| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Ważna jest data rozwiązania umowy o pracę

Ważna jest data rozwiązania umowy o pracę

Istnienie bądź nieistnienie prawa do odprawy przysługującej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika musi być oceniane na gruncie przepisów obowiązujących w dacie rozwiązania stosunku pracy z danym pracownikiem.

STAN FAKTYCZNY
W dniu 7 kwietnia 2003 r. powód wniósł o zasądzenie od pozwanego odprawy pieniężnej w związku z wypowiedzeniem powodowi umowy o pracę z uwagi na likwidację stanowiska pracy powoda. Powód wskazał, że w jego przypadku ma zastosowanie ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, na podstawie której pracownikowi, który nabył prawo do świadczeń emerytalnych przysługuje prawo do odprawy pieniężnej w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. regulującej zwolnienia grupowe, pracownikom, których umowy o pracę rozwiążą się po jej wejściu w życie, przysługuje odprawa pieniężna zgodnie dotychczasowymi przepisami, chyba że odprawa pieniężna przysługująca zgodnie z nową ustawą jest dla nich korzystniejsza.

Powód wskazał, że z uwagi na fakt, iż na podstawie obowiązującej w chwili wypowiedzenia umowy o pracę ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pracownikom posiadającym prawo do świadczeń emerytalnych odprawa nie przysługiwała, powinna mieć w stosunku do niego zastosowanie, jako korzystniejsza, ustawa z dnia 13 marca 2003 r.

Sąd Rejonowy wytoczone przez powoda powództwo oddalił, przyjmując, że w sprawie powinna znaleźć zastosowanie dotychczasowa ustawa o zwolnieniach grupowych.

Sąd Okręgowy rozpatrując apelację od wyroku sądu I instancji przypomniał, że prawo do odprawy pracownik nabywa z upływem ostatniego dnia trwania stosunku pracy. Istnienie bądź nieistnienie prawa do odprawy przysługującej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika musi być więc oceniane na gruncie przepisów obowiązujących w dacie rozwiązania stosunku pracy z danym pracownikiem.

Ponieważ rozwiązanie umowy o pracę pomiędzy powodem a pozwanym miało miejsce w dniu 29 lutego 2004 r., należy stwierdzić, że do określenia prawa do odprawy powinny znaleźć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r., która zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2004 r. W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r., przepisy dawnej ustawy stosuje się jedynie do trwających w dniu wejścia w życie nowej ustawy postępowań dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy.

Końcowym elementem postępowania, o którym mowa w art. 28 ust. 1, jest dokonanie czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania stosunku pracy (np. oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę). Postępowanie jest zakończone z chwilą dokonania tych czynności chociażby nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 listopada 2006 r. (sygn. akt XII Pa 246/05)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Soneta sp. z o.o.

Firma Soneta sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania do zarządzania i księgowości – enova365.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »