Kategorie

Wypowiedzenie umowy na czas wykonywania określonej pracy

Ryszard Sadlik
Ryszard Sadlik
Jedną z istotnych cech umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy jest ograniczona możliwość jej wypowiedzenia. Jedynie ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracy, a także zwolnienia grupowe uzasadniają jej wcześniejsze rozwiązanie w tym trybie.
Kodeks pracy nie przewiduje w zasadzie możliwości wypowiedzenia umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy. Strony nie mogą także zamieścić w jej treści klauzuli dopuszczającej wcześniejsze jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Artykuł 33 k.p. daje taką możliwość jedynie stronom umowy zawartej na czas określony, pod warunkiem jednak, że została ona zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Nie można natomiast stosować tego przepisu do umów zawartych na czas wykonania określonej pracy.

Upadłość i likwidacja

Od zasady wyłączającej możliwość rozwiązania umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy za wypowiedzeniem istnieją jednak wyjątki. Dopuszczalne jest bowiem złożenie wypowiedzenia w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Zgodnie z art. 411 par. 2 k.p. w takich przypadkach umowa na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem, jeżeli pracodawca znalazł się w stanie likwidacji lub upadłości, wówczas dalsze zatrudnianie większości pracowników staje się zbędne. Ogłoszenie upadłości następuje na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w formie postanowienia sądu upadłościowego. Nie można natomiast utożsamiać ogłoszenia upadłości, o której mowa w art. 411 par. 2 k.p. z samym złożeniem wniosku o jej ogłoszenie czy innym orzeczeniem sądu upadłościowego, np. oddalającym wniosek, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Należy również podkreślić, że likwidacja, o której mowa w art. 411 par. 2 k.p. dotyczy likwidacji pracodawcy jako całości. Natomiast nie uzasadnia wypowiedzenia likwidacja stanowiska pracy lub części przedsiębiorstwa pracodawcy np. w związku z przeprowadzanymi zmianami organizacyjnymi. Przewidziana w tym artykule kodeksu pracy możliwość rozwiązania umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem przysługuje obu stronom stosunku pracy, zatem i pracownik może rozwiązać taką umowę składając oświadczenie o jej rozwiązaniu za wypowiedzeniem.

Zwolnienia grupowe

Reklama

Możliwość wypowiedzenia umów zawartych na czas wykonania określonej pracy przewiduje również ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przypomnieć jednak należy, że ta ustawa ma zastosowanie tylko do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. W myśl art. 5 ust. 7 ustawy w razie wypowiadania pracownikom stosunków pracy w ramach zwolnień grupowych - umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Zatem w przypadku, gdy u danego pracodawcy dochodzi do zwolnień grupowych, wówczas może on wypowiedzieć każdą umowę zawartą na czas wykonywania określonej pracy.

Podobnie w razie zwolnień indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników pracodawca ma również możliwość wypowiedzenia umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy. Wynika to z odesłania do art. 5 ust. 7 zawartego w art. 10 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. Przyczyny niedotyczące pracownika muszą jednak w przypadku zwolnień indywidualnych stanowić wyłączny powód rozwiązania z nim umowy o pracę.

Warto podkreślić, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy musi się kończyć w sobotę, co wynika z ogólnego przepisu o rozwiązywaniu umów o pracę - art. 30 par. 21 k.p.


Wysokość odszkodowania

Pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę za wypowiedzeniem z naruszeniem przepisów prawa pracy, może zasadniczo domagać się tylko zasądzenia odszkodowania. Natomiast nie służy mu roszczenie o przywrócenie do pracy. Wskazuje na to w sposób jednoznaczny art. 50 par. 3 k.p., według którego - jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie. Jego wysokość jest limitowana przez kodeks pracy. Zgodnie z art. 50 par. 4 k.p. pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas, do upływu którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za trzy miesiące. Dla zasądzenia odszkodowania konieczne jest więc ustalenie jak długo trwałaby umowa o pracę, gdyby nie została wcześniej wypowiedziana przez pracodawcę.

Natomiast jeżeli wypowiedzenie dotyczyło umowy zawartej z pracownicą w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego lub pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, pracownikowi przysługuje wybór między żądaniem odszkodowania a roszczeniem o przywrócenie do pracy (art. 50 par. 5 k.p.).

PRZYKŁAD

ODSZKODOWANIE ZA BEZPRAWNE ROZWIĄZANIE UMOWY

Pracownik został zatrudniony na czas budowy hali sportowej. Po kilku tygodniach pracy jego przełożony złożył wniosek o rozwiązanie z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem. W uzasadnieniu stwierdził, że pracuje on opieszale i niedbale. Pracownik, nie godząc się z takim rozwiązaniem umowy, wniósł powództwo do sądu pracy, w którym wnosił o zasądzenie odszkodowania. Sąd ustalił, że umowa była zawarta na czas wykonywania określonej pracy, która nie została jeszcze zakończona, oraz że brak jest możliwości jej wypowiedzenia. W tej sytuacji zasądził na rzecz pracownika kwotę odpowiadającą jego trzymiesięcznemu wynagrodzeniu.

PRZYKŁAD

PRAWIDŁOWA PRZYCZYNA WYPOWIEDZENIA

Pracownik był zatrudniony jako posadzkarz na budowie supermarketu. Jego umowa o pracę wskazywała, że jest on zatrudniony na czas wykonania podłogi. Z uwagi jednak na złą sytuację materialną pracodawca zatrudniający 32 pracowników zmuszony był wcześniej go zwolnić. Wręczył mu więc wypowiedzenie umowy o pracę, wskazując jako przyczynę konieczność zmniejszenia zatrudnienia. Pracownik wniósł odwołanie do sądu pracy żądając zasądzenia odszkodowania i podnosząc, że był zatrudniony na czas wykonywania określonej pracy. Sąd jednak oddalił jego powództwo, gdyż pracodawca prawidłowo wypowiedział mu umowę o pracę na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

PRZYKŁAD

WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA

Pracownik zawarł umowę na czas wykonywania określonej pracy. Zgodnie z jej treścią zobowiązał się do sporządzenia projektu przebudowy drogi nr 214. Po upływie miesiąca pracodawca ustnie wypowiedział mu umowę o pracę. Stwierdził, że nie nadaje się on do pracy. W tej sytuacji pracownik wniósł pozew o odszkodowanie do sądu pracy. Sąd ustalił, że praca nad wykonaniem projektu trwała osiem miesięcy, uznał wypowiedzenie za naruszające przepisy prawa pracy i zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie w wysokości jego wynagrodzenia za okres trzech miesięcy.

RYSZARD SADLIK

sędzia orzekający w Sądzie Okręgowym w Kielcach

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30 par. 21, art.33, art. 411 par. 2, art. 50 par. 3-5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Ustawa z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.).

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?