| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Urlop wychowawczy a likwidacja zakładu pracy

Urlop wychowawczy a likwidacja zakładu pracy

Nasza firma jest w likwidacji. Czy pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym i która nie podejmie już pracy w naszej firmie (umowa zostanie rozwiązana w czasie urlopu wychowawczego), okres tego urlopu trzeba wliczyć do okresu, od którego zależy wysokość odprawy z tytułu zwolnień grupowych?


RADA

Pracownicy, która zostanie zwolniona na urlopie wychowawczym, okres tego urlopu należy wliczyć do zakładowego stażu pracy, od którego zależy wysokość odprawy pieniężnej.

UZASADNIENIE

Prawo do odprawy pieniężnej przysługuje każdemu pracownikowi, z którym pracodawca zatrudniający co najmniej 20 osób rozwiązał umowę o pracę w wyniku grupowych lub indywidualnych zwolnień. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę nie może jednak leżeć po stronie pracownika.

Ustawa o zwolnieniach grupowych posługuje się pojęciem „zatrudnienia”, jednocześnie nie określa zasad obliczania okresów zatrudnienia koniecznych do nabycia uprawnień do odprawy pieniężnej. Za okres zatrudnienia u danego pracodawcy należy uznać okres od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia. Oznacza to, że zatrudnieniem jest cały czas pozostawania w stosunku pracy mimo okresów, w których pracownik rzeczywiście nie świadczył pracy. Istotne jest bowiem pozostawanie przez pracownika w stosunku pracy.

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem, z którego może skorzystać wyłącznie osoba mająca status pracownika, a więc osoba pozostająca w stosunku pracy niezależnie od podstawy jego nawiązania. Przebywanie przez pracownika na urlopie wychowawczym powoduje czasowe zawieszenie obowiązku świadczenia pracy po stronie pracownika, zaś po stronie pracodawcy zawieszenie obowiązku dopuszczenia go do pracy i wypłacania wynagrodzenia.

WAŻNE!

Mimo że podczas urlopu wychowawczego podstawowe prawa i obowiązki stron wynikające ze stosunku pracy są zawieszone i okres ten nie jest świadczeniem pracy, to okres ten nie przerywa okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Z chwilą zakończenia urlopu wychowawczego następuje wznowienie realizacji stosunku pracy. W okresie korzystania z urlopu wychowawczego pracownica jedynie nie świadczy dla Państwa pracy, a Państwo nie wypłacają jej wynagrodzenia.

Okres urlopu wychowawczego w dniu jego zakończenia wlicza się do okresu zatrudnienia określającego zakres uprawnień pracowniczych. Rozwiązanie umowy o pracę spowoduje jednocześnie zakończenie urlopu wychowawczego. Z tą chwilą będzie więc można wliczyć pracownicy ten okres do okresu zatrudnienia. Okres urlopu wychowawczego jest zaliczany zarówno do stażu pracowniczego ogólnego, np. prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiaru, jak i do stażu zakładowego mającego wpływ np. na wysokość odprawy pieniężnej przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Wliczenie okresu urlopu wychowawczego do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze, nie może nastąpić w czasie jego trwania; temu wliczeniu podlegają tylko okresy zakończonego urlopu wychowawczego.

Zaliczeniu do okresu zatrudnienia podlega jedynie okres urlopu wychowawczego od dnia udzielenia urlopu wychowawczego do dnia rozwiązania z pracownicą umowy o pracę, tj. okres faktycznego zatrudnienia (z dniem rozwiązania umowy o pracę kończy się urlop wychowawczy).

• art. 22 § 1 i § 11, art. 186, art. 1864, art. 1865 Kodeksu pracy,

• art. 1, art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.).

Magdalena Opalińska

specjalista w zakresie prawa pracy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »