| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Odwołanie dyrektora szkoły

Odwołanie dyrektora szkoły

Zamierzamy odwołać dyrektora szkoły na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Wiemy, że dyrektor należy do związków zawodowych. Czy z powodu pogorszenia się jego warunków pracy i płacy należy powiadomić związki zawodowe o zamiarze odwołania go ze stanowiska?

Nie, z uwagi na to, że dyrektor jako kierownik zakładu pracy nie może być uchwałą zarządu imiennie wskazanym pracownikiem upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Kurator oświaty wydaje opinię w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia organu odwołującego dyrektora. Niewydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Zgodę organizacji związkowej na odwołanie ze stanowiska dyrektora i pogorszenie jego warunków pracy i płacy organ odwołujący powinien otrzymać tylko wówczas, gdyby dyrektor był wskazany do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. Z uwagi na to, że dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy i w imieniu pracodawcy podejmuje wszystkie czynności z zakresu prawa pracy, nie może równocześnie reprezentować organizacji związkowej wobec kierownika zakładu pracy, organ odwołujący nie występuje do związków zawodowych o wyrażenie zgody na odwołanie ze stanowiska dyrektora. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 10 kwietnia 1997 r., I PKN 88/97, orzekając: „Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora szkoły stanowi jednostronną zmianę warunków pracy lub płacy na niekorzyść pracownika w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU nr 55, poz. 234 ze zm. – aktualnie DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.)”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »