| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005 r. sygn. II PK 392/04

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005 r. sygn. II PK 392/04

1. Zmiana planu nauczania może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) z nauczycielem wykonującym wyłącznie funkcje wychowawcze w świetlicy, jeżeli w jej wyniku możliwe będzie przydzielenie zajęć wychowawczych w świetlicy nauczycielom prowadzącym działalność dydaktyczną, a niemających pełnego obciążenia. 2. Wskazanie przez szkołę jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zwrotu ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie narusza art. 30 § 4 k.p., jeżeli w okolicznościach sprawy, w tym uwzględniając informacje podane przez pracodawcę w inny sposób, stanowi to dostateczne skonkretyzowanie tej przyczyny.

Wyrok SN z dnia 9 sierpnia 2005 r. sygn. II PK 392/04

1. Zmiana planu nauczania może uzasadniać rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) z nauczycielem wykonującym wyłącznie funkcje wychowawcze w świetlicy, jeżeli w jej wyniku możliwe będzie przydzielenie zajęć wychowawczych w świetlicy nauczycielom prowadzącym działalność dydaktyczną, a niemających pełnego obciążenia.

2. Wskazanie przez szkołę jako przyczyny uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zwrotu ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie narusza art. 30 § 4 k.p., jeżeli w okolicznościach sprawy, w tym uwzględniając informacje podane przez pracodawcę w inny sposób, stanowi to dostateczne skonkretyzowanie tej przyczyny.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Zbigniew Hajn, Józef lwulski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 sierpnia 2005 r. sprawy z powództwa Teresy K. przeciwko Szkole Podstawowej [...] w P. z udziałem Ogólnopolskiego Akademickiego Związku Zawodowego w Warszawie o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 16 września 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dla Wrocławia Śródmieścia wyrokiem z dnia 5 maja 2004 r. [...] oddalił powództwo Teresy K. o przywrócenie do pracy w pozwanej Szkole Podstawowej w P.

Powódka była zatrudniona w Szkole Podstawowej w P. od dnia 2 stycznia 1986 r. Dnia 5 października 2000 r. decyzją burmistrza Miasta i Gminy P. nadano jej stopień nauczyciela mianowanego. W okresie od dnia 1 marca 2001 r. do dnia 28 lutego 2002 r. i od dnia 21 marca 2002 r. do dnia 28 lutego 2003 r. przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia. W dniu 25 kwietnia 2003 r. dyrektor Szkoły na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112zezm., dalej: Karta Nauczyciela) w związku ze zmianami planu nauczania uniemożliwiającymi dalsze zatrudnianie powódki w pełnym wymiarze zajęć rozwiązał z nią stosunek pracy z dniem 31 sierpnia 2003 r. Zgodnie z uchwałą zarządu Miasta i Gminy P. z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie określenia zasad opracowania projektów arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Gminy P. maksymalne normy zatrudnienia wychowawców świetlicy w placówce liczącej powyżej 250 uczniów dojeżdżających wynoszą 2 etaty, a w placówce liczącej powyżej 100 uczniów dojeżdżających 1 etat. W roku szkolnym 2002/2003 liczba uczniów w pozwanej Szkole wynosiła 455 (liczba oddziałów wynosiła 17), w tym dowożonych i dojeżdżających 205. Liczbę godzin w świetlicy ustalono na 39, co stanowiło 1,5 etatu (pensum dydaktyczne w świetlicy wynosi 26 godzin tygodniowo), przy zatrudnieniu w tym roku szkolnym 2 wychowawców świetlicy: Haliny U. - 26 godzin i powódki -13 godzin. W roku szkolnym 2003/2004 liczba uczniów w pozwanej Szkole wynosiła 421 (liczba oddziałów wynosiła 15), w tym dowożonych i dojeżdżających 184. Nie zmieniono liczby godzin w świetlicy w stosunku do poprzedniego roku. Nadal zatrudniano 2 wychowawców świetlicy: Halinę U. - 26 godzin i Elżbietę K. -13 godzin, przy czym Elżbieta K. obsadzała nadto 2/18 godzin dydaktycznych w klasach I -VI. W okresie, w którym powódka przebywała na urlopie dla poratowania zdrowia, przydzielane jej godziny pracy w świetlicy były rozdzielane pomiędzy nauczycieli nauczania początkowego. Dyrektor Szkoły wyłaniając spośród 12 osób, z których wszystkie były nauczycielami mianowanymi, osobę do zwolnienia kierował się kryteriami: jakości pracy, dyspozycyjnością nauczyciela - czasem faktycznie świadczonej pracy oraz jego sytuacją materialno-życiową Spośród wszystkich nauczycieli jedynie powódka i Elżbieta K. uzyskały pozytywne oceny pracy, pozostali nauczyciele legitymowali się oceną dobrą albo wyróżniającą. Elżbieta K. miała 20-letni staż pedagogiczny, zaś powódka 15-letni. W okresie od stycznia 1999 r. do kwietnia 2003 r. Elżbieta K. przebywała 48 dni na zwolnieniu lekarskim, 126 dni na urlopie macierzyńskim i 187 dni na urlopie dla poratowania zdrowia, zaś powódka 98 dni na zwolnieniu lekarskim i 710 dni na urlopie dla poratowania zdrowia. Obie nauczycielki są mężatkami i ich mężowie nie pracują Elżbieta K. ma 3 dzieci w wieku 2, 12, i 17 lat, zaś powódka ma jedno dziecko w wieku 15 lat.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »