Kategorie

Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe zleceniobiorców

Od stycznia 2010 r. pracodawca poniesie wyższe koszty zatrudnienia, gdyż ustawodawca wprowadził obowiązek podlegania zleceniobiorców ubezpieczeniom wypadkowym.

Ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe wprowadza zmianę do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Ustawa zmieniająca wprowadza:

 • zmiany w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • zmianę dotyczącą obowiązku składania dokumentacji ZUS w czasie zawieszenia prowadzenia działalności na gruncie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego na zleceniobiorców wykonujących zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy,
 • rezygnację z określania terminu do złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi w przypadku zamiaru kontynuowania tych ubezpieczeń,
 • zwolnienie duchownych opłacających składki na ubezpieczenia społeczne wyłącznie za siebie z konieczności comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych oraz
 • zmiany w ustawie - Prawo bankowe.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe

Zmiana wprowadzona w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy nowelizującej zawiera rozszerzenie obowiązkowego ubezpieczenia wypadkowego na zleceniobiorców wykonujących zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Z powyższego wynika, że od dnia wejścia w życie przepisów tej ustawy pracodawcy będą zobowiązani do odprowadzania za wszystkich pracowników obowiązkowych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Reklama

Ustawodawca, konstruując nowe brzmienie przepisu art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wyszedł z założenia, że ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stanowią od początku istnienia ubezpieczeń społecznych integralną priorytetową część tych systemów. Istotną cechą ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych było i jest stopniowe obejmowanie ochroną ubezpieczeniową wszystkich pracujących. Szybki wzrost popularności umów zlecenia, zawieranych w szczególności na rynku usług finansowych, nie może powodować zwiększania się liczby osób pozostających poza ochroną ubezpieczeniową.

Przepisy obecnie obowiązującej ustawy nakładają na pracodawcę obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie wypadkowe jedynie od pensji pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nie ma takiego obowiązku w stosunku do pracujących poza siedzibą firmy, np. na umowę zlecenia lub o dzieło. Natomiast obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają jedynie ci zleceniobiorcy, którzy wykonują umowę w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy (art. 12 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Konsekwencje wprowadzonej zmiany

Objęcie zleceniobiorców wykonujących umowę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy ubezpieczeniem społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych spowoduje:

 • obciążenie zleceniodawców składką na to ubezpieczenie za wspomniane osoby,
 • objęcie tych zleceniobiorców uprawnieniami do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (jednorazowe odszkodowania, zasiłki chorobowe, renty).

Dla pracodawcy oznacza to, że ubezpieczeniem wypadkowym objęci zostaną wszyscy zleceniobiorcy - tak jak są nim objęci wszyscy pracownicy niezależnie od miejsca wykonywania pracy, a co za tym idzie - wzrost kosztów zatrudniania pracowników.

Należy podkreślić, że na etapie projektowania ustawy zmieniającej propozycje ustawodawcy zostały poddane krytyce ze strony Konfederacji Pracodawców Polskich i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Zastrzeżenia dotyczyły:

 • zwiększenia obciążeń składkowych dla pracodawców (zleceniodawców) w dobie kryzysu gospodarczego oraz
 • wątpliwości, że objęcie ubezpieczeniem wypadkowym wspomnianych osób nie jest zasadne m.in. dlatego, że jest niemożliwe precyzyjne ustalenie, kiedy i w jakich okolicznościach miał miejsce wypadek, w sytuacji gdy firmy rozliczają takie osoby jedynie z efektów ich pracy, nie sprawują zaś kontroli nad kwestią czasu pracy oraz miejscem jej wykonywania.

Jednak powyższe uwagi nie zostały przyjęte ze względu na wskazaną wyżej konieczność ochrony ubezpieczonych, którzy - wykonując zlecenia poza siedzibą zleceniodawcy (w terenie) - są narażeni niejednokrotnie w większym stopniu niż pozostali na ryzyko wypadku. Dodatkowo ustawodawca podkreślił, że z podobną sytuacją w tym zakresie spotykamy się w przypadku zatrudnienia w formie telepracy, kiedy telepracownik dysponuje także stosunkowo dużą swobodą przy realizacji zadań. Telepraca jest najczęściej wykonywana w domu, ale może być również wykonywana w sposób mieszany, tj. częściowo w domu, a częściowo w zakładzie pracy. Telepracownik może także wykonywać zawodowe obowiązki nie w domu, a w innym miejscu uzgodnionym z przełożonym. W każdym przypadku ma on zapewnioną pełną ochronę ubezpieczeniową.

Składki emerytalno-rentowe

Inną istotną zmianą wprowadzoną przez omawianą ustawę jest zmiana obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych przez kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich lub wychowawczych.

Reklama

Obecnie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za kobiety korzystające z uprawnień rodzicielskich są opłacane przez budżet państwa i naliczane są od kwoty zasiłku. Jeżeli jednak kobieta na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym podejmie pracę zarobkową musi sama naliczyć i płacić składki. Podstawę do obliczeń stanowi kwota uzyskanych zarobków. Dotychczas wiele osób niewywiązywało się z tego obowiązku.

W tej sprawie poprawkę do ustawy nowelizującej zgłosił Senat i została ona przyjęta przez Sejm. Skutkiem tego w art. 4 ustawy zmieniającej została zawarta norma, która umarza zaległości w składkach wobec ZUS tych osób.

Należy pamiętać, że umorzenie nastąpi dopiero po wejściu w życie omawianego przepisu, tzn. pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dodatkowym rozwiązaniem zawartym w ustawie nowelizującej jest nowe uregulowanie sytuacji kobiet pobierających zasiłek macierzyński lub wychowawczy, których składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe zawsze będą naliczane od kwoty pobieranego zasiłku, niezależnie od tego, czy dodatkowo pracują czy nie.

Ustawa w obecnym brzmieniu została podpisana przez Prezydenta 30 kwietnia 2009 r. Przepisy dotyczące ubezpieczenia wypadkowego zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (DzU nr 71, poz. 609).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.