Kategorie

Kontynuacja zatrudnienia pracownika po orzeczeniu o niepełnosprawności

Katarzyna Wrońska-Zblewska
Gdy pełnosprawny dotychczas pracownik przedkłada w firmie orzeczenie ustalające stopień jego niepełnosprawności, zatrudniający go pracodawca musi dostosować warunki pracy tego pracownika do jego stanu zdrowia.

W zależności od stopnia niepełnosprawności pracownika ma on prawo do różnych ulg w pracy. Uprawnienia pracowników związane z niepełnosprawnością wymienia ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwana dalej ustawą o rehabilitacji.

Istnieją 3 stopnie niepełnosprawności, które zostały opisane w ustawie o rehabilitacji:

 • znaczny – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowany – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekki – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować za pomocą wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne (art. 3 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Czas pracy

Przepisy ustawy o rehabilitacji gwarantują pracownikom zaliczonym do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnienie w obniżonych normach czasu pracy, tj. po 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Mimo że normy te są niższe niż ogólnie obowiązujące, stanowią one dla wymienionych pracowników „pełny etat”. Normy te nie obejmują jednak pracowników:

 • zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
 • zatrudnionych przy pilnowaniu mienia,
 • co do których lekarz profilaktyk (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad takim pracownikiem), na wniosek niepełnosprawnego, dopuścił pracę powyżej 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji).

Reklama

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego w wymiarze czasu pracy odpowiadającym jego niepełnosprawności oraz zgodnie z orzeczeniem lekarskim następuje od dnia następnego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności. W tym celu pracodawca powinien przede wszystkim przekazać pracownikowi informację o zmienionych warunkach zatrudnienia. Taka informacja może jednak ograniczyć się do podania, które z elementów poprzedniej informacji uległy zmianie. W przypadku pracowników niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym i znacznym) będą to normy czasu pracy oraz wymiar urlopu wypoczynkowego.

Warto również przeanalizować umowę o pracę z tym pracownikiem. Jeśli w jej treści wpisano, że pracownik wykonuje pracę po 8 godzin na dobę (choć w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko), a ze względu na stopień niepełnosprawności powinien pracować nie więcej niż 7 godzin na dobę, to takie zapisy wymagają korekty. Zmiany w tym zakresie z powodzeniem można wprowadzić w drodze porozumienia zmieniającego.

WAŻNE!

Niepełnosprawny pracownik nie może być zatrudniany w nadgodzinach oraz w porze nocnej. Pracownik może wykonywać pracę w ww. warunkach, jeżeli pracuje przy pilnowaniu lub pracę w takich warunkach (na wniosek pracownika) dopuścił lekarz profilaktyk lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę zdrowotną nad takim pracownikiem (art. 16 ustawy o rehabilitacji).

Wynagrodzenie i przerwa w pracy

Reklama

Zastosowanie skróconych norm czasu pracy nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Praca po 7 godzin dziennie jest bowiem dla pracownika niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym pracą „na pełny etat”. Dlatego też mimo mniejszej liczby godzin pracy wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej nie ulega zmianie, a wynagrodzenie określone w stawce godzinowej powinno ulec odpowiedniemu podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do skróconych norm czasu pracy (art. 18 ustawy o rehabilitacji). W praktyce chodzi o to, żeby przy zmniejszonej liczbie godzin pracy pracownik zachował wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości.

Przerwa od pracy przysługuje wszystkim pracownikom niepełnosprawnym niezależnie od stopnia ich niepełnosprawności, a więc nawet pracownikom niepełnosprawnym w stopniu lekkim. Dodatkowa przerwa dla niepełnosprawnego trwa 15 minut i może być spożytkowana przez pracownika na wypoczynek lub gimnastykę usprawniającą. Podobnie jak przerwa kodeksowa jest wliczana do czasu pracy pracownika, a więc jest płatna (art. 17 ustawy o rehabilitacji).


Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Pracownicy o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego takiego urlopu niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności (art. 19 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Prawo do kolejnych urlopów dodatkowych nabywa – podobnie jak w przypadku „zwykłego” urlopu wypoczynkowego.

WAŻNE!

Dodatkowy urlop nie przysługuje pracownikowi, który jest uprawniony do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli jednak wymiar tego urlopu jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności.

Dostosowanie stanowiska pracy – już bez opinii PIP

Dotychczas pracodawca niezapewniający warunków pracy chronionej mógł zatrudnić niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo w formie telepracy (świadczonej w domu pracownika) albo w zakładzie pracy po uzyskaniu pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego. Od 31 marca 2010 r. nie ma już takiego obowiązku. Wystarczy, że pracodawca przystosuje stanowisko pracy do potrzeb niepełnosprawnego. Natomiast PIP będzie przeprowadzać kontrole, sprawdzając, czy pracodawca wywiązał się z tej powinności (art. 1 ustawy z 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, DzU nr 40, poz. 223).

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2008 r. nr 14, poz. 92 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.