| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 258/04

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 258/04

Sprzeczne z prawem i nieuzasadnione jest definitywne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez nowego dyrektora, ze wskazaniem tej samej przyczyny i w krótkim okresie po wypowiedzeniu zmieniającym, dokonanym przez poprzedniego dyrektora. Przewodniczący SSN Maria Tyszel Sędziowie SN: Józef lwulski, Zbigniew Myszka (sprawozdawca). Sąd Najwyższy,

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 258/04

Sprzeczne z prawem i nieuzasadnione jest definitywne wypowiedzenie umowy o pracę dokonane przez nowego dyrektora, ze wskazaniem tej samej przyczyny i w krótkim okresie po wypowiedzeniu zmieniającym, dokonanym przez poprzedniego dyrektora.

Przewodniczący SSN Maria Tyszel

Sędziowie SN: Józef lwulski, Zbigniew Myszka (sprawozdawca).

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa Mariana C. przeciwko Państwowemu Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - Zakładowi Transportu Samochodowego w K. o przywrócenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 27 maja 2004 r. [...]

1. zmienił zaskarżony wyrok w pkt 1 w ten sposób, że zmienił wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 28 października 2003 r. [...] w pkt 2 - zastępując kwotę 11.820,84 zł kwotą3.940,28 zł oraz oddalając apelację pozwanego w pozostałym zakresie,

2. oddaIił kasację w pozostałej części, znosząc wzajemnie koszty postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy w Katowicach wyrokiem z dnia 27 maja 2004 r. oddalił apelację pozwanego Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” - Zakładu Transportu Samochodowego w K. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 28 października 2003 r. przywracającego powoda Mariana C. do pracy u pozwanego i zasądzającego na rzecz powoda kwotę 11.820,84 zł tytułem wynagrodzenia za czas pozo-stawania bez pracy, pod warunkiem jej podjęcia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku. W sprawie tej ustalono, że w marcu 2002 r. dyrektor pozwanego zlecił przeprowadzenie kontroli gospodarki ogumieniem, która wykazała nieprawidłowości dotyczące głównie sposobu prowadzenia dokumentacji. W tym czasie prowadzeniem dokumentacji zajmował się Jan L., któremu obowiązki te ustnie przekazał powód. W kwietniu 2002 r. powód zgłosił się do dyrektora pozwanego z plikiem dokumentów RW, wskazując, że zostały one sfałszowane. Następnie w czerwcu 2002 r. została przeprowadzona kolejna kontrola, która wykazała braki w ogumieniu samochodów ciężarowych na kwotę 33.882,66 zł. W związku z wynikami tej kontroli dyrektor pozwanego zaproponował powodowi nowe stanowisko pracy. W dniu 30 lipca 2002 r. wręczono powodowi wypowiedzenie zmieniające w zakresie stanowiska pracy i wynagrodzenia. Po upływie okresu wypowiedzenia powód miał objąć stanowisko specjalisty w dziale głównego mechanika i inwestycji. Powód warunki (które obowiązywały go od 1 listopada 2002 r.) przyjął, nie składając oświadczenia o odmowie ich zaakceptowania. W dniu 22 sierpnia 2002 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora pozwanego. Nowa dyrektor po ponownym przeanalizowaniu protokołów pokontrolnych inwentaryzacji doszła do przekonania, że zaniedbania powoda są tak duże, iż skutkować powinny wypowiedzeniem definitywnym umowy o pracę, które dokonano w dniu 19 września 2002 r.; jako przyczynę wypowiedzenia wskazano brak kontroli funkcjonalnej w zakresie gospodarki ogumieniem.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »