| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Postanowienia SN z dnia 13 grudnia 2005 r. sygn. II UK 46/05

Odwołanie przez stronę oświadczenia pełnomocnika procesowego o cofnięciu odwołania od decyzji organu rentowego na podstawie art. 93 k.p.c. nie może nastąpić w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Odwołanie przez stronę oświadczenia pełnomocnika procesowego o cofnięciu odwołania od decyzji organu rentowego na podstawie art. 93 k.p.c. nie może nastąpić w zażaleniu na postanowienie o umorzeniu postępowania.

Przewodniczący SSN Beata Gudowska

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 grudnia 2005 r. sprawy z wniosku Janiny B. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w P. o wysokość emerytury, na skutek kasacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29 października 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Decyzjami z dnia 20 kwietnia, 30 maja i 16 lipca 2001 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w P. dokonał zmiany wysokości pobieranej przez Janinę B. emerytury poprzez ustalenie niższego wskaźnika wysokości podstawy wymiaru od dotychczasowego oraz dokonanie korekty stażu pracy i zobowiązał ją do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia za okres od 1 kwietnia 1998 r. do 30 kwietnia 2001 r. w kwocie 33.759,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.517,71 zł.

Rozpoznając odwołanie wnioskodawczyni od wskazanych decyzji Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu ustalił, iż w dniu 4 stycznia 1994 r. wystąpiła ona z wnioskiem o emeryturę dołączając zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu uzyskiwanym w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. za lata 1988 -1992, podpisane przez dyrektora szkoły M.S. oraz wnioskodawczynię, jako główną księgową. Na podstawie tego zaświadczenia organ rentowy uwzględnił okres zatrudnienia w rozmiarze 35 lat składkowych oraz ustalił wskaźnik wysokości podstawy wymiaru w wysokości 234,58 %. W związku z dalszym pozostawaniem przez wnioskodawczynię w zatrudnieniu w tym samym liceum w niepełnym wymiarze czasu pracy, organ rentowy na bieżąco dokonywał przeliczenia jej świadczenia emerytalnego. Ostatnia korekta stażu pracy dokonana została decyzją z dnia 7 kwietnia 2000 r. na podstawie zaświadczenia z dnia 31 marca 2000 r. Przeprowadzona przez organ rentowy kontrola wykazała, iż wnioskodawczyni była zatrudniona w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. jako główna księgowa w okresie od 1 lutego 1988 r. do 28 lutego 1994 r. w pełnym wymiarze czasu pracy oraz od 1 marca 1994 r. do 11 października 1997 r. na % etatu. Przedkładane przez nią zaświadczenia dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia po tej dacie nie zostały sporządzone przez wskazane Liceum. Ponadto w Liceum tym stwierdzono brak pełnej dokumentacji płacowej z lat 1988, 1990 i 1991 dotyczącej zarówno wnioskodawczyni, jak i innych pracowników. W konsekwencji do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury wnioskodawczyni organ rentowy przyjął wynagrodzenie z lat 1989 -1993, ustalone na podstawie zachowanej dokumentacji płacowej. Na rozprawie w dniu 2 lipca 2004 r. wnioskodawczyni początkowo twierdziła, iż zawarte w jej aktach emerytalnych zaświadczenia o zatrudnieniu w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. i uzyskiwanym tam wynagrodzeniu są prawidłowe i odzwierciedlają faktyczny stan rzeczy. W trakcie dalszego składania wyjaśnień przyznała, że wraz z byłą pracownicą Liceum, Teresą S., sfałszowała zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie po dniu 11 października 1997 r. oraz że zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z dnia 3 stycznia 1994 r. sporządziła na podstawie dwóch kartotek zarobkowych, tj. z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych [...] w P. oraz Spółki „L.” w P., gdzie - według jej twierdzeń - miała pracować w okresie od 1 lutego 1988 r. do 30 grudnia 1992 r. w charakterze starszego magazyniera w systemie akordowym. Na tej samej rozprawie - po konsultacji ze swoim pełnomocnikiem, adwokatem Marianem K. - wnioskodawczyni cofnęła ze skutkiem prawnym odwołanie od decyzji organu rentowego. Sąd Okręgowy uznał, iż cofnięcie odwołania nie narusza art. 203 § 4 k.p.c, albowiem zebrany materiał dowodowy wskazuje, że pobrane przez wnioskodawczynię świadczenie emerytalne było nienależne jako przyznane i wypłacone na podstawie przedłożonych przez nią fałszywych dokumentów. Ponadto wnioskodawczyni nie wykazała ani pracy w Spółce „L.”, ani też zatrudnienia w Liceum im. [...] w P. w charakterze sekretarki po dacie 11 października 1997 r. W konsekwencji postanowieniem z dnia 2 lipca 2004 r. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w myśl art. 355 § 1 k.p.c.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »