| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. II UZP 9/06

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 20 lipca 2006 r. sygn. II UZP 9/06

Podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wówczas, gdy do jej obliczenia ma być przyjęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości i z tego samego okresu, które zostały uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sąd Najwyższy w składzie:

Prezes SN Walerian Sanetra (przewodniczący)

SSN Beata Gudowska (sprawozdawca)

SSN Roman Kuczyński

SSN Jerzy Kuźniar (uzasadnienie)

SSN Herbert Szurgacz

SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

SSN Andrzej Wróbel

Protokolant Ewa Przedwojska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Krajowej Iwony Kaszczyszyn

w sprawie z wniosku Andrzeja L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - I Oddziałowi w W.

o wysokość emerytury

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 20 lipca 2006 r.,

zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 29 marca 2006 r., sygn. akt II UZP 2/06

Czy podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wtedy, gdy do jej obliczenia ma być przyjęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości i z tego samego okresu, które były uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy?

podjął uchwałę:

Podstawa wymiaru emerytury ubezpieczonego, który wcześniej miał ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, może być ustalona na nowo w myśl art. 15 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) także wówczas, gdy do jej obliczenia ma być przyjęta podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne w tej samej wysokości i z tego samego okresu, które zostały uwzględnione przy ustalaniu podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Przedstawione do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu Sądu Najwyższego zagadnienie prawne ujawniło się w następującym stanie faktycznym.

Ubezpieczony Andrzej L. na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w W. nabył od dnia 11 lipca 1995 r. prawo do renty inwalidzkiej według drugiej grupy inwalidów. Podstawa wymiaru tego świadczenia została wyliczona przez pomnożenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, stanowiącego przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne z 6 kolejnych lat kalendarzowych od stycznia 1984 r. do grudnia 1989 r. (53,32%), przez kwotę bazową, według zasad określonych w ustawie z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 450 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa o rewaloryzacji). W czerwcu 2003 r. ubezpieczony złożył dokumenty stwierdzające wysokość wynagrodzenia w latach 1966-1997, które organ rentowy potraktował jako wniosek o ponowne obliczenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy według art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa o emeryturach i rentach lub ustawa). Decyzją z dnia 17 czerwca 2003 r. organ rentowy przeliczył wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od dnia 1 czerwca 2003 r. przy zastosowaniu wskaźnika wysokości podstawy wymiaru wyliczonego z 20 lat kalendarzowych wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o ponowne ustalenie renty.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko14.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »