| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poradniki > Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Ze zmian zachodzących na rynku pracy wynika konieczność poszukiwania nowych, bardziej elastycznych form zatrudnienia. Jedną z takich form jest praca tymczasowa. Polega ona na wykonywaniu pracy na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez pracodawcę, którym jest agencja pracy tymczasowej.

Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej oraz zasady kierowania tych pracowników i osób niebędących pracownikami takich agencji do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika reguluje ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 ze zm.; zwana dalej ustawą o zpt). Ustawa ta wdraża dyrektywę 91/383/EWG z 25 czerwca 1991 r. uzupełniającą środki prawne mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy (DzUrz WE L 206 z 29.07.1991 r., s. 19-21).

Praca tymczasowa pozwala na aktywizowanie ludzi bezrobotnych do podejmowania pracy i zwiększa ich szanse na stałe zatrudnienie. Daje też możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego osobom dopiero rozpoczynającym karierę zawodową i integrację ich na rynku pracy. Z kolei przedsiębiorcy dzięki tej formie zatrudniania mogą szybko pozyskać potrzebnych pracowników bez potrzeby przeprowadzania procesu rekrutacji, dostosować liczbę pracowników do swoich bieżących potrzeb, a także obniżyć koszty związane z zatrudnianiem pracowników (pracownik tymczasowy jest pracownikiem agencji, a nie przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonuje zadania).

Mimo pewnych wad pracy tymczasowej, takich jak niepewność i brak ciągłości dochodu, ta forma zatrudnienia staje się coraz bardziej atrakcyjna szczególnie dla ludzi młodych. Niektórzy dobrowolnie wybierają pracę tymczasową jako ciągłą formę zarobkowania, stając się „stałymi” pracownikami tymczasowymi.

Podstawowe pojęcia

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia polegającą na wykonywaniu określonej pracy przez osobę zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

Ustawa o zpt (art. 2 pkt 3) definiuje pracę tymczasową jako wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika (np. z powodu pobytu na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, pozostającego na długim zwolnieniu lekarskim).

Najczęściej będą to więc zadania wynikające ze zwiększonych potrzeb pracodawcy pojawiających się sezonowo, np. konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników obsługi w hotelach czy restauracjach w sezonie wakacyjnym, do zbierania owoców, bądź doraźnie, np. zatrudnienie hostess do promocji produktu wdrażanego na rynek czy też zadania wymagające zatrudnienia specjalistów, niezwiązanych z branżą, w której działa pracodawca, np. wprowadzenie nowego systemu komputerowego w firmie samochodowej.

Pracę tymczasową mogą wykonywać zarówno osoby będące pracownikami, jeżeli praca ma charakter podporządkowany, jak też osoby związane z agencją umową cywilnoprawną, jeżeli wykonywane czynności nie mają takiego charakteru.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Rostworowska

Specjalista ds. obsługi klientów biznesowych z sektora finansowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »