| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia

Zleceniobiorca otrzyma zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przystąpi do tego ubezpieczenia dobrowolnie oraz ma wymagany okres wyczekiwania. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego otrzyma zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego, nawet jeżeli nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Podstawa wymiaru zasiłku

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy ustala się na podstawie przychodu uzyskanego za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zachorował. W przypadku powstania niezdolności do pracy przez upływem tego okresu podstawę wymiaru przysługującego mu zasiłku stanowi przeciętny miesięczny przychód z faktycznego okresu ubezpieczenia, za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.

Przychodem, który należy uwzględnić w podstawie wymiaru zleceniobiorcy, jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe:

• po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tej podstawy - przychód za okres do 30 czerwca 2007 r.,

• po odliczeniu kwoty odpowiadającej 15,71% tej podstawy - przychód za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.,

• po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy - przychód za okres po 31 grudnia 2007 r.

W przypadku zleceniobiorców, dla których podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzyskany przychód lub wynagrodzenie i przychód ten zostanie wypłacony w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r., przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku ten przychód należy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą 15,71% podstawy wymiaru składek, nawet jeżeli przychód ten przysługuje za okres sprzed 1 lipca 2007 r. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do przychodu uzyskanego po 31 grudnia 2007 r., pomniejszając podstawę wymiaru składek o kwotę odpowiadającą 13,71% tej podstawy.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego ustala się w taki sam sposób pomniejszając zawsze o łączną kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, nawet jeżeli zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli zleceniobiorca zachoruje w pierwszym miesiącu kalendarzowym ubezpieczenia chorobowego, to do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się przychód, jaki zleceniobiorca uzyskał w tym miesiącu.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu ubezpieczenia stanowi przychód, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tej podstawy. W taki sposób podstawę wymiaru oblicza się dla osób:

• które opłacają składki od minimalnego wynagrodzenia za pracę - zadeklarowany przychód,

• dla których odpłatność za wykonywanie umowy określono kwotowo - jest to kwota przychodu określona w umowie, przypadająca na pierwszy miesiąc kalendarzowy ubezpieczenia chorobowego,

• dla których odpłatność za wykonanie umowy określono w kwotowej stawce godzinowej, akordowej albo prowizyjnie - jest to kwota przeciętnego miesięcznego przychodu innych ubezpieczonych, z którymi płatnik składek zawarł takie same lub podobne umowy, z miesiąca, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli u płatnika składek nie ma innych ubezpieczonych, których przychód mógłby zostać przyjęty przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonego, podstawę wymiaru zasiłku stanowi osiągnięty przez tego ubezpieczonego przychód

bez uzupełniania.

Niepełne miesiące pracy

Ustalając dla zleceniobiorcy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, nie należy uzupełniać przychodu za poszczególne miesiące. Jeśli więc w którymś z miesięcy przyjmowanych do podstawy przychód zleceniobiorcy uległ zmniejszeniu w związku z pobieraniem w tym czasie zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego albo odbywania ćwiczeń wojskowych:

• należy wyłączyć przychód za miesiące, w których zleceniobiorca wykonywał pracę przez mniej niż połowę miesiąca,

• należy przyjąć przychód za miesiące, w których zleceniobiorca wykonywał pracę przez co najmniej połowę miesiąca.

WAŻNE!

W podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy należy uwzględniać przychód w faktycznej wysokości, bez uzupełniania.

Pytania i odpowiedzi

(?) Osoba, którą zatrudniamy na podstawie umowy zlecenia, podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Po roku opłacania składki na to ubezpieczenie złożyła wniosek o wyłączenie jej z ubezpieczenia chorobowego od 1 kwietnia br. Przyniosła zwolnienie lekarskie na okres od 7 kwietnia do 9 maja br. Czy w tym przypadku możemy jej wypłacić zasiłek chorobowy?

Osoba ta nie ma prawa do zasiłku chorobowego, mimo że zachorowała w ciągu 7 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego i chorowała ponad 30 dni. Zasiłek chorobowy przysługuje po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, a nie po ustaniu ubezpieczenia m.in. z powodu własnej decyzji o wyłączeniu z tego ubezpieczenia. W przypadku tego zleceniobiorcy tytuł ubezpieczenia nie ustał - umowa zlecenia nie została rozwiązana, ustało jedynie na jego wniosek ubezpieczenie chorobowe.

(?) Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłacania świadczeń chorobowych pracownikom. Jeden ze zleceniobiorców wykonywał w naszym zakładzie umowę zlecenia w okresie od 1 września 2006 r. do 31 grudnia 2007 r. 10 stycznia br. podpisaliśmy z nim kolejną umowę zlecenia. Z tytułu tych umów podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. 21 kwietnia br. zachorował. Czy zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego? Czy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy ustalić z okresu 12 miesięcy?

Zleceniobiorca ma prawo do zasiłku chorobowego, ponieważ ma wymagany okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy - do tego okresu należy doliczyć okres poprzedniego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu umowy zlecenia, ponieważ przerwa między okresami ubezpieczenia nie przekroczyła 30 dni (wynosi 10 dni).

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest ustalana z okresu nieprzerwanego ubezpieczenia. Między kolejnymi okresami ubezpieczenia była przerwa, w związku z czym do podstawy wymiaru zasiłku nie można przyjąć przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy. Do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć przychód za okres nieprzerwanego ubezpieczenia z pełnych kalendarzowych miesięcy, tj. z lutego i marca br.

(?) Od 2 lat zatrudniamy zleceniobiorcę. Dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu podlega od początku wykonywania zlecenia. Chorował w okresie od 2 do 11 kwietnia br. W okresie ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca pobierał zasiłek chorobowy od 9 maja do 21 czerwca 2007 r. oraz od 26 października do 4 listopada 2007 r. Jak należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy przyjąć przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, tj. za okres od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r. W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać przychodu za maj i czerwiec 2007 r., tj. za miesiące, w których zleceniobiorca chorował i wykonywał pracę przez mniej niż połowę miesiąca.

Przychód za październik i listopad 2007 r. należy przyjąć do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości faktycznej, bez uzupełniania, ponieważ w tych miesiącach zleceniobiorca wykonywał pracę przez więcej niż połowę miesiąca.

Podstawę wymiaru zasiłku będzie stanowiła suma kwot przychodu za kwiecień, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2007 r. oraz styczeń, luty i marzec br., podzielona przez 10.

Podstawa prawna:

• art. 3, art. 4, art. 6-9, art. 11-17, art. 48-50, art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

• art. 8 ust. 2a, art. 11 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2007 r. nr 11, poz. 74, ze zm.),

• art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 7-9 ust. 2 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Bogusław Nowakowski

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Padała

Instruktorka nauki jazdy kat.B z uprawnieniami egzaminatora

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK