Kategorie

BHP dla pracowników tymczasowych

Katarzyna Tomaszewska
Pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do jej wykonywania. Powinien zatem zadbać, aby kwestie te zostały odpowiednio uregulowane w umowie z agencją pracy.

Pracownik tymczasowy to szczególny rodzaj pracownika. Między pracownikiem a zakładem pracy nie dochodzi bowiem do zawarcia umowy o pracę. Pracownik wykonuje co prawda zlecone zadania, ale na podstawie umowy z agencją pracy tymczasowej. Ta zaś zawiera umowę z pracodawcą użytkownikiem.

Zawarcie umowy między pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej powinno być dokonane na piśmie.

W dokumencie tym należy określić:

• rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,

• wymagania kwalifikacyjne konieczne do jej wykonywania,

• przewidywany okres wykonywania pracy,

• wymiar czasu pracy oraz

• miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa między agencją a pracodawcą powinna zawierać nie tylko elementy ściśle prawnopracownicze. Pracodawca powinien zadbać również, aby znalazły się tam zagadnienia związane z bhp.

Takie działania rozwiążą problemy i ułatwią postępowanie w zakresie:

• prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem pracowników tymczasowych,

• objęcia pracowników tymczasowych profilaktyczną opieką zdrowotną i szkoleniami bhp,

• wyposażania pracowników tymczasowych w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

• kontroli nad pracownikami tymczasowymi wykonującymi czynności na terenie zakładu pracy,

• zgłaszania do agencji pracy tymczasowej wypadków pracowników tymczasowych i trybu postępowania powypadkowego.

WAŻNE!

W umowie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem powinno się również wskazać koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników wykonujących pracę w tym samym miejscu.

Obowiązki

Każdy pracodawca zatrudniający osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w firmie lub miejscu przez siebie wyznaczonym ma obowiązek zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Obowiązek ten dotyczy również pracowników tymczasowych. W związku z tym taki pracownik w okresie wykonywania pracy tymczasowej ma prawo korzystać z urządzeń socjalnych pracodawcy na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy.

Pracownikowi tymczasowemu nie wolno polecać wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej.

Często zdarza się, że w tym samym miejscu pracę wykonują pracownicy tymczasowi i inni pracownicy, np. etatowi. Ich pracodawcy (a więc agencja pracy tymczasowej i pracodawca) muszą w takim przypadku współpracować ze sobą. Dlatego też powinni wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. Powinni także ustalić zasady działania w razie wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pracowników lub wypadku przy pracy.

Natomiast do obowiązków pracownika tymczasowego należy przede wszystkim:

• poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazówek lekarza,

• przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp i ppoż.,

• przestrzeganie regulaminów i ustalonego porządku w zakładzie pracy,

• niezwłocznie zawiadomienie o zauważonym w firmie wypadku lub zagrożeniu życia bądź zdrowia ludzkiego i ostrzeżenie współpracowników, a także innych osób znajdujących się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

• dbanie o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu pracodawcy użytkownika,

• stosowanie środków ochrony zbiorowej, a także używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

• współdziałanie z pracodawcą użytkownikiem i osobami kierującymi w wypełnianiu ich obowiązków dotyczących bhp.

Pracownik tymczasowy tak jak każdy inny pracownik powinien wykonywać polecenia pracodawcy użytkownika sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń osób nim kierujących. Należy jednak pamiętać, że nie tylko pracownicy tymczasowi mają określone obowiązki w związku z wykonywaniem swojej pracy. Ma je również osoba nimi kierująca.

Powinna ona:

• prawidłowo zorganizować stanowisko pracy - stosownie do obowiązujących przepisów,

• dbać o terminowe dostarczanie środków ochrony indywidualnej, a także sprawdzać, czy są używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

• organizować, przygotowywać i prowadzić prace w taki sposób, aby pracownicy tymczasowi byli zabezpieczeni przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

• egzekwować przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp,

• zapewniać wykonanie zaleceń lekarza.

Wypadek pracownika tymczasowego

W razie wystąpienia wypadku przy pracy, w którym został poszkodowany pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik powinien bezzwłocznie podjąć określone przepisami działania.

Powinien on:

• zapewnić udzielenie pomocy poszkodowanemu,

• zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający:

- dopuszczenie do miejsca wypadku osób niepowołanych,

- uruchomienie bez koniecznej potrzeby maszyn i innych urządzeń technicznych, które w związku z wypadkiem zostały zatrzymane,

- dokonywanie zmiany położenia maszyn i innych urządzeń technicznych, jak również zmiany położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwalają odtworzyć jego okoliczności,

• zawiadomić niezwłocznie o wypadku agencję pracy tymczasowej zatrudniającą poszkodowanego,

• udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji i pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu okoliczności i przyczyny wypadku.

Powołanie zespołu powypadkowego

Reklama

Agencja pracy tymczasowej musi dopilnować, aby niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy przystąpił do ustalenia jego okoliczności i przyczyn. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie innego zakładu pracy, dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, czyli agencję pracy tymczasowej, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

Na wniosek agencji pracy tymczasowej poszkodowanego pracownika tymczasowego pracodawca użytkownik, na którego terenie miał miejsce wypadek, może ustalić okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie przekazać agencji dokumentację powypadkową do zatwierdzenia.

Podstawa prawna:

• art. 208 § 1, art. 211, 212 i art. 304 § 1 Kodeksu pracy,

• ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (DzU nr 166, poz. 1608 ze zm.).

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.