| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zbiorowe prawo pracy > Układy zbiorowe pracy > Wyrok SN z dnia 29 września 2005 r. sygn. I PK 531/03

Wyrok SN z dnia 29 września 2005 r. sygn. I PK 531/03

Roczny termin, o którym mowa w art. 2418 k.p. ma charakter ciągły, a więc stosuje się do niego odpowiednio art. 112 k.c., co oznacza, że jeden rok liczy się od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę do dnia, który odpowiada mu datą.

Roczny termin, o którym mowa w art. 2418 k.p. ma charakter ciągły, a więc stosuje się do niego odpowiednio art. 112 k.c., co oznacza, że jeden rok liczy się od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę do dnia, który odpowiada mu datą.

Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn

Sędziowie SN: Barbara Wagner (sprawozdawca), Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2005 r. sprawy z powództwa Kazimierza B. przeciwko Ochronie i Ratownictwu Sp. z o.o. w K. o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z siedzibą w Gdyni z dnia 10 czerwca 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy w Gdańsku wyrokiem z dnia 10 czerwca 2003 r. [...] zmienił wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Kwidzynie z dnia 25 marca 2003 r. [...], oddalający powództwo Kazimierza B. o przywrócenie do pracy na dotychczasowych warunkach, w ten sposób, że przywrócił go do pracy w Spółce z o.o. „Ochrona i Ratownictwo” w K.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena. Kazimierz B. był zatrudniony w „I.-P. K.” SA w K. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracował w Oddziale Wewnętrznej Służby Ochrony i Ratownictwa. W dniu 1 czerwca 2002 r. Oddział „Służby Ochrony i Ratownictwa I.-P. K.” SA został przejęty przez „Ochronę i Ratownictwo” Spółkę z o.o. w K., która stała się pracodawcą powoda i innych pracowników zatrudnionych w Oddziale. Ponadto nawiązano stosunki pracy z nowymi osobami. W chwili przejęcia w „I.-P. K.”

SA obowiązywał układ zbiorowy pracy. Nowy pracodawca poinformował pracowników, że zgodnie z art. 2418 § 1 k.p., w okresie jednego roku od przejścia zakładu pracy będą wobec nich stosowane postanowienia tego układu, natomiast po tym czasie zostaną zlikwidowane nagrody jubileuszowe jako niemające charakteru motywacyjnego. U strony pozwanej nie funkcjonowały organizacje związkowe. W dniu 21 lutego 2003 r. spółka „Ochrona i Ratownictwo” wypowiedziała powodowi warunki pracy i płacy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływał w dniu 31 maja 2003 r. Jako przyczynę wypowiedzenia strona pozwana wskazała upływ rocznego terminu obowiązywania poprzedniego układu zbiorowego pracy oraz „objęcie pracowników zasadami wynagradzania wynikającymi z Regulaminu Wynagradzania obowiązującego u pozwanego.” Pracodawca wypowiedział warunki pracy i płacy również innym pracownikom przejętym z „I.-P. K.” SA w K. Po upływie okresu wypowiedzenia, to jest od 1 czerwca 2003 r., strona pozwana zaproponowała Kazimierzowi B. nowe wynagrodzenie. Zastrzegła, że jeżeli do 15 kwietnia 2003 r. powód nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, uzna, iż wyraził na nie zgodę. W razie odmowy przyjęcia proponowanych warunków, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu z dniem 31 maja 2003 r.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »