Kategorie

Czy kwota wolna od potrąceń jest taka sama w każdym miesiącu

Bogusław Nowakowski
Zatrudniamy 30 pracowników, dlatego sami naliczamy i wypłacamy zasiłki. W kwietniu 2010 r. otrzymaliśmy wezwanie do dokonywania potrąceń alimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika na łączną kwotę 2580 zł. Pracownik, którego tytuł dotyczy, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego od 11 grudnia 2009 r. do 10 maja 2010 r. Podstawa naliczenia świadczenia rehabilitacyjnego po potrąceniu składek (13,71%) wynosi 1294,35 zł. Jak należy dokonać potrąceń? Czy ustalona kwota wolna od potrąceń jest jednakowa dla świadczeń przysługujących za część miesiąca i za cały miesiąc?

W związku z otrzymanym wezwaniem do dokonywania potrąceń świadczeń alimentacyjnych mogą Państwo z przysługującego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego potrącić nie więcej niż 60% kwoty świadczenia. Przed dokonaniem potrącenia powinni Państwo ustalić kwotę wolną od potrąceń — jest to kwota zasiłku w części odpowiadającej 50% najniższej emerytury, tj. 353,15 zł (706,29 zł x 50%). Jeżeli świadczenie przysługuje za część miesiąca, kwotę wolną od potrąceń powinni Państwo ustalić proporcjonalnie do okresu, za jaki przysługuje prawo do świadczenia rehabilitacyjnego.

UZASADNIENIE

Potrąceń i egzekucji z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego dokonuje się na zasadach określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 833 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Potrącenia z zasiłków/świadczenia rehabilitacyjnego dokonuje ZUS lub pracodawca, jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników (art. 61 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a ustawy zasiłkowej).

Do świadczeń bezegzekucyjnych podlegających potrąceniu z przysługującego pracownikowi świadczenia chorobowego należą (art. 139 ust. 1 ustawy emerytalnej):

 • kwoty świadczeń z tytułu pozostawania bez pracy (zasiłek dla bezrobotnych, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne świadczenie z tytułu pozostawania bez pracy) wypłaconych za okres, za który został przyznany zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne — do wysokości 50% kwoty zasiłku,
 • kwoty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie – do wysokości 50% kwoty zasiłku,
 • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego — do wysokości 60% kwoty zasiłku, a jeżeli należności te mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącana, nie wystarcza na pełne pokrycie tych roszczeń, potrącenia ustala się proporcjonalnie do wysokości udziału każdej z tych należności w łącznej sumie należności określonych w tytułach wykonawczych.
Reklama

Przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności innych niż alimentacyjne — ustala się kwotę wolną od potrąceń i egzekucji (art. 141 ust. 1 ustawy emerytalnej). Jest to część kwoty świadczenia nieobjęta egzekucją (potrąceniami) i jest dodatkowym zabezpieczeniem dla osób pobierających świadczenia. Kwota wolna od potrąceń na należności alimentacyjne wynosi 50% kwoty najniższej emerytury. Od 1 marca 2010 r. najniższa emerytura wynosi 706,29 zł .

Przesłane do Państwa wezwanie do dokonywania potrąceń jest podstawą do potrąceń należności alimentacyjnych ze świadczenia rehabilitacyjnego pracownika. Kwota potrącenia alimentacyjnego nie może przekroczyć 60% kwoty świadczenia rehabilitacyjnego, które przysługuje pracownikowi w miesiącach, w których będzie dokonywane potrącenie.

W przypadku dokonywania potrącenia alimentacyjnego za cały kalendarzowy miesiąc kwota wolna od potrąceń wynosi 50% najniższej emerytury.

Jeżeli potrącenie jest dokonywane ze świadczenia przysługującego za część miesiąca, kwotę wolną od potrąceń należy obliczyć proporcjonalnie do liczby dni, za które w danym miesiącu pracownikowi przysługuje zasiłek/świadczenie rehabilitacyjne.

Zgodnie z praktyką stosowaną przez ZUS, ustalając kwotę wolną od potrąceń, 50% najniższej emerytury dzielimy przez 30, a następnie tak ustaloną kwotę za jeden dzień mnożymy przez liczbę dni pobierania świadczenia.

WAŻNE!

Kwotę wolną od potrąceń należy ustalić dzieląc 50% lub 60% najniższej emerytury przez 30 i mnożąc przez liczbę dni pobierania świadczenia w danym miesiącu; nie ma znaczenia, czy miesiąc ma 28, 30 czy 31 dni kalendarzowych.

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego Państwa pracownika stanowi kwota 1294,35 zł. Pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym od 11 grudnia 2009 r. Świadczenie rehabilitacyjne przysługujące mu za kwiecień 2010 r. wynosi 75% podstawy wymiaru, ponieważ świadczenie to pobiera ponad 90 dni (art. 19 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Za kwiecień 2010 r. pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 970,80 zł:

 • 1294,35 zł x 75% = 970,76 zł,
 • 970,76 zł : 30 dni = 32,36 zł,
 • 32,36 zł x 30 dni świadczenia rehabilitacyjnego = 970,80 zł.
Reklama

Mają Państwo obowiązek dokonać potrącenia alimentacyjnego, dlatego mogą Państwo zająć 60% kwoty przysługującego pracownikowi świadczenia (970,80 zł x 60% = 582,48 zł). Jednak przed potrąceniem należy uwzględnić kwotę zasiłku wolną od potrąceń, która wynosi 50% najniższej emerytury (706,29 zł x 50% = 353,15 zł).

Z kwoty świadczenia rehabilitacyjnego przed dokonaniem potrąceń powinni też Państwo potrącić zaliczkę na podatek dochodowy (971 x 18%) — 46,33 zł = 128,45 zł, po zaokrągleniu 128 zł.

Z przysługującego pracownikowi w kwietniu 2010 r. świadczenia rehabilitacyjnego mogą Państwo potrącić kwotę 489,65 zł na podstawie alimentacyjnego tytułu wykonawczego, zgodnie z wyliczeniem:

970,80 zł (świadczenie brutto) — 128,00 zł (podatek) — 353,15 zł (kwota wolna od potrąceń) = 489,65 zł.

Wyliczona kwota 582,48 zł jest niższa od 60% wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. W kwietniu 2010 r. mogą więc Państwo z przysługującego pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego dokonać potrącenia alimentacyjnego w kwocie 489,65 zł.

Jeżeli Państwa pracownik zakończy pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego 10 maja 2010 r., to dokonując potrącenia alimentacyjnego w maju kwotę wolną od potrąceń powinni Państwo zmniejszyć odpowiednio do okresu, za jaki pracownik otrzyma świadczenie.

Kwotę potrącenia w maju 2010 r. powinni Państwo wyliczyć w następujący sposób:

 • wysokość świadczenia rehabilitacyjnego w maju:

32,36 zł x 10 dni świadczenia = 323,60 zł,

 • maksymalna kwota potrącenia:

323,60 zł x 60% = 194,16 zł,

 • kwotę wolną od potrąceń należy zmniejszyć odpowiednio do okresu, za jaki pracownik otrzyma świadczenie:

353,15 zł (50% najniższej emerytury) : 30 dni = 11,77 zł.

11,77 zł x 10 dni świadczenia = 117,70 zł,

 • ze świadczenia należy potrącić zaliczkę na podatek dochodowy:

324 zł x 18% = 58,32 zł, po zaokrągleniu 58 zł,

 • z przysługującego świadczenia za maj 2010 r. mogą Państwo potrącić kwotę 147,90 zł i jest ona niższa niż 60% wysokości świadczenia, zgodnie z wyliczeniem:

323,60 zł (kwota świadczenia) — 58 zł (zaliczka na podatek) — 117,70 zł (kwota wolna od potrąceń) = 147,90 zł.

Podstawa prawna

 • art. 833 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • art. 19 ust. 1, art. 61, art. 66 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.),
 • art. 139–142 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
 • komunikat Prezesa ZUS z 15 lutego 2010 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych oraz kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent (M.P. Nr 10, poz. 110).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?