| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak ustalić wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Jak ustalić wysokość odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia

Zwolniliśmy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracownik ma prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynąłby 31 grudnia 2010 r. Jednak skróciliśmy okres wypowiedzenia do 1 miesiąca w związku z upadłością firmy. Pracownik był wynagradzany stawką miesięczną w wysokości 3000 zł. Jak obliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia? Czy będzie to odszkodowanie?

Za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Jego wysokość powinni Państwo ustalić według zasad stosowanych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy natomiast od stażu pracy u danego pracodawcy.

Przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy na jednostronne skrócenie okresu wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. O takiej możliwości decyduje jednoczesne spełnienie 3 przesłanek:

 • umowa o pracę musi być zawarta na czas nieokreślony,
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę musi wynosić 3 miesiące w chwili jej wypowiadania,
 • przyczyną wypowiedzenia jest upadłość lub likwidacja pracodawcy albo inne przyczyny niedotyczące pracownika.

Za pozostałą (skróconą) część okresu wypowiedzenia pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikowi odszkodowanie (art. 36 1 Kodeksu pracy). Przy jego obliczaniu należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zatem do podstawy wymiaru odszkodowania należy przyjąć:

 • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odszkodowania,
 • składniki wynagrodzenia za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania, w średniej wysokości z tego okresu,
 • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania, w średniej wysokości z tego okresu.

WAŻNE!

W podstawie wymiaru odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia nie należy ujmować składników wyłączonych z podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

W omawianym przypadku pracownik jest wynagradzany stałą miesięczną stawką w wysokości 3000 zł. Za 1 miesiąc skróconego okresu wypowiedzenia otrzyma 3000 zł, a za pozostałą część tego okresu, tj. za 2 miesiące, odszkodowanie w wysokości 6000 zł. Zarówno wynagrodzenie za 1 miesiąc wypowiedzenia, jak i odszkodowanie za jego pozostałą część należy wypłacić pracownikowi w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale od jego wartości należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

WAŻNE!

Wypłata wynagrodzenia za okres wypowiedzenia i odszkodowania z tytułu jego skrócenia powinna nastąpić w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna

 • art. 36, art. 361, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
 • § 14–17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy, oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Koronczok

Sprzedaż Internetowa24

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK