Kategorie

Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego można uzyskać rentę

Maria Gałecka
Nasz pracownik pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Okazuje się jednak, że leczenie i rehabilitacja nie rokują odzyskania przez niego zdolności do pracy. Czy w trakcie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego ZUS może przyznać mu (zamiast tego świadczenia) rentę z tytułu niezdolności do pracy? Jakie warunki powinien spełnić, aby uzyskać rentę i jakie dokumenty należy złożyć do ZUS?
Reklama

ZUS będzie mógł przyznać pracownikowi rentę z tytułu niezdolności do pracy dopiero po zaprzestaniu pobierania przez niego świadczenia rehabilitacyjnego. Aby ZUS przyznał pracownikowi rentę z tytułu niezdolności do pracy, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić u niego niezdolność do pracy oraz że niezdolność ta powstała w określonym terminie. Ponadto pracownik musi wykazać odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Do wniosku o rentę należy dołączyć dokumentację medyczną, a także dokumenty potwierdzające przebyty staż oraz uzyskiwane zarobki.

Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo w pierwszej kolejności do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a następnie do zasiłku chorobowego (nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni). Jeśli po wyczerpaniu zasiłku chorobowego pracownik jest nadal niezdolny do pracy, a lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdzi, że jego dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuje odzyskanie tej zdolności, może uzyskać świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Jeżeli ubezpieczony pobiera zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty szkoleniowej powstaje z dniem zaprzestania pobierania tego zasiłku, świadczenia lub wynagrodzenia (art. 100 ust. 2 ustawy emerytalnej). Oznacza to, że renta z tytułu niezdolności do pracy może przysługiwać dopiero po upływie okresu, na który zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne.

Ubezpieczony, który pobiera wynagrodzenie/zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy albo renty szkoleniowej uzyska od dnia zaprzestania pobierania świadczenia chorobowego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy może być przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest niezdolna do pracy,
 • ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,
 • stała się niezdolna do pracy w okresach składkowych i nieskładkowych wymienionych w przepisach ustawy emerytalnej lub nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów (warunku tego nie stosuje się do osoby, która udowodniła okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolna do pracy) – art. 57 ustawy emerytalnej.

Ustawa emerytalna uzależnia długość stażu składkowego i nieskładkowego wymaganego do przyznania renty od wieku, w jakim wnioskodawca stał się niezdolny do pracy.


Wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynosi:

 • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
 • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 lat do 22 lat,
 • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 lat do 25 lat,
 • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 lat do 30 lat,
 • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.
Reklama

Osoby, które stały się niezdolne do pracy w wieku powyżej 30 lat, aby nabyć prawo do renty, muszą spełnić dodatkowy warunek. Wymagany minimalny 5-letni staż składkowy i nieskładkowy musi przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Warunku posiadania co najmniej 5-letniego stażu w ostatnim 10-leciu nie wymaga się od osób, które udowodniły staż składkowy wynoszący co najmniej 25 lat – kobiety i 30 lat – mężczyźni oraz są całkowicie niezdolne do pracy (art. 58 ust. 4 ustawy emerytalnej).

Uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy jest uzależnione od zgłoszenia wniosku o to świadczenie (najlepiej na formularzu ZUS Rp-1) we właściwej jednostce ZUS. Pracownik może to zrobić sam (składając wniosek bezpośrednio w ZUS lub wysyłając go pocztą), ale może to zrobić też za pośrednictwem pracodawcy. Przepisy ustawy emerytalnej nakładają bowiem na pracodawców obowiązek przygotowania za zgodą pracownika wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy i przedłożenia go do ZUS na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego (ewentualnie świadczenia rehabilitacyjnego). Pracodawcy są również zobowiązani do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Do wniosku o przyznanie tego świadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kwestionariusz przebytych okresów składkowych i nieskładkowych na formularzu ZUS Rp-6 lub na formularzu unijnym E-207 PL (w przypadku posiadania okresów ubezpieczenia w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),
 • dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe),
 • dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzeń (najlepiej zaświadczenie płatnika składek wystawione według wzoru ustalonego przez ZUS na formularzu ZUS Rp-7 lub legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy),
 • dokument stwierdzający datę urodzenia,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, posiadaną dokumentację leczniczą wraz z podaniem nazwy i adresu zakładu opieki zdrowotnej (lub prywatnego gabinetu lekarskiego), w którym osoba ubiegająca się o rentę jest lub była leczona,
 • wywiad zawodowy wystawiony przez pracodawcę (na formularzu N-10),
 • dokumenty potwierdzające ewentualne okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy (w przypadku zgłoszenia wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy).

Po otrzymaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy ZUS sprawdzi, czy wnioskodawca spełnia warunek stażowy wymagany do uzyskania tego świadczenia. W przypadku gdy wymóg ten zostanie spełniony, skieruje go na badanie przez lekarza orzecznika ZUS. Jeśli orzeczenie to stwierdzi całkowitą lub częściową niezdolność do pracy i niezdolność ta powstanie w wymaganym okresie, ZUS przyzna z tego tytułu rentę na okres wskazany w orzeczeniu lekarza orzecznika.

 

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?