Kategorie

Wynagrodzenie przestojowe dla pracujących na akord

Katarzyna Wrońska-Zblewska
W naszej fabryce podczas strajku pracownicy, którzy nie przystąpili do strajku, nie mogli wykonywać pracy z przyczyn technicznych. Czy należy im się za ten czas wynagrodzenie? A jeżeli tak, to jak je wyliczyć, jeśli są zatrudnieni na akord?

RADA

Za czas niewykonywania pracy pracownikom przysługuje wynagrodzenie, jeśli przejawiali gotowość do jej podjęcia, lecz doznali przeszkody z przyczyn dotyczących pracodawcy, a do takich należy zaliczyć strajk. Wynagrodzenie przysługujące za czas przestoju pracownikom wynagradzanym akordowo ustala się według zasad przyjętych do ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

Reklama

Za wykonaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Natomiast za czas jej niewykonywania wynagrodzenie przysługuje tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią. Oznacza to, że aby za czas niewykonywania pracy pracownik mógł otrzymać wynagrodzenie, musi mu to zagwarantować konkretny przepis prawa pracy, a więc np.: za czas choroby - wynagrodzenie chorobowe (art. 92 § 1 Kodeksu pracy), za czas urlopu - wynagrodzenie urlopowe (art. 172 Kodeksu pracy).

Prawo do wynagrodzenia w czasie, w którym pracownik nie wykonuje pracy, mogą także zapewnić korzystniejsze przepisy obowiązujące w danym zakładzie pracy (np. regulamin wynagradzania, zakładowy układ zbiorowy pracy itp.), gwarantując pracownikowi wynagrodzenie w sytuacji, w której Kodeks pracy go nie przewiduje, np. wynagrodzenie za czas przestoju spowodowanego warunkami atmosferycznymi dla pracowników zatrudnionych przy pracach uzależnionych od tych warunków (art. 81 § 3 Kodeksu pracy), lub gwarantując wynagrodzenie wyższe, niż przyznaje Kodeks pracy, np. 80% lub nawet 100% wynagrodzenia w przypadku przestoju dla pracowników wynagradzanych akordowo.

Pracownicy, którzy nie przystąpili do strajku, nie mogli wykonywać pracy z przyczyn od nich niezależnych i przez nich niezawinionych. Uniemożliwiający im wykonywanie pracy strajk w zakładzie należy zakwalifikować jako przyczynę dotyczącą pracodawcy. W takim przypadku za czas niewykonywania pracy z tego powodu pracownicy, którzy do niego nie przystąpili, zachowują prawo do wynagrodzenia.

Reklama

Przyczyny dotyczące pracodawcy mogą być przez niego zawinione lub nie. Do przyczyn zawinionych można zaliczyć np. złą organizację pracy lub podejmowanie nietrafnych decyzji dotyczących pracy w zakładzie pracy. Natomiast wśród przyczyn niezawinionych można wymienić przykładowo przerwy w dostawie energii elektrycznej, spadek popytu na produkowane towary lub awarię kluczowego urządzenia w zakładzie pracy (np. pieca do wypieku pieczywa w piekarni).

Pracownicy, którzy nie przystąpili do strajku, mają prawo do wynagrodzenia za czas przestoju, ale pod warunkiem, że byli oni gotowi do wykonywania pracy, lecz nie mogli do niej przystąpić z przyczyn dotyczących pracodawcy. Pracownicy wynagradzani stałą stawką miesięczną lub godzinową za czas przestoju powinni otrzymać wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką miesięczną lub godzinową. Natomiast pracownicy, w których wynagrodzeniu nie wyodrębniono takiego składnika wynagrodzenia jak stała stawka miesięczna lub godzinowa (przykładowo pracownicy wynagradzani prowizyjnie, akordowo itp.), powinni otrzymać za ten czas 60% wynagrodzenia.

WAŻNE!

Miesięczna kwota wynagrodzenia przestojowego nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ustalając wynagrodzenie w celu obliczenia procentowego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za czas przestoju należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Zmienne składniki wynagrodzenia, jak w przypadku wynagrodzeń akordowych, uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym wystąpił przestój. Następnie obliczając należność za jedną godzinę przestoju, wynagrodzenie otrzymane w powyższy sposób należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie, a następnie obliczyć 60% otrzymanej kwoty. Ustalone w ten sposób wynagrodzenie za jedną godzinę przestoju należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby, gdyby nie było przestoju.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony w zakładzie produkcyjnym w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku tokarza. W styczniu z powodu obfitych opadów śniegu awarii uległy przewody elektryczne doprowadzające prąd do zakładu pracy i przez sześć dni (48 godzin) pracownik nie mógł wykonywać pracy. W tym czasie nie powierzano mu innej pracy. Wyłączając przestój w styczniu pracownik przepracował 128 godzin i zarobił 1837 zł.

W grudniu przepracował 152 godziny i otrzymał 2514 zł wynagrodzenia, w listopadzie - 168 godzin i otrzymał 2322 zł, a w październiku 184 godziny i otrzymał 3558 zł.

Za przestój w styczniu wynagrodzenie pracownika należy obliczyć w następujący sposób:

2514 zł + 2322 zł + 3558 zł = 8394 zł,

152 godz. + 168 godz. + 184 godz. = 504 godz.,

8394 zł : 504 godz. = 16,65 zł,

16,65 zł × 60% = 9,99 zł,

9,99 zł × 48 godz. (6 dni po 8 godz.) = 479,52 zł,

1837 zł + 479,52 zł = 2316,52 zł.

Uwzględniając wynagrodzenie za przestój pracownik powinien otrzymać za styczeń 2316,52 zł.

Podstawa prawna:

• art. 81 § 1 i § 3 Kodeksu pracy,

• § 4 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),

• § 6 i § 8 rozporządzenia z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (DzU nr 2, poz. 14 ze zm.)

Katarzyna Wrońska-Zblewska

specjalista w zakresie prawa pracy

Orzecznictwo uzupełniające:

• Za gotowość do wykonywania pracy przysługuje wynagrodzenie, które nie jest ograniczone czasowo ani pomniejszone o kwoty, jakie pracownik w tym okresie zarobił u innego pracodawcy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2006 r., II PK 111/05, M.P.Pr. 2006/2/62)

• 1. Przez pozostawanie w dyspozycji pracodawcy jako element gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. należy rozumieć stan, w którym pracownik może na wezwanie pracodawcy niezwłocznie podjąć pracę.

2. Zatrudnienie u innego pracodawcy nie przekreśla samo przez się gotowości do pracy w rozumieniu art. 81 § 1 k.p. Dotyczy to jednak sytuacji, w której praca taka nie wyłącza dyspozycyjności pracownika, to jest nie uniemożliwia niezwłocznego podjęcia pracy, którą pracownik zobowiązał się wykonywać na rzecz pracodawcy, ze strony którego doznał przeszkód w jej wykonywaniu. (Wyrok Sądu Najwyższego z 2 września 2003 r., I PK 345/02, OSNP 2004/18/308)

• Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, przysługujące pracownikowi za okres gotowości do jej wykonywania (art. 81 § 1 k.p.), nie jest ograniczone czasowo. (Wyrok Sądu Najwyższego z 17 maja 1995 r., I PRN 12/95, OSNP 1995/21/262)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?