| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Profilaktyczna ochrona zdrowia > BHP w szkole

BHP w szkole

Pracuję w szkole podstawowej na wsi. Pracodawca nie zapewnia nam żadnych napojów i tłumaczy to faktem, że przepisy go do tego nie zobowiązują. Ponadto w szkole znajduje się tylko jedna toaleta, a łącznie zatrudnionych jest 20 pracowników. W naszej ocenie pracodawca narusza przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Czy mamy rację?

Tak, pracodawca swoim działaniem narusza przepisy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce zarówno uczniom, jak i nauczycielom zgodnie z § 2 rozporządzenia z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

Szczegółowe uregulowania dotyczące urządzeń higienicznosanitarnych, jak również zapewnienia pracownikom szkoły, w tym również nauczycielom, dostępu do wody lub innych napojów regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Jak wynika z § 112 ww. rozporządzenia, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Takim napojem może być również herbata.

Ponadto na pracodawcy zgodnie z § 111 powyższego rozporządzenia ciąży obowiązek zapewnienia pracownikom pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, których rodzaj, liczba i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Ustępy powinny być zlokalizowane w odległości nie większej niż 75 m od stanowiska pracy. Ponadto na każde 20 kobiet zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać jedna miska ustępowa, lecz nie mniej niż jedna miska przy mniejszej liczbie zatrudnionych.

W przypadku mężczyzn na każdych trzydziestu zatrudnionych na jednej zmianie powinna przypadać co najmniej jedna miska ustępowa i jeden pisuar, lecz nie mniej niż jedna miska i jeden pisuar przy mniejszej liczbie zatrudnionych (§ 25 ust. 1 ww. załącznika).

Kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawują związki zawodowe oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co wynika z art. 23 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 nr 79, poz. 854 ze zm.).

W przypadku gdy w ocenie związku zawodowego postępowanie pracodawcy jest niezgodne z prawem lub narusza zasady sprawiedliwości, związek może wystąpić do właściwego organu z żądaniem spowodowania usunięcia we właściwym trybie stwierdzonej nieprawidłowości.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »