reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Jakie zmiany emerytalne wprowadzono dla służb mundurowych

Jakie zmiany emerytalne wprowadzono dla służb mundurowych

Od 1 stycznia 2013 r. zmienią się zasady przechodzenia na emeryturę żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych. Po nowelizacji przepisów świadczenie emerytalne nabędą oni dopiero po 25 latach służby i ukończeniu 55. roku życia, a jego wysokość będzie uzależniona od średniego uposażenia z 10 lat służby.

Reforma emerytalna obejmie również żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych (m.in. Policji, ABW, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej czy Służby Więziennej). Nowe zasady przechodzenia tych osób na emeryturę zmierzają w kierunku zaostrzenia warunków uzyskania tego świadczenia, ale jednak pozostawiają tym grupom zawodowym możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę w stosunku do pozostałych grup zawodowych.

Emerytura na warunkach obowiązujących do końca 2012 r.

Obecnie obowiązujące regulacje przewidują możliwość uzyskania emerytury wojskowej (przez byłego żołnierza zawodowego) lub emerytury policyjnej (przez byłego funkcjonariusza służb mundurowych), który w dniu zwolnienia ze służby posiada co najmniej 15 lat tej służby. Uzyskanie tego świadczenia nie jest więc uzależnione od osiągnięcia określonego wieku emerytalnego.

Wysokość emerytury wojskowej lub policyjnej wynosi 40% podstawy jej wymiaru i wzrasta o 2,6% tej podstawy za każdy dalszy rok służby (powyżej 15 lat). Przepisy przewidują również możliwość podwyższenia emerytury (o określony procent podstawy jej wymiaru) m.in. za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych (po 0,5% podstawy wymiaru emerytury), a w przypadku osób, które wstąpiły do służby przed 2 stycznia 1999 r., również za:

 • każdy rok okresów składkowych w rozumieniu ustawy emerytalnej poprzedzających służbę, nie więcej jednak niż za 3 lata tych okresów (po 2,6% podstawy wymiaru emerytury),
 • każdy rok okresów składkowych w rozumieniu ustawy emerytalnej ponad 3-letni okres składkowy (po 1,3% podstawy wymiaru emerytury),
 • każdy rok okresów nieskładkowych w rozumieniu ustawy emerytalnej poprzedzających służbę (po 0,7% podstawy wymiaru emerytury).

Emerytura wojskowa lub policyjna nie może być wyższa niż 75% podstawy jej wymiaru (art. 18 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy oraz art. 18 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy). Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi lub funkcjonariuszowi w ostatnim miesiącu pełnienia służby.

Po nowelizacji przepisów, od 1 stycznia 2013 r. możliwość nabycia uprawnień emerytalnych na dotychczasowych zasadach będą mieli żołnierze i funkcjonariusze, którzy zostali powołani (przyjęci) do służby najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Od tej zasady nowelizacja przewiduje pewne wyjątki. Obecnie obowiązujące zasady przechodzenia na emeryturę będą dotyczyły również:

 • żołnierzy pełniących służbę kandydacką 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackiej,
 • żołnierzy powołanych do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnili służbę w: Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, ABW, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której zostali powołani przed 1 stycznia 2013 r.,
 • funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem pełnili służbę w ww. jednostkach, do której zostali przyjęci przed 1 stycznia 2013 r.,
 • funkcjonariuszy przyjętych do służby po 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym przyjęciem pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę kandydacką, do której zostali powołani przed 1 stycznia 2013 r.

WAŻNE!

Emeryturę wojskową lub policyjną na dotychczas obowiązujących zasadach będą mieli żołnierze i funkcjonariusze powołani lub przyjęci do służby najpóźniej 31 grudnia 2012 r.

Pozostałe osoby (a więc te, które zostały powołane lub przyjęte do służby po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. i nie zostały wymienione wyżej) przejdą na emeryturę wojskową lub policyjną zgodnie z nowymi przepisami.

PRZYKŁAD

Jan R. został powołany do zawodowej służby wojskowej od 1 czerwca 2005 r. Po 5 latach wystąpił ze służby i wyjechał do pracy za granicę. W przyszłym roku planuje powrót do kraju i zamierza starać się o przyjęcie do służby w Policji. Mimo że stanie się to po 31 grudnia 2012 r., dzięki pełnionej przed 2013 r. służbie w charakterze żołnierza zawodowego będzie mógł w przyszłości przejść na emeryturę przyznawaną według obecnie obowiązujących zasad, a więc już po 15 latach służby i bez względu na osiągnięty wiek.

Warunki uzyskania emerytury od 1 stycznia 2013 r.

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2013 r., przewidują znaczne zaostrzenie warunków uzyskania emerytury wojskowej lub policyjnej. Po zmianie przepisów świadczenie to będzie mogło być przyznane odpowiednio żołnierzowi zawodowemu lub funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu tego zwolnienia ukończył 55 lat i ma co najmniej 25 lat służby (art. 1 ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu...). Prawo do tej emerytury będzie mógł on nabyć również wtedy, gdy wymagany wiek 55 lat ukończy już po zwolnieniu ze służby, jeśli zwolnienie ze służby nastąpi z przyczyn określonych w ustawie, których zaistnienie jest niezależne od żołnierza lub funkcjonariusza. W przypadku żołnierza zawodowego nowelizacja zalicza do tych przyczyn:

 • stwierdzenie niezdolności do służby przez komisję lekarską,
 • upływ terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ,
 • niewyznaczenie na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej,
 • niewyznaczenie na stanowisko służbowe na kolejną kadencję,
 • zaistnienie potrzeb Sił Zbrojnych – za pisemną zgodą żołnierza.

Z kolei funkcjonariusz, który wymagany wiek 55 lat ukończy po zwolnieniu ze służby, będzie mógł nabyć prawo do emerytury policyjnej, jeśli zwolnienie to nastąpi wskutek przyczyn niezależnych od funkcjonariusza, takich jak m.in.:

 • orzeczenie trwałej niezdolności do pracy (całkowitej niezdolności do służby) przez komisję lekarską,
 • likwidacja stanowiska służbowego zajmowanego przez funkcjonariusza ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz CBA, gdy nie ma możliwości mianowania go na równorzędne stanowisko służbowe, a nie wyraził zgody na przeniesienie go na niższe stanowisko służbowe,
 • likwidacja jednostki służby lub jej reorganizacja połączona ze zmniejszeniem obsady etatowej, jeżeli przeniesienie funkcjonariusza do innej jednostki lub na niższe stanowisko służbowe nie jest możliwe,
 • osiągnięcie 30-letniego stażu służby w Służbie Więziennej.

Przy ustalaniu 25-letniego okresu służby wymaganego do przyznania emerytury wojskowej będą uwzględniane również okresy równorzędne ze służbą wojskową uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury policyjnej, a także:

 • okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz kary aresztu wojskowego, w przypadku gdy żołnierz został uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone, w tym również warunkowo,
 • okresy, w czasie których żołnierz nie pełnił służby wskutek wymierzonej mu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej – jeżeli następnie została ona uchylona.
 • okresy urlopu wychowawczego, udzielonego w trakcie pełnienia służby, w wymiarze łącznym nie większym niż 3 lata.

Ustalając wymagany okres służby organ emerytalny nie uwzględni natomiast okresu pracy wykonywanej przez żołnierza zawodowego poza granicami Polski w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)19.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama