętych w wykazie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet oraz wykazie prac wzbronionych młodocianym.

Czynności polegające na układaniu na regałach i zdejmowaniu z nich paczek o ciężarze ok. 10 kg mogą być wykonywane zarówno jednoosobowo, jak i w zespole 2-osobowym. Najprostszym i zarazem najbardziej efektywnym sprzętem pomocniczym byłby przesuwny pomost wyniesiony nie mniej niż 1 m ponad posadzkę, odpowiednio oporęczowany, z wejściem po schodkach np. drabiniastych. Byłoby wskazane, aby wysokość wyniesienia platformy pomostu miała zakres regulacji odpowiednio wzrostu osób wykonujących pracę z użyciem takiego sprzętu. Nie rekomenduję używania drabin, bowiem trzymanie w ręku paczki w trakcie przemieszczania się po drabinie może stanowić przeszkodę bezpiecznego chwytania poręczy.

Bez względu na to, czy układanie lub zdejmowanie ciężaru będzie dokonywane jednoosobowo czy w zespole 2-osobowym, czynności powinny być identyczne, np:

 • paczki do pomostu są dowożone środkiem transportowym,
 • ze środka transportowego paczki sukcesywnie są przenoszone na platformę pomostu,
 • leżące na platformie paczki – po uprzednim sprawdzeniu dopuszczalności obciążenia półki regału – są podnoszone z pozycji przysiadu i układane na półce regału,
 • układający jest obowiązany sprawdzać stabilność ułożonych paczek.

WAŻNE!

Prace powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady podestu.

W żadnym wypadku ciężar unoszony w celu ułożenia na półce regału nie może być podnoszony ponad głową osoby/osób znajdujących się na pomoście.

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (DzU nr 276, poz. 313 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (DzU nr 114, poz. 545 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (DzU nr 200, poz. 2047 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Veeam Software

Veeam to globalny lider w zakresie inteligentnego zarządzania danymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »