reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Źródła przychodu - definicja

Źródła przychodu - definicja

Źródła przychodu to zdarzenia, których następstwem jest uzyskanie przychodu. Jak definiuje je prawo?

Źródła przychodu

Definicja podstawowa

Zdarzenia, których następstwem jest uzyskanie przychodu.

Zobacz również: Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

W podatkach dochodowych

Zgodnie z art. 10 ust. 1 updof źródłami przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych są:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spół­dzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolni­czej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdziel­ni zajmującej się produkcją rolną, praca nakład­cza, emerytura lub renta,
 2. działalność wykonywana osobiście,
 3. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 4. działy specjalne produkcji rolnej,
 5. najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa dzia­łów specjalnych produkcji rolnej oraz gospo­darstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów spe­cjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składni­ków majątku związanych z działalnością gospo­darczą,
 6. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 7 lit. a)-c),
 7. odpłatne zbycie:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdziel­ni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykona­niu działalności gospodarczej i zostało dokona­ne w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomo­ści i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)

- przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany,

8. inne źródła (art. 10 ust. 1 updof). Przepisów art. 10 ust. 1 pkt 7 updof nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

 • na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesie­nia własności przedmiotu umowy,
 • w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środ­ków trwałych lub wartości niematerialnych i praw­nych,
 • składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następu­jącego po miesiącu, w którym składniki mająt­ku zostały wycofane z działalności, i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Przepisy art. 10 ust. 1 pkt 7 updof mają zastoso­wanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych pro­dukcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udzia­łu w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budyn­kiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie (art. 10 ust. 3 updof).

Polecamy serwis: Wynagrodzenia

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Źródła przychodu/ Fot. Fotolia
Źródła przychodu/ Fot. Fotolia

Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama