Kategorie

Zbiorowa ochrona zdrowia pracowników

Środki ochrony zbiorowej to środki, które mają za zadanie ochronę pracowników w danej firmie. W związku z tym są bardzo ważnym elementem systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzielą się one na środki administracyjno-organizacyjne, prawne oraz techniczne.

Każdy pracodawca musi chronić życie i zdrowie swoich pracowników. W tym celu zobowiązany jest stosować kompleksowe metody ochrony przed różnymi zagrożeniami. Należą do nich wszystkie możliwe środki, które pomogą w zmniejszeniu poziomu zagrożenia, tak aby zagrożenia te osiągnęły dopuszczalne wartości. Każdy pracodawca może w tym celu zastosować środki administracyjno-organizacyjne, prawne oraz techniczne.

Środki administracyjno-organizacyjne i prawne to głównie działania „przy biurku”. Są to więc wszystkie akty prawne oraz przepisy wewnątrzzakładowe, działania kontrolne oraz pilnowanie przestrzegania przepisów przez pracowników.

Natomiast środki techniczne to w rzeczywistości środki ochrony zbiorowej. Mają za zadanie chronić pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Są to bardzo różnorodne środki, które często wynikają z warunków lokalnych, a nawet chwilowych potrzeb.

Oświetlenie

Jednym z podstawowych elementów ochrony zbiorowej pracowników jest dobre oświetlenie zarówno naturalne, jak i sztuczne.

W zależności od przeznaczenia oświetlenie dzieli się na:

 • oświetlenie podstawowe - przewidziane dla danego rodzaju pomieszczenia, urządzenia lub czynności wykonywanych w normalnych warunkach pracy,
 • oświetlenie awaryjne - przewidziane do stosowania w niektórych przypadkach, podczas zaniku oświetlenia podstawowego,
 • oświetlenie bezpieczeństwa - jako rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający bezpieczne dokończenie, a w niektórych przypadkach kontynuację wykonywanych czynności,
 • oświetlenie ewakuacyjne - jako rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiającego łatwe i pewne wyjście z budynku w czasie zaniku oświetlenia podstawowego.

Zasadą powinno być, że budynek, w którym pracują ludzie, oświetlany jest światłem dziennym. Niemniej jednak czasem będzie można zastosować wyłącznie oświetlenie sztuczne.

Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

 • oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,
 • jest to uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

Jeżeli jednak pomieszczenie jest miejscem pracy stałej, aby mogło być oświetlane tylko światłem sztucznym, wymaga się uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, wydanej w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.


Niebezpieczeństwo pożarowe

Każdy budynek firmy powinien być wyposażony w:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze,
 • instalacje sygnalizacyjno-alarmowe,
 • sprzęt i urządzenia ratownicze oraz
 • instalacje i urządzenia techniczne.

Bardzo przydatny jest stały monitoring. Najczęstszym i najprostszym sposobem jest bezpośrednie połączenie z najbliższą jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Sposób takiego połączenia ustala właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu z właściwym miejscowo komendantem rejonowym Państwowej Straży Pożarnej.

Oddymianie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa, na jakich klatkach ewakuacyjnych i w jakich pomieszczeniach istnieje obowiązek instalowania urządzeń do usuwania dymów oraz gazów pożarowych. Urządzenia takie powinny znajdować się np. na klatkach schodowych i przedsionkach w budynku wysokim kategorii ZL I, ZL III i ZL V oraz w budynku wysokościowym kategorii ZL IV.

Instalacja odgromowa

Każdy budynek firmy powinien być wyposażony w instalację odgromową. Pozwoli ona na bezpieczne wykonywanie pracy także w czasie burz i ulew.

Poszczególne rodzaje ochrony odgromowej to:

 • podstawowa, czyli zespół środków zastosowanych do ochrony budynku, w którym wyładowania piorunowe mogą spowodować ograniczone skutki,
 • obostrzona, czyli zespół środków zastosowanych do ochrony obiektu, w którym skutki wyładowań piorunowych mogą się łatwo rozprzestrzeniać oraz
 • specjalna stosowana w takich obiektach, jak: kolejki linowe, stacje przekaźnikowe, mosty, dźwigi, stadiony.

Wybór odpowiedniej instalacji odgromowej zależy głównie od przeznaczenia budynku i wykonywanych w nim rodzajów prac, a ponadto stosowanych substancji oraz jego konstrukcji.

Rodzaje ochrony odgromowej opisane są w Polskiej Normie PN-E-05003-01: 1986 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne.


Instalacja odgromowa ma zastosowanie w budynkach:

 • wolno stojących o wysokości powyżej 15 m i powierzchni ponad 500 m2,
 • użyteczności publicznej, w których mogą przebywać ludzie w grupach powyżej 50 osób (duże sklepy, zamknięte obiekty sportowe, restauracje, kina, obiekty kultu religijnego),
 • przeznaczonych dla ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się (szpitale, sanatoria, żłobki, przedszkola, szkoły specjalne, zakłady zatrudniające inwalidów),
 • o dużej wartości historycznej, kulturalnej lub materiałowej,
 • wyższej użyteczności publicznej (pogotowie ratunkowe, straż pożarna, urzędy administracyjne),
 • o wymiarach przekraczających 40 m x 40 m (hale), mających żelbetowe lub stalowe wewnętrzne słupy wsporcze,
 • wykonanych z materiałów łatwo palnych, niezależnie od wysokości (oprócz domków letniskowych),
 • przeznaczonych do produkcji, przetwarzania i składowania materiałów łatwo palnych,
 • innych, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego przekracza wartość 10-4.

Powyższa Polska Norma przewiduje także 3 rodzaje badań instalacji odgromowych. Są to badania częściowe, które wykonuje się w trakcie budowy, odbiorcze wykonywane przy oddawaniu budynku do eksploatacji, oraz okresowe wykonywane raz na 6 miesięcy w odniesieniu do instalacji wykonanej jako podstawowa lub specjalna.

WAŻNE!

Instalację, która została wykonana jako obostrzona, pracodawca powinien poddawać badaniom raz w roku przed tzw. okresem burzowym, nie później jednak niż do 30 kwietnia.

Podstawa prawna:

 • art. 207, 211, 212 Kodeksu pracy,
 • § 2 pkt 10, § 39 ust. 1 i 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563),
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?