| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega pracownik zawierający dodatkowo umowę zlecenia

Podmiot zawierający umowę zlecenia z osobą jednocześnie zatrudnioną w ramach stosunku pracy musi ustalić, czy zleceniobiorca podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych. W tym celu zleceniodawca musi uzyskać od ubezpieczonego niezbędne informacje, a potem na bieżąco sprawdzać ich aktualność. Płatnik odpowiada bowiem za prawidłowe rozliczenie składek niezależnie od tego, czy zleceniobiorca przekaże prawidłowe dane oraz czy będą one aktualne.

Pracownik zawsze podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) w okresie od powstania do ustania stosunku pracy (art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 1 ustawy systemowej). Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków – obowiązek zgłoszenia do ww. ubezpieczeń pracownika powstaje zawsze, niezależnie od tego, jaki rodzaj umowy o pracę został zawarty, w jakim wymiarze czasu pracy, za jakim wynagrodzeniem i bez względu na inne tytuły do ubezpieczeń, które posiada pracownik.

WAŻNE!

Nie istnieją żadne okoliczności, które zwalniałyby pracodawcę z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy.

Z kolei zleceniobiorca, zasadniczo, jest obejmowany obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) w okresie od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy (art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy systemowej). Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić w każdej chwili, jeżeli przekaże płatnikowi składek-zleceniodawcy wniosek wyrażający wolę przystąpienia do tego ubezpieczenia (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Ta generalna zasada nie będzie jednak miała zastosowania w licznych sytuacjach, kiedy umowa zlecenia nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Zdarza się tak np. w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń, m.in. gdy zleceniobiorca jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obydwie grupy ubezpieczonych (pracownicy i zleceniobiorcy), co do zasady, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Osoba, która jednocześnie spełnia warunki do objęcia jej obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu stosunku pracy oraz jako zleceniobiorca, jest obejmowana tymi ubezpieczeniami wyłącznie z tytułu stosunku pracy, jeśli w umowie o pracę ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie, a w razie braku tej gwarancji (pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy) – jeśli podstawa wymiaru składek z tytułu stosunku pracy w przeliczeniu na okres miesiąca wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (art. 9 ust. 1 i 1a ustawy systemowej).

W celu prawidłowego ustalenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorcę zatrudnionego jednocześnie w ramach stosunku pracy, kluczowe jest ustalenie, czy zlecenie wykonuje na rzecz innego płatnika czy na rzecz własnego pracodawcy.

Odpowiedzi na pytania Czytelników

(?) Zamierzamy zatrudnić na umowę zlecenia 24-letniego studenta. Jest on także zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy. Czy powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego?

Nie, student w wieku 24 lat, bez względu na posiadanie innych tytułów do ubezpieczeń, z tytułu umowy zlecenia nie powinien być zgłoszony ani do ubezpieczeń społecznych, ani do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zleceniobiorcy nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat (art. 6 ust. 4 ustawy systemowej). Ci zleceniobiorcy nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Zatem nie powinni być zgłaszani również do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu m.in. z tytułu umowy zlecenia podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi (z art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy zdrowotnej).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »