reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Preferencyjne pożyczki dla pracodawców

Preferencyjne pożyczki dla pracodawców

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi lub osunięć ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, jakie miały miejsce w 2010 r., mogą otrzymać pożyczkę w wysokości poniesionej szkody, nie więcej niż 50 000 zł. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy, który w dniu powodzi zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników. Prawidłowo wykorzystana i rozliczona pożyczka może zostać umorzona w całości lub w 75 proc.

Pracodawcy, którzy ponieśli szkodę w wyniku powodzi mogą uzyskać pomoc w postaci pożyczki udzielonej na podstawie przepisów ustawy z 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r. (Dz.U. Nr 148, poz. 992) .

Ministerstwo pracy - pomoc dla pracowników i przedsiębiorców >>

O udzielenie pożyczki może starać się przedsiębiorca (również taki, który zawiesił wykonywanie działalności), który w dniu wystąpienia powodzi:

  • wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. Nr 193, poz. 1492 ze zm.),
  • zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników,
  • nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2 ze zm.),
  • nie korzystał z innej pomocy udzielanej ze środków publicznych na pokrycie tych samych szkód powstałych w wyniku powodzi.

Przedsiębiorca, który zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, może uzyskać pożyczkę w wysokości różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania określoną w umowie ubezpieczenia.

Pożyczki nie otrzyma przedsiębiorca:

  • który ma obowiązek zwrotu uzyskanej wcześniej pomocy publicznej w związku z decyzją Komisji Europejskiej uznającej tę pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem,
  • wykonujący działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Sejm za ułatwieniami dla poszkodowanych przez powódź >>

Wniosek o pożyczkę należy składać do funduszu pożyczkowego w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpienia szkody. Gdy przedsiębiorca poniósł szkodę przed 13 sierpnia 2010 r., termin ten jest liczony od tego dnia.

Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć:

  • zaświadczenie wójta gminy, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi;
  • oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków do otrzymania pożyczki, faktycznym wykonywaniu działalności w dniu wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu, oraz o tym, czy w dniu powodzi posiadał umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie prawa pracy i podatków

Źródło:

kadry.infor.pl
Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe (eMP)648.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe AGbiuro Adam Giedrojć

Nowoczesne biuro rachunkowe z profesjonalną obsługą małych i dużych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama