| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Dodatek stażowy

Dodatek stażowy

Jestem nauczycielką. Pracę zawodową w szkole podjęłam w 2000 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony do 31 sierpnia 2001 r. W maju 2001 r. okazało się, że jestem w ciąży i dlatego też umowa została przedłużona do dnia porodu. Następnie przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu otrzymywałam zasiłek macierzyński. Po zakończeniu wypłaty zasiłku podjęłam pracę poza oświatą i okres wypłaty zasiłku był mi wliczony do dodatku za wysługę lat. 1 września 2009 r. podjęłam ponownie pracę w szkole. Dyrektor, ustalając mi wysokość dodatku stażowego, nie wliczył okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Czy miał rację?

Tak, okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu zatrudnienia nie wlicza się do okresów pracy, od których zależy prawo i wysokość dodatku za wysługę lat nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego czy administrację rządową.

Składnikiem wynagrodzenia nauczyciela jest dodatek za wysługę lat.

Wypłacany on jest w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, z tym że nie może on przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek ten nauczyciel otrzymuje w okresach miesięcznych, poczynając od 4. roku pracy w wysokości 3%.

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat określił Minister Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli... (DzU nr 22, poz. 181 ze zm.).

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Do odrębnych okresów zaliczamy okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych, stypendium na podstawie ustawy o bezrobociu, okres pracy na roli po spełnieniu określonych przepisami warunków czy okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych. Natomiast nie wlicza się okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu umowy o pracę zawartej na czas określony, która została przedłużona do dnia porodu.

Szczególny przypadek zaliczenia okresu zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia określa art. 177 § 4 k.p. Pracodawca może rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Jest wówczas zobowiązany do uzgodnienia z zakładową organizacją związkową terminu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli brak jest możliwości zapewnienia w tym czasie pracownicy innego zatrudnienia, przysługują jej świadczenia określone w odrębnych przepisach, np. zasiłek macierzyński. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się wtedy do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »