REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

S. Broniarz apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
S. Broniarz apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. Czy będą podwyżki dla nauczycieli?
S. Broniarz apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. Czy będą podwyżki dla nauczycieli?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 8 stycznia 2024 roku Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Na ten moment ma miejsce nierówne traktowanie nauczycieli w zakresie wynagrodzenia!
rozwiń >

Wniosek ZNP do MPiPS dotyczący wyłączenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z minimalnego wynagrodzenia

W dniu 8 stycznia Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w imieniu nauczycieli w całej Polsce, wystosował pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

Autopromocja
Ważne
Składniki wynagrodzenia minimalnego a zastępstwa i godziny ponadwymiarowe

Uszczegóławiając istotą sprawy jest wniosek o wszczęcie procedury legislacyjnej zmierzającej do nowelizacji art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm., dalej jako: ustawa) w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm., dalej jako: KN). Konsekwencją będzie wyrównanie sytuacji prawnej grupy nauczycieli, którzy aktualnie mają gorsze zarobki, pomimo większej ilości pracy.

Nierówne traktowanie nauczycieli - koniec z tym bezprawiem

Jak podaje ZNP: obecnie nauczyciele wykonujący dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, mają zdecydowanie gorszą sytuację prawną w zakresie prawa do wyrównania w porównaniu do tej samej grupy nauczycieli, którzy nie realizują zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw.

Co nie wchodzi do minimalnego wynagrodzenia 2024?

W myśl przepisu art. 6 ust. 5 ustawy przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy;
 • dodatku za szczególne warunki pracy (ten punkt wszedł w życie 1 stycznia 2024 roku).

Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty, wyliczenie jest enumeratywne. Co to oznacza dla nauczycieli? Oznacza to tyle, że wśród katalogu składników wynagrodzenia niezaliczanego do płacy minimalnej nie zostało wskazane wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, które nauczyciele otrzymują na podstawie art. 35 ust. 3 KN, który to stanowi, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Kiedy nauczyciel ma nadgodziny?

O podległości służbowej nauczyciela wobec pracodawcy świadczy to, że może mu być polecona praca w godzinach ponadwymiarowych. Kiedy? Okazuje się, że przepisy są dość enigmatyczne, ponieważ z ostrożności użyte są w KN dość ogólne sformułowania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • W szczególnych wypadkach
 • podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania

nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Tak samo rozliczana jest praca w ramach godzin doraźnych zastępstw (art. 35 ust. 2a KN), a więc jest to także praca ponad obowiązujący nauczyciela tygodniowy wymiar czasu pracy – z różnicą że pragmatyka nauczycielska nie zakreśla maksymalnego wymiaru tychże zajęć.

Praca nauczycieli w wymiarze ponadnormatywnym 

Zdaniem ZNP jako pracę w wymiarze ponadnormatywnym, wiążącą się z obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, należy traktować:

 • Pracę powyżej wymiaru obowiązującej pracownika 40 godzinnej, tygodniowej normy czasu pracy, jest pracą w ramach godzin nadliczbowych
 • praca nauczyciela ponad obowiązujące go tygodniowe pensum – pracą w godzinach ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw. 

W konsekwencji, mając na uwadze art. 6 ust. 5 ustawy wśród składników, które nie podlegają uwzględnieniu na użytek ustalenia kwoty wynagrodzenia minimalnego, nie zaliczono wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Uznano więc, że nie uwzględniono specyfiki systemu czasu pracy nauczycieli, który charakteryzuje się znaczną odmiennością od powszechnie obowiązujących norm prawa pracy.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli

Zgodnie z nowymi przepisami kwota wynagrodzenia minimalnego za pracę od dnia 01 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł. Jak podaje ZNP: na dzień 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są niższe od stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do:

 • nauczyciela początkującego (3600 zł  i 3690 zł);
 • nauczyciela mianowanego (3700 zł i 3890 zł);
 • nauczyciela dyplomowanego w 2. kategorii wykształcenia (3960 zł).

Tak więc kwota wyrównania, o której mowa w art. 7 u.m.w.p. powinna wynosić odpowiednio dla:

 • nauczyciela początkującego – 642 zł i 552 zł;

ZNP uważa, że: "Niezaliczenie wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw na użytek ustalenia kwoty wynagrodzenia minimalnego powoduje skutek w postaci nierównego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę (tj. za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości) w zakresie wynagrodzenia.

Przykład

Przykładowo bowiem – nauczyciel początkujący o najniższym poziomie wykształcenia, któremu nie zlecono pracy w godzinach ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, którego wynagrodzenie zasadnicze na dzień 1.01.202r r. wynosi 3600 zł, uzyska prawo do wyrównania na podstawie art. 7 u.m.w.p. w wysokości 642 zł. Ten sam nauczyciel początkujący, któremu zlecono pracę w godzinach ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, ww. wyrównania może nie otrzymać, jeżeli wypracuje wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw w kwocie 642 zł, gdyż do kwoty wynagrodzenia minimalnego na gruncie u.m.w.p. zostanie mu zaliczone ww. wynagrodzenie za pracę ponad obowiązujące go pensum, a więc wynagrodzenie za dodatkową pracę.

W sposób oczywisty rozwiązanie określone w art. 6 ust. 5 u.m.w.p. cechuje się nierównością i niekorzystnym ukształtowaniem sytuacji nauczyciela wykonującego dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw. Taka sytuacja nie występuje jednak w przypadku pracownika, który wykonał pracę w wymiarze godzin nadliczbowych. Reasumując powyższe wywody należy zauważyć, że na gruncie obecnie obowiązującego prawa na dzień 01.01.2024 r. nauczyciele aż w pięciu kategoriach wskazanych w tabeli wynagrodzenia zasadniczego nie osiągają stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę na gruncie u.m.w.p.".

Czy ZNP na pewno ma rację? Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a pracy w godzinach ponadwymiarowych - stanowisko eksperta inne niż ZNP

Jak podaje w swoim praktycznym wyjaśnieniu w serwisie Legalis/el, Jarosław Witkowski, pt. Uwzględnianie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nauczycieli na potrzeby wynagrodzenia minimalnego: "Należy zatem wskazać, że na podstawie art. 6 ust. 1 MinWynagrU wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Powyższa zasada dotyczy również nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Artykuł 6 ust. 4 MinWynagrU wskazuje natomiast, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5 MinWynagrU. A zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku nauczycieli pod pojęciem tym należy rozumieć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Należy tak uznać, albowiem art. 6 ust. 4 MinWynagrU odwołuje się do zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny. A skoro tak, to należy zwrócić uwagę, że zgodnie z powyższymi zasadami Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności m.in. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Tymczasem ustawodawca w art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU przesądził, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Przyjmując zatem racjonalne działanie ustawodawcy należy przyjąć, że intencją ustawodawcy było, aby godziny nadliczbowe, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU, były tymi samymi godzinami nadliczbowymi, którymi w swoich zasadach statystki zatrudnienia i wynagrodzeń posługuje się Główny Urząd Statystyczny. Inaczej w obrębie jednego zagadnienia – tj. obliczania wysokości wynagrodzenia minimalnego – posługiwalibyśmy się dwoma różnymi pojęciami godzin nadliczbowych, co jest nie do przyjęcia z punktu tzw. zakazu wykładni homonimicznej.".

Pozostaje czekać na stanowisko Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, o czym będziemy na bieżąco informowali.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Magda
  2024-01-10 09:29:53
  Szkolenia organizowane przez Wiedza i Praktyka są świetnie przygotowane, z udziałem doświadczonych i kompetentnych prelegentów, polecam każdemu z branzy
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 1 kwietnia nowe stawki za wypadki przy pracy. 1431 zł za 1% uszczerbku [Obwieszczenie z 21 lutego 2024 r.]

Są już znane stawki odszkodowań za wypadku przy pracy. 1% uszczerbku na zdrowiu wyceniono na 1431 zł.

Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa?

Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? 

Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji - ruszyły prace

W dniu 15 lutego 2024 roku ruszyły prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad opracowaniem prawnych rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. To poważny problem. Środowiska reprezentujące rodziców wcześniaków wskazują, że mama każdego wcześniaka, który wymaga hospitalizacji po narodzinach, miała prawo skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński, żeby zaczynał się wraz z wypisem dziecka do domu. Dodatkowo, mamy wcześniaków aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim proszą o wydłużenie im tego urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. 

1,5 mld zł dla samorządów - zyskają pracownicy administracji i interesanci

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

REKLAMA

Słowacja – Dni wolne od pracy 2024

Słowacja ma w swoim kalendarzu aż piętnaście dni wolnych od pracy w ciągu roku. Dzięki temu kraj ten plasuje się pod tym względem w czołówce Unii Europejskiej. Dla porównania – w Polsce są o dwa dni wolne mniej. Kiedy przypadają dni wolne od pracy na Słowacji w 2024 r.?

Nowe kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czy wzrosną od 1 kwietnia 2024 r.?

Znamy wysokość odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest nowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

2121 zł – taki miesięczny przychód może mieć bezrobotny. Od lipca 2024 r. – maksymalnie 2150 zł

Bezrobotny zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy jeśli podejmie jakąkolwiek pracę. Może jednak zachować status osoby bezrobotnej mając źródła przychodów z innego tytułu niż praca. Przepisy określają limit kwoty przychodów, jakie może uzyskiwać bezrobotny. 

336,36 zł dodatku od 1 marca 2024

Od 1 marca 2024 r. waloryzacji z ZUS i KRUS podlegają liczne świadczenia emerytalno-rentowe, w tym dodatki. Jednym z nich jest dodatek sołtysowski, który będzie podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

REKLAMA

Wcześniejsza emerytura. Od 1 marca 2024 r. wzrosną limity dorabiania przez emerytów

1 marca 2024 r. zwiększą się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile wyniesie górny próg dorabiania, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia?

1.602,86 zł albo 1.780,96 zł świadczenia z KRUS od 1 marca 2024

Już od 1 marca 2024 r. emerytury i renty wypłacane przez KRUS zostaną podwyższone, podobnie zresztą jak świadczenia z ZUS-u. Kto otrzyma 1.602,86 zł a kto 1.780,96 zł świadczenia z KRUS od 1 marca 2024? Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2024 r. objętych zostanie około 1 mln emerytów i rencistów.

REKLAMA