Kategorie

Czy likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Michał Culepa
Michał Culepa
Michał Culepa Culepa
Michał Culepa Culepa
Likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem ze wszystkimi pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie (np. z kobietą w ciąży). Jednak przyczyna ta musi być wyraźnie wskazana w piśmie pracodawcy o wypowiedzeniu. Brak pouczenia o odwołaniu w piśmie pracodawcy w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę stanowi przesłankę przywrócenia terminu w razie złożenia odwołania do sądu po upływie 7 dni od doręczenia wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2009 r., II PK 147/09).

Małgorzata S. od 2004 r. była zatrudniona na czas nieokreślony w polskim oddziale francuskiej spółki budowlanej L. Spółka L. nie założyła w naszym kraju odrębnego przedsiębiorstwa (np. polskiej spółki – córki), lecz jedynie oddział.

Reklama

W 2006 r. kierownictwo spółki podjęło decyzję o zakończeniu działalności firmy w Polsce. Małgorzata S. została więc zwolniona z pracy za wypowiedzeniem, w którym – jako przyczynę – podano brak nowych kontraktów i perspektyw na rozwój oddziału. Małgorzata S. była wówczas w ciąży, o czym poinformowała pracodawcę po otrzymaniu wypowiedzenia. Mimo że pracodawca wycofał pierwsze wypowiedzenie, wkrótce próbował złożyć kolejne wypowiedzenie. Małgorzata S. nie odbierała jednak poczty ani maili. Mimo to po upływie okresu wypowiedzenia pracodawca uznał umowę o pracę za rozwiązaną. Małgorzata S. wystąpiła do sądu o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy.

Reklama

Przedstawiciele byłego pracodawcy wskazywali, że dochowano wszelkich starań w prawidłowym rozwiązaniu umowy. W szczególności podano, że doszło do faktycznej likwidacji działalności oddziału spółki L., mimo że oddział nie został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

W myśl art. 92 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.), do likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś zgodnie z art. 272 k.s.h. rozwiązanie takiej spółki następuje dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. Do wykreślenia oddziału przedsiębiorcy zagranicznego z KRS konieczne byłoby podjęcie wszystkich wymaganych przez KSH czynności w celu ujawnienia likwidacji w rejestrze. Jednak Sąd Najwyższy w postanowieniu z 9 maja 2007 r. (sygn. akt II CSK 25/07, OSNC 2008/5/52) stwierdził, że art. 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie ma zastosowania do dobrowolnej likwidacji oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego. Dlatego, zdaniem pracodawcy, nie można mówić o bezprawności zwolnienia, gdyż zakład pracy zatrudniający Małgorzatę S. faktycznie zakończył działalność, zaś art. 411 § 1 Kodeksu pracy w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy umożliwia rozwiązanie stosunku pracy z każdym pracownikiem – nawet szczególnie chronionym.

Mimo tych argumentów sąd I instancji uwzględnił pozew Małgorzaty S. i przywrócił ją do pracy. Sąd II instancji oddalił zaś apelację pozwanego oddziału spółki, który złożył do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną.


Orzeczenie Sądu Najwyższego

Skarga została oddalona. Sąd uzasadniając wyrok wskazał, że umowa o pracę Małgorzaty S. została rozwiązania w okresie ochronnym i to nakładającym się na siebie – pracownica była wówczas w ciąży i dodatkowo przebywała na zwolnieniu lekarskim. Gdy pracownik jest pracownikiem podlegającym szczególnej ochronie i jest nieobecny w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach wskazanych w Kodeksie pracy.

Pracodawca nie podał prawidłowej przyczyny wypowiedzenia. W piśmie wypowiadającym umowę o pracę w ogóle nie było mowy o likwidacji zakładu pracy. Tym samym oświadczenie o wypowiedzeniu było ewidentnie sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy.

Odnosząc się do wniosku pracodawcy, wskazującego na złożenie odwołania po terminie sąd stwierdził, że aby uznać bezskuteczność pozwu, pracodawca powinien wykazać złożenie pozwu po terminie określonym w art. 264 § 1 k.p. Termin ten wynosi 7 dni od daty doręczenia pisma pracodawcy o wypowiedzeniu.

Pracodawca nie udowodnił jednak, że kolejne wypowiedzenie zostało doręczone. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej. Dotyczy to również oświadczenia woli wyrażonego w postaci elektronicznej – jest ono złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (por. art. 61 k.c.). W tej sprawie pracodawca Małgorzaty S. nie wykazał, że powódka podjęła pismo z poczty. Nie można więc uznać, że oświadczenie pracodawcy dotarło do powódki.

W takim przypadku zasadne jest przywrócenie terminu, zwłaszcza że – co wykazano w procesie – pismo o wypowiedzeniu nie zawierało też pouczenia o terminie i trybie odwoławczym. Jakiekolwiek uchybienie terminowi po stronie pracownika jest wówczas niezawinione.

Wnioski

Kwestia, czy likwidacja pracodawcy została formalnie dokonana czy nie, przestaje być istotna, jeżeli pracodawca podaje pracownikowi szczególnie chronionemu inną przyczynę wypowiedzenia niż jego likwidacja. Takie wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. Całkowite uchylenie ochrony przed wypowiedzeniem stosunku pracy ma miejsce wyłącznie w przypadku likwidacji pracodawcy lub jego upadłości. Dotyczy to wyłącznie tzw. upadłości likwidacyjnej. Przepis art. 411 § 1 k.p. nie ma bowiem zastosowania do upadłości z możliwością zawarcia układu, o której mowa w art. 267 i nast. prawa upadłościowego i naprawczego (por. wyrok SN z 4 kwietnia 2007 r., III PK 1/07, OSNP 2008/11-12/164). Tylko całkowita likwidacja pracodawcy uzasadnia rozwiązanie stosunków pracy ze wszystkimi pracownikami chronionymi bez wyjątku.

Jeżeli wypowiedzenie pracodawcy nie zawiera pouczenia o terminie i trybie odwołania do sądu od tego wypowiedzenia, wówczas pracownik ma prawo złożyć to odwołanie po terminie i zażądać przywrócenia uchybionego terminu.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?