Kategorie

Umowa zlecenia na rzecz pracodawcy - obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zatrudniamy pracownika na podstawie umowy o pracę od stycznia 2010 r. Dodatkowo zawarliśmy z nim umowę zlecenia na wykonanie projektu na okres od stycznia do grudnia 2011 r. Z umowy o pracę pracownik miesięcznie otrzymuje 2850 zł, natomiast z umowy zlecenia 1300 zł. Pracownik przedłożył nam zwolnienie lekarskie na okres 2 tygodni w sierpniu br. Wcześniej chorował również przez 2 tygodnie (14 dni) w marcu. Jak obliczyć świadczenie dla tego pracownika? Czy wynagrodzenie z obydwu umów należy za marzec uzupełnić?

W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 2 tygodnie niezdolności do pracy w sierpniu br. należy uwzględnić:

 • wynagrodzenie zasadnicze z okresu od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r. Wynagrodzenie z umowy o pracę należy uzupełnić za marzec, gdyż pracownik przepracował więcej niż połowę obowiązującego go czasu pracy w tym miesiącu;
 • wynagrodzenie z umowy zlecenia za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, czyli od stycznia do lipca br. Wynagrodzenia za marzec nie należy uzupełniać, gdyż uwzględnia się je w kwocie faktycznie wypłaconej, bez uzupełniania.

UZASADNIENIE

Za pracownika, na podstawie przepisów ubezpieczeniowych, uważa się nie tylko osobę pozostającą w stosunku pracy, ale również osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli osoba zawarła taką umowę z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy (art. 8 ust. 1 i ust. 2a ustawy systemowej). Umowa zawarta z pracodawcą lub wykonywana na jego rzecz, choćby była podpisana z innym podmiotem, jest traktowana jak łączący strony stosunek pracy, a wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej jest traktowane jak wynagrodzenie z umowy o pracę. Oznacza to, że umowa cywilnoprawna jest oskładkowana jak umowa o pracę, a podleganie ubezpieczeniom społecznym z umowy zlecenia, w tym chorobowemu, ma charakter obowiązkowy. Z tych powodów, w przypadku pracowników-zleceniobiorców w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także chorobowe i wypadkowe, uwzględnia się również wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej (art. 18 ust. 1a ustawy systemowej). Taki sposób ustalania podstawy wymiaru składek ma bezpośredni wpływ na wysokość podstawy wymiaru świadczeń chorobowych.

WAŻNE!

Wynagrodzenie z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz jest traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz są od niego opłacane składki jak z wynagrodzenia z umowy o pracę.


Reklama

Podstawę wymiaru zasiłku, a także wynagrodzenia chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem (a więc również pracownikowi wykonującemu zlecenie dla swojego pracodawcy), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy zatrudnienia, podstawę wymiaru świadczenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia, przypadające przed miesiącem, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Przy obliczaniu zasiłku chorobowego wynagrodzenie z dodatkowej umowy zlecenia traktowane jest jak czasowy składnik wynagrodzenia przysługujący z umowy o pracę lub z innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, tylko do określonego terminu. Składników tych nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego należnego za okres po tym terminie. Jednak w Państwa przypadku wynagrodzenie z umowy zlecenia przyjmujemy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdyż umowa została zawarta do końca roku, czyli trwa w okresie zachorowania.

W przypadku Państwa pracownika podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za sierpień br. należy ustalić z:

 • wynagrodzenia z umowy o pracę wypłaconego za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r.
 • wynagrodzenia ze zlecenia wypłaconego za okres od stycznia do lipca 2011 r.

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania zlecenia wlicza się do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w kwocie faktycznie wypłaconej, bez jego uzupełniania. Oznacza to, że wynagrodzenia za marzec, kiedy to pracownik również chorował, nie należy uzupełniać, lecz przyjąć je w rzeczywiście uzyskanej wysokości. Jeżeli pracownik ze względu na chorobę nie wykonał w pełni zlecenia, jego wynagrodzenie mogło ulec odpowiedniemu obniżeniu. Jednak, ze względu na samodzielne kierowanie tokiem prac przez zleceniobiorcę, choroba wcale nie musiała oznaczać opóźnień czy braku postępów w realizacji zlecenia. Mimo choroby zleceniobiorca mógł więc otrzymać w marcu br. przysługującą mu stawkę wynagrodzenia w pełnej wysokości.


W przypadku wynagrodzenia za pracę na podstawie stosunku pracy, jeżeli w 12-miesięcznym okresie branym do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownik nie osiągnął tego wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego:

 • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;
 • przyjmuje się, po odpowiednim uzupełnieniu, wynagrodzenie z miesięcy, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.
Reklama

Państwa pracownik chorował łącznie przez 14 dni (okres ten obejmował również dni wolne od pracy), a więc pracownik przepracował ponad połowę obowiązującego go czasu pracy w danym miesiącu, zatem wynagrodzenie za marzec br. należy uzupełnić. Jeżeli wynagrodzenie jest określone w umowie o pracę w stałej miesięcznej wysokości, za podstawę wymiaru należy przyjąć wynagrodzenie określone w umowie o pracę (art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy zasiłkowej).

Gdyby pracownik faktycznie przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy w marcu, wtedy wynagrodzenia z tego miesiąca nie należałoby uwzględniać w podstawie wymiaru świadczenia, a podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za sierpień należałoby obliczyć tylko z 11 miesięcy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć z uwzględnieniem:

 • wynagrodzenia ze zlecenia wypłaconego za okres od stycznia do lipca br. (przyjmijmy, że wynagrodzenie za marzec wyniosło 712,84 zł ze względu na chorobę) oraz
 • wynagrodzenia za pracę wypłaconego za okres od sierpnia 2010 r. do lipca 2011 r., w tym uzupełnione wynagrodzenie za marzec 2011 r. – 2850 zł (jego wysokość ustalona jest w stałej miesięcznej wysokości w umowie).

Wynagrodzenie chorobowe pracownika obliczamy w następujący sposób:

● 2850 zł – (2850 zł x 13,71%) = 2459,26 zł – miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę po potrąceniu składek finansowanych ze środków pracownika,

● 2459,26 zł x 12 miesięcy = 29 511,12 zł – przeciętne wynagrodzenie z umowy o pracę z 12 miesięcy kalendarzowych,

● 1300 zł – (1300 zł x 13,71%) = 1121,77 zł – miesięczne wynagrodzenie z umowy zlecenia po potrąceniu składek finansowanych ze środków pracownika,

● 1121,77 zł x 6 miesięcy = 6730,62 zł – przeciętne wynagrodzenie z umowy zlecenia za pełne 6 miesięcy wykonywania zlecenia,

● 712,84 zł – (712,84 zł x 13,71%) = 615,11 zł – wynagrodzenie z umowy zlecania za marzec 2011 r. po potrąceniu składek finansowanych ze środków pracownika,

● 6730,62 zł + 615,11 zł = 7345,73 zł – przeciętne wynagrodzenie z umowy zlecenia wchodzące do podstawy wymiaru zasiłku za okres od stycznia do lipca 2011 r.,

● 29 511,12 zł + 7345,73 zł = 36 856,85 zł,

● 36 856,85 zł : 12 miesięcy = 3071,40 zł – podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego za sierpień,

● 3071,40 zł : 30 dni = 102,38 zł – stawka za jeden dzień niezdolności do pracy,

● 102,38 zł x 14 dni = 1433,32 zł – stawka za 14 dni niezdolności do pracy.

Podstawa prawna

 • art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 2, art. 38 ust. 2, art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 8 ust. 1, ust. 2a, art. 18 ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Urlopy wypoczynkowe – udzielanie i rozliczanie w dobie COVID-19 (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.