| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Młodociani, niepełnosprawni > Naruszenie terminu na uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis

Naruszenie terminu na uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis

Pracodawca, który wydaje środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Jakie są skutki naruszenia wskazanego terminu?

Stosownie do § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U.  z 2013 r., poz. 1300) pracodawca wydatkujący środki zgromadzone na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zobowiązany jest do uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis w ciągu 30 dni od dokonania wydatku. Ze względu na fakt, że przywołane rozporządzenia, jak również ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późń. zm.) nie określają konsekwencji naruszenia terminu, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w swoich dotychczasowych wystąpieniach wskazywało na charakter instrukcyjny terminu tj. niepowodujący negatywnych konsekwencji dla pracodawców w razie jego niezachowania.

W związku z sygnalizowanym przez pracodawców odmawianiem przez właściwe organy wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis z powodu naruszenia terminu określonego w § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, Biuro wystąpiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

W piśmie z dnia 17 marca br. (znak: DDO-52-7(2)/14/RR) UOKiK jednoznacznie stwierdził, że przekroczenie przez wnioskodawcę wskazanego terminu powinno skutkować odmową wystawienia zaświadczenia potwierdzającego wartość i charakter udzielonej pomocy, jak również obowiązkiem zwrotu na konto zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) kwoty równoważnej wartości z niego pobranej w celu sfinansowania analizowanego zakupu, powiększonej o odsetki naliczone od dnia wypływu środków z konta. Zwrot ten powinien nastąpić ze środków bieżących właściciela konta ZFRON. Uzasadnieniem takiego stanowiska jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania pomocy publicznej udzielanej z ZFRON.

Nowość: Umowy zlecenia 2015

W związku z faktem, że UOKiK rekomenduje takie postępowanie podmiotom zobowiązanym do wystawiania zaświadczeń o pomocy de minimis, i jednocześnie sądy administracyjne rozpatrujące skargi na odmowę wydania zaświadczenia o pomocy de minimis coraz częściej uznają przekroczenie tego terminu za okoliczność uzasadniającą odmowę wydania takiego zaświadczenia, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych chcąc uchronić pracodawców przed negatywnymi konsekwencjami niedotrzymania terminu do uzyskania zaświadczenia o pomocy de minimis informuje, że o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis należy wystąpić do właściwego organu w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia dokonania wydatku z ZFRON. Niedochowanie tego terminu skutkować będzie brakiem możliwości uzyskania zaświadczenia i koniecznością zwrotu nienależnej pomocy z odsetkami.

Porozmawiaj o tym na FORUM

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »