Kategorie

Ustalanie stopy procentowej składki wypadkowej

Piotr Kostrzewa
Od 1 kwietnia 2012 r. wzrosła wysokość stopy procentowej składki dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON. Wynosi ona 1,93%.

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną spośród stóp procentowych składek na ubezpieczenia społeczne, która podlega zróżnicowaniu dla poszczególnych płatników składek. 1 kwietnia 2012 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, który będzie trwał do 31 marca 2013 r. W tym samym dniu weszło również w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU poz. 285), które przewiduje wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla niektórych płatników składek.

Ustalenie liczby ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień. Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego, należy uwzględniać wszystkich ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu podlegali przynajmniej 1 dzień ubezpieczeniu wypadkowemu. Daną osobę liczy się tylko raz nawet, jeżeli w danym miesiącu podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch lub więcej tytułów.

Do celów różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatników składek dzieli się na:

 • płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych lub niepodlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON,
 • płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON (obowiązek uzyskania wpisu do rejestru REGON dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Reklama

Mechanizmem różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe objęci są tylko płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, podlegających wpisowi do rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON. Pozostali płatnicy składek składkę na ubezpieczenie wypadkowe opłacają według zryczałtowanej stopy procentowej.

Gdy płatnik zgłasza się do ZUS w okresie od 1 stycznia danego roku do 31 marca następnego roku, liczbę ubezpieczonych ustala się na podstawie liczby ubezpieczonych podlegających zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego w miesiącu kalendarzowym, od którego płatnik składek został zgłoszony w ZUS.


Obliczanie stopy procentowej składki przez ZUS

Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, który za 3 ostatnie lata kalendarzowe przekazywał do ZUS formularz ZUS IWA, ustala ZUS i stanowi ona iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy płatnik składek, i wskaźnika korygującego ustalonego dla płatnika składek.

O wysokości stopy procentowej obowiązującej takiego płatnika w danym roku składkowym ZUS zawiadamia go na piśmie nie później niż do 20 kwietnia danego roku. Płatnik, który do 30 kwietnia danego roku nie otrzyma takiego zawiadomienia, powinien zwrócić się do ZUS o podanie obowiązującej go wysokości stopy procentowej składki.

Obliczanie stopy procentowej składki przez płatnika

Płatnicy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale za 3 ostatnie lata kalendarzowe nie składali, z uwagi na brak takiego obowiązku, formularza ZUS IWA, opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe według stopy procentowej ustalonej dla grupy działalności, do której należą. Stopę tę są zobowiązani ustalić samodzielnie. Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków, zwanego dalej rozporządzeniem. Należy przy tym zauważyć, że 1 kwietnia 2012 r. uległ zmianie załącznik do rozporządzenia, a zmiana polega na tym, że dla niektórych grup działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła, a dla niektórych uległa obniżeniu. Grupy działalności zostały określone na podstawie działów (sekcji) wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Przypisanie płatnika do właściwej grupy działalności następuje na podstawie dwóch pierwszych cyfr z kodu PKD 2007, aktualnego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego albo na dzień zgłoszenia w ZUS.

Przykład

Reklama

Spółka komandytowa prowadzi działalność w zakresie produkcji gotowych parkietów podłogowych. Aktualny na dzień 31 grudnia 2011 r. kod PKD 2007 dla tej spółki to kod 16.22.Z. Zgodnie z dwoma pierwszymi cyframi kodu PKD 2007 spółka należy do działu „Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania”. Dla tej grupy działalności stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 2,53%.

ZUS nie wyliczy stopy procentowej składki także tym płatnikom, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego poniżej 10 osób bądź nie mają obowiązku uzyskania wpisu do rejestru REGON. Płatnicy ci składkę na ubezpieczenie wypadkowe obliczają według stopy procentowej stanowiącej 50% najwyższej stopy procentowej dla wszystkich grup działalności. Dla tych płatników składek od 1 kwietnia 2012 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrosła z 1,67% na 1,93%.

Ustalona w powyższy sposób stopa procentowa obowiązuje płatnika przez cały rok składkowy. Niedopuszczalna jest zmiana przez płatnika stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w trakcie roku składkowego.

Podstawa prawna:

 • art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (DzU nr 200, poz. 1692 ze zm.),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (DzU nr 251, poz. 1885 ze zm.).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?