| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca

Ekwiwalent za urlop dla niepełnoetatowca

Wyliczenie ekwiwalentu dla niepełnoetatowca na ogólnych zasadach może spowodować zaniżenie jego wysokości, co w konsekwencji może doprowadzić do odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Ogólne zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, zwane dalej rozporządzeniem. Zawarte w nim uregulowania odnoszące się do obliczania ekwiwalentu pieniężnego dotyczą jednak tylko osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie ma natomiast osobnych regulacji w stosunku do pracowników zatrudnionych na część etatu. Jak zatem postępować w ich przypadku?

Procedura obliczania ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop ustala się, stosując, z pewnymi zmianami określonymi w rozporządzeniu, zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego.

I tak, ustalając podstawę wymiaru ekwiwalentu:

 • stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu,
 • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy miesięczne w zmiennej wysokości, uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w przeciętnej wysokości z okresu 3 miesięcy,
 • składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.

Należy pamiętać, że ekwiwalent za niewykorzystany urlop ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Współczynnik ekwiwalentowy

Sumę miesięcznych wynagrodzeń ustalonych w sposób wskazany powyżej należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentowy, który służy do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu (§ 19 rozporządzenia). W 2009 r. współczynnik ten wynosi 21,08. Dotyczy on obliczania ekwiwalentu dla zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. I tu pojawia problem, gdyż, tak jak zaznaczono na wstępie, ustawodawca nie przewidział odrębnych regulacji do wyliczania ekwiwalentu dla niepełnoetatowców. W związku z powyższym w 2004 r. Departament Prawa Pracy Ministerstwa Gospodarki i Pracy zaproponował, aby wartość współczynnika ustalać proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Stanowisko to, powszechnie akceptowane, obowiązuje do dzisiaj. I tak, obliczając ekwiwalent dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu, współczynnik wyniesie 10,54, dla zatrudnionego na 3/4 etatu - 15,81, a dla zatrudnionego na 1/4 etatu - 5,27.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »