Kategorie

Rolnik prowadzący działalność gospodarczą, wyłączony z ubezpieczeń przez KRUS, powinien zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS

Andrzej Okułowicz
Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Jednocześnie prowadzę jednoosobową firmę. Opłacam składki w KRUS. Urząd skarbowy wydał mi zaświadczenie o wysokości podatku dochodowego za ubiegły rok z działalności. Wiem, że przekroczyłem kwotę graniczną podatku z działalności i że nie będę mógł dalej opłacać składek w KRUS. Czy i od kiedy mam się zgłosić do ubezpieczeń w ZUS? Jakie dokumenty muszę złożyć? Słyszałem, że w ZUS można opłacać przez 2 lata znacznie niższe składki. Czy będę mógł opłacać niższe składki?

Od pierwszego dnia po ustaniu ubezpieczenia społecznego rolników (tj. od 1 czerwca 2010 r.) musi Pan zgłosić się w ZUS jako płatnik składek. Od tego dnia musi Pan również zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć w ZUS najpóźniej 8 czerwca br. Może Pan opłacać składki na preferencyjnych zasadach, pod warunkiem że spełni Pan określone poniżej warunki.

UZASADNIENIE

Rolnik prowadzący dodatkowo działalność gospodarczą może opłacać obowiązkowe składki w KRUS, jeśli spełni poniższe warunki (wymienione w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników):

 • złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
 • jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza granicznej kwoty – za 2009 r. jest to kwota 2835 zł.

Rolnik ma obowiązek dokumentować wysokość należnego podatku dochodowego z tytułu działalności za każdy rok zaświadczeniem naczelnika urzędu skarbowego. Termin na złożenie tego zaświadczenia to 31 maja następnego roku. Gdy wysokość podatku przekroczy graniczną kwotę lub rolnik nie dostarczy zaświadczenia w terminie do 31 maja, KRUS wyłącza go z ubezpieczenia rolników z końcem maja (art. 5a ust. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).


Zatem jeżeli KRUS wyda Panu decyzję o wyłączeniu z ubezpieczenia rolniczego od 1 czerwca 2010 r., od tej daty będzie Pan podlegał ubezpieczeniom w ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli nadal będzie Pan prowadził tę działalność). W terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń (tj. najpóźniej 8 czerwca br.) powinien Pan zgłosić się w ZUS jako płatnik składek na formularzu ZUS ZFA (druk przeznaczony dla płatnika będącego osobą fizyczną). W tym samym terminie musi Pan złożyć w ZUS zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowych i wypadkowego) oraz do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA (art. 36 ust. 4 ustawy systemowej i art. 74 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Dodatkowo w dowolnym terminie może Pan zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych zasadach (tj. od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia; w 2010 r. jest to kwota 395,10 zł) przysługuje osobie, która:

 • w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziła żadnego rodzaju pozarolniczej działalności (tj. innej działalności gospodarczej, działalności twórczej czy artystycznej, pracy w charakterze wspólnika spółki jawnej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o. – bez względu na to, czy z tego tytułu były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne czy tylko zdrowotne albo na ubezpieczenie społeczne rolników),
 • nie wykonuje tej działalności na rzecz byłego ani obecnego pracodawcy, na rzecz którego wykonywała czynności wchodzące w zakres obecnej działalności w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia działalności.

Istotne jest jednak, że z takiej ulgi można korzystać nie dłużej niż przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem będzie Pan mógł opłacać niższe składki pod warunkiem, że nie upłynęły jeszcze 24 miesiące prowadzenia działalności. Okres prowadzenia działalności w czasie opłacania składek do KRUS jest wliczany do okresu 24 miesięcy, w czasie których przysługuje ta ulga.

PRZYKŁAD

Marek P. rozpoczynając działalność gospodarczą 1 maja 2007 r. spełnił warunki do pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników. Za 2009 r. należny podatek z działalności wyniósł 3050 zł. W związku z tym Marek P. został wyłączony przez KRUS z ubezpieczenia rolników od 1 czerwca 2010 r. Nie ma prawa do skorzystania z ulgi w ZUS w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności, mimo że jest to jego pierwsza działalność. Do 1 czerwca 2010 r. okres prowadzenia działalności przekroczył 2 lata.

PRZYKŁAD

Genowefa W., od 7 lat podlegająca obowiązkowo ubezpieczeniom w KRUS, 10 grudnia 2008 r. rozpoczęła działalność gospodarczą. Nie przekazała do KRUS zaświadczenia o należnym podatku dochodowym za 2009 r. Została jej wydana decyzja wyłączająca z ubezpieczenia społecznego rolników od 1 czerwca 2010 r. W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2010 r. ma prawo skorzystać z ulgi i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Okres 24 miesięcy kalendarzowych – czyli pełnych miesięcy prowadzenia działalności – należy bowiem liczyć od 1 stycznia 2009 r.


Jeśli nie będzie Pan mógł skorzystać z tej ulgi, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne będzie Pan musiał opłacać od kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (art. 18 ust. 8 ustawy systemowej). W 2010 r. jest to kwota 1887,60 zł.

Niezależnie od tego, od jakiej podstawy wymiaru są opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, miesięczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2009 r. (art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej). W 2010 r. jest to kwota 2592,46 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne powinien Pan rozliczać w deklaracji rozliczeniowej na druku ZUS DRA. Ponieważ nikogo Pan nie zatrudnia, obowiązujący Pana termin na złożenie tej deklaracji za dany miesiąc to najpóźniej 10. dzień następnego miesiąca. W tym terminie powinien Pan również opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz – jeżeli nie może Pan skorzystać z ulgi – również składki na Fundusz Pracy (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy systemowej).

Jeśli będzie Pan opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od najniższych podstaw wymiaru (tj. składki na ubezpieczenia społeczne od 60% przeciętnego wynagrodzenia lub 30% minimalnego wynagrodzenia, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne od 75% przeciętnego wynagrodzenia włącznie z wypłatami z zysku z IV kwartału z 2009 r.), to po złożeniu deklaracji za czerwiec 2010 r. będzie Pan zwolniony ze składania deklaracji za kolejne miesiące – pod warunkiem że nie nastąpi żadna zmiana w stosunku do miesiąca poprzedniego lub gdy zmiana będzie wynikała jedynie ze zmian najniższych podstaw wymiaru składek (art. 47 ust. 2a ustawy systemowej).

Podstawa prawna

 • art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.),
 • art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 13 pkt 4, art. 18 ust. 8, art. 18a, art. 36 ust. 4, art. 47 ust. 1 pkt 1 i ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 74 ust. 1, art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 marca 2009 r. w sprawie rocznej kwoty granicznej (M.P. Nr 18, poz. 237).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: Potrącenia komornicze + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

  PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

  PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

  Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

  Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

  Praca zdalna a migracje zarobkowe

  Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

  Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

  Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

  Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

  Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

  Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

  Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

  Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

  Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

  Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.