| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe i premie kwartalne

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe i premie kwartalne

Nasz pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie na okres 2 tygodni w lutym. Jest zatrudniony na umowę na czas określony od 1 marca 2011 r. z wynagrodzeniem godzinowym 18 zł/godzinę i dodatkowo otrzymuje kwartalną premię uznaniową wynosząca w marcu 2011 r. 100 zł, w czerwcu 500 zł, we wrześniu 500 zł oraz w grudniu 600 zł. W jaki sposób wyliczyć pracownikowi świadczenie chorobowe? Jakie świadczenie mu wypłacić?

RADA

Pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego będzie stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od marca 2011 r. do stycznia 2012 r., ustalone ze stawki godzinowej oraz 1/10 premii kwartalnych wypłaconych za I, II, III i IV kwartał 2011 r., tj. proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w kwartałach poprzedzających wystąpienie choroby.

UZASADNIENIE

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę i finansowane z jego funduszy przez łącznie 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia). Po wyczerpaniu tego limitu, w przypadku kolejnych okresów niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego (wypłaca go albo pracodawca, albo ZUS w zależności od tego, kto jest płatnikiem zasiłków). Wynagrodzenie chorobowe oblicza się na takich samych zasadach, jak zasiłek. Oznacza to, że po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku, dzieli się ją przez 30, otrzymaną dniówkę mnoży przez odpowiedni wskaźnik procentowy – zazwyczaj jest to 80% i uzyskaną kwotę mnoży przez liczbę dni widniejących na blankiecie zwolnienia lekarskiego. Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe przysługują bowiem za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

WAŻNE!

Świadczenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym również za dni wolne od pracy, tj. soboty, święta, niedziele.

Podstawę wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy, podstawę ustala się z wynagrodzenia uzyskanego tylko za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Gdyby więc pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca, wówczas wynagrodzenia z tego miesiąca nie należałoby uwzględniać w podstawie zasiłku. Jednak w przedstawionej przez Państwa sytuacji w obliczeniach należy uwzględnić marzec 2011 r., gdyż zatrudnienie trwało przez cały ten miesiąc (od 1 marca 2011 r.).

Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi wynagrodzenie pracownika wykazywane w ZUS jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, po pomniejszeniu go o kwotę składek odpowiadającą 13,71% finansowanych przez pracownika. Podstawę wymiaru świadczenia chorobowego wylicza się uwzględniając tylko składniki:

● stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe oraz
● niewypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych.

Sposób pomniejszania takiego świadczenia może wynikać z wewnętrznych przepisów płacowych, np. regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego pracy bądź bezpośrednio z umowy o pracę. Jeżeli takich postanowień nie ma, należy przyjąć, że dany składnik nie przysługuje za okresy pobierania świadczeń chorobowych i powinien podwyższać podstawę zasiłkową, chyba że z dokumentacji płacowej, np. listy płac, wynika, że faktycznie pracownik taki składnik otrzymał w całości mimo choroby. Wówczas nie wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego. Poszczególne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłkowej w zależności od tego, za jaki okres przysługują. Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy. Natomiast premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne i niewypłacane za okresy niezdolności do pracy, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru – w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęła się choroba.

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres 4 kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, premie i inne składniki za okresy kwartalne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których składnik za okresy kwartalne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia 2011 r. Stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w grudniu 2011 r. Pracownik otrzymał we wrześniu premię kwartalną za III kwartał w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego w tym kwartale okresu zatrudnienia, tj. za dwa miesiące (sierpień i wrzesień). Przy obliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres od sierpnia do listopada należy doliczyć premię kwartalną w wysokości 1/2 kwoty wypłaconej za III kwartał.

Czytaj także

Autor:

specjalista ds. kadr i płac

Źródło:

INFOR
INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »