| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Porady Ekspertów INFORLEX.pl

Wymiar czasu pracy w niepełnym okresie rozliczeniowym

Aktualizacja: 04.10.2013

Rozwiązanie umowy o pracę przed upływem pełnego, umownego okresu rozliczeniowego może przysporzyć kilka wątpliwości. Jedną z nich jest kwestia wymiaru czasu pracy, jaki pracownik powinien wypracować, w niepełnym okresie rozliczeniowym. »

Ustalenie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Aktualizacja: 11.07.2013

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Jak dokonuje się ustalenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego? »

Polecenie pozostawania w gotowości do pracy a odmowa

Aktualizacja: 11.07.2013

Pracodawca może wydać pracownikowi polecenie pozostawania w gotowości do pracy, czyli pełnienia dyżuru w domu. Czy pracownik ma prawo odmówić wykonania plecenia pracodawcy? »

Wybór przedstawiciela pracowników

Aktualizacja: 11.07.2013

Wybór przedstawiciela pracowników następuje w zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. W niektórych sytuacjach przepisy prawa pracy przewidują obowiązek pracodawcy konsultacji określonych spraw z przedstawicielem pracowników. Czy wybór przedstawiciela jest obowiązkiem pracodawcy? »

Rezygnacja z tworzenia ZFŚS

Aktualizacja: 11.07.2013

Zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty ma obowiązek utworzenia ZFŚS. Czy możliwa jest jednak rezygnacja z tworzenia ZFŚS? »

Odprawa pośmiertna a finansowanie składki na ubezpieczenie grupowe

Aktualizacja: 11.07.2013

Pracodawca może zawrzeć umowę o ubezpieczenie grupowe pracowników. Czy finansowanie części składki na ubezpieczenie grupowe zwalnia go z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej? »

Obowiązek opłacania przez zleceniodawcę składek na Fundusz Pracy i FGŚS

Aktualizacja: 08.07.2013

To czy zleceniodawca będzie opłacał składkę na Fundusz Pracy i FGŚP jest uzależnione od tego czy składki emerytalno – rentowe są obowiązkowe czy też dobrowolne. »

Umowa o praktyki absolwenckie a ciąża

Aktualizacja: 04.06.2013

Czy umowa o praktyki absolwenckie powinna być przedłużona z powodu ciąży praktykantki do dnia porodu? »

Zmiana pracodawcy a wymiar urlopu

Aktualizacja: 04.06.2013

Zmiana pracodawcy w trakcie roku kalendarzowego obliguje do umieszczenia w świadectwie pracy odpowiedniego wymiaru urlopu wypoczynkowego. »

Rozwiązanie umowy o pracę w przypadku niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy

Aktualizacja: 04.06.2013

Kiedy następuje rozwiązanie umowy o pracę w przypadku orzeczenia o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, gdy orzeczenie zostało wydane przez lekarza w innym miesiącu niż pracodawca przesłał informację o rozwiązaniu umowy do pracownika? »

Studenckie praktyki robotnicze a staż pracy

Aktualizacja: 10.04.2013

Czy praktyki odbyte przed studiami można wliczyć do stażu pracy? »

Ochrona przedemerytalna

Aktualizacja: 10.04.2013

W jakiej sytuacji pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi ze względu na wiek ochronny? »

Udzielenie urlopu przez pracodawcę

Aktualizacja: 09.04.2013

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego na wniosek pracownika? »

Składki za osobę współpracującą w działalności gospodarczej

Aktualizacja: 09.04.2013

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i zgłosił do ubezpieczeń żonę jako osobę współpracującą. Czy za żonę będzie mógł opłacać składki na preferencyjnych zasadach? »

Wniosek o obniżenie czasu pracy

Aktualizacja: 09.04.2013

Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy (8 godzin dziennie) po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i wypoczynkowego złożyła wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy o 1/30. Proszę o informację ile będzie pracowała dziennie? »

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »