| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. III UZP 2/07

Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2007 r. sygn. III UZP 2/07

odmawia podjęcia uchwały.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący)

SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

SSN Andrzej Wróbel

Protokolant Dorota Białek

 

w sprawie z wniosku Jana K.

przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w Rz.

o wysokość świadczenia,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 5 lipca 2007 r.,

zagadnienia prawnego przedstawionego postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Rz.

z dnia 27 marca 2007 r., sygn. akt (...),

"czy emerytowi wojskowemu, w okresie od dnia 1 października 2003 roku, w związku z brzmieniem art. 25 ust.2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U z 2004 roku Nr 8, poz.66) przysługuje do emerytury wojskowej dodatek rolny, przewidziany w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym ( Dz. U. Nr 10, poz. 53)".

odmawia podjęcia uchwały.

Uzasadnienie

Wojskowe Buro Emerytalne w Rz. decyzją z dnia 20 września 2006 r. wstrzymało wypłatę dodatku rolnego przyznanego decyzją z dnia 30 marca 1999 r. Janowi K., pobierającemu wojskową rentę inwalidzką. W uzasadnieniu organ emerytalny wskazał na brak podstawy prawnej do wypłaty dodatku z uwagi na zgłoszenie wniosku w tym przedmiocie po dniu 26 lutego 1994 r. Rozpoznając sprawę na skutek odwołania wnioskodawcy, Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rz. wyrokiem z dnia 14 grudnia 2006 r. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że nakazał organowi rentowemu, poczynając od dnia 1 października 2006 r.. dalszą wypłatę zwiększenia z tytułu opłacania przez Jana K. składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Sąd ten ustalił, że wnioskodawca pobiera emeryturę wojskową od 1 sierpnia 1985 r., a w okresie od 1 lipca 1977 r. do 31 grudnia 1985 r. opłacał składki na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych. Wojskowe Biuro Emerytalne decyzją z dnia 30 marca 1999 r. przyznało odwołującemu zwiększenie z tego tytułu, a zaskarżoną w niniejszej sprawie decyzją wstrzymało wypłatę dodatku z powołaniem się na brak uprawnień wnioskodawcy do jego pobierania. Sąd pierwszej instancji stanowisko to uznał za nieprawidłowe, wskazując na treść art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w aktualnym brzmieniu, zgodnie z którym świadczeniobiorcy wojskowi mają prawo do dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych innych niż wymienione w ust. 1 tego artykułu, o ile zostały one przyznane na podstawie odrębnych przepisów. Tego rodzaju podstawę stanowi zaś art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, przewidujący dla osób, które do dnia wejścia w życie tej ustawy podlegały podwójnemu ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego i równoczesnego wykonywania zatrudnienia lub innej działalności, prawo do dodatku za każdy rok takiego ubezpieczenia w razie nabycia prawa do emerytury lub renty w oparciu o inne przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym lub ubezpieczeniu społecznym.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »